февр. 24 2013

23 точки в проектодневния ред на 23-ото заседание на общинския съвет, провежда се на 26 февруари

Прочетено735пъти

obs281012123 са точките в проектодневния ред на 23-ото заседание на общинския съвет в Ловеч. Най-важните от тях са приемане на отчета на бюджета на община Ловеч за 2012 г. и приемане на бюджет 2013. Тези две точки бяха разгледани от седемте постоянни комисии, отчетът на бюджета за миналата година е приет от всички. Комисията по здравеопазване и социални дейности единствена не подкрепи предложението на кмета Минчо Казанджиев за бюджет 2013. Според общинския съветник д-р Георги Митев, това е „бюджет на кърпежа”, който не дава отговор на въпроса как ще се подобри животът на хората в общината.

Две комисии подкрепиха Общинския план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация, в община Ловеч за периода 2012-2014 г., те са комисиите по общинска собственост и по здравеопазване и социални дейности. Останалите комисии, гледали Плана, или не го приеха, или го върнаха за доработване.

На заседанието на общинския съвет във вторник ще бъдат обсъдени отчетите за дейността на бюджетна дейност „СКОРС” и на Районно управление „Полиция”, които някои комисии не гледаха заради отсъствие на представители на бюджетната дейност или на полицията. На вниманието на съветниците ще е още предложението за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Предложението бе прието с някои изменения и допълнения на заседанията на постоянните комисии. То касае промяна в таксите за продажба на стоки по панаири и въвеждане на такса за демонстрация на занаяти, конкретният повод е предстоящият пролетен празник Цветница.

Комисиите, в чийто дневен ред бе искането за даване на съгласие за сключване на договор за предоставяне на кредит за инвестициони цели и за обезпечаването му на „Еко” ЕАД – Ловеч, се съгласиха. Предложението влиза на сесията и касае закупуване на многофункционален автомобил за почистване с оборудване.

В проектодневния ред на заседанието на общинския съвет са още приемане на отчет на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2012 г. и актуализирането й за 2013 г., и на отчета за изпълнение на Общинската програма за опазване на околната среда за миналата година. Съветниците ще гледат още отчета за дейността на Общинския фонд за приватизация, инвестиции и следприватизационен контрол, който одобриха на заседанията на комисиите, както и ще приемат годишен план за работа на Фонда за тази година.

Две питания са постъпили към кмета на общината от общински съветници, които ще бъдат разгледани на заседанието на общинския съвет. Едното е от Ценка Лазарова, то е за спряно водоснабдяване на чешмата до паметника на Левски и за вратите на Покрития мост. Другото е от д-р Георги Митев и Иво Райнов и касае продажба на земя в местността „Корудере”.

23-ото заседание на общинския съвет ще се проведе на 26 февруари от 10 ч.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/23-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-23-%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%81/

%d блогъра харесват това: