юли 15 2014

220 хил. лв. са постъпили в резултат на телефонната кампания в офиса на НАП в гр.Ловеч

Прочетено1036пъти

nap103121Радосвета Коева НАП

Първите резултати от телефонната кампания в офис на НАП гр.Ловеч към неизрядни платци с дълг между 500 и 5000 лв.показват много добра успеваемост. В резултат на обажданията на 246 нови длъжници със задължения за около 400 хил.лв., 174 са погасили дълговете си. Това доказва, че телефонният контакт е ефективен и евтин метод за насърчаване на клиентите да покрият дълговете си към бюджета, тъй като данните сочат, че след проведените телефонни разговори 70% от длъжниците са внесли част или целите си задължения в уговорения срок.

В резултат на телефонната кампания по сметките на офиса на НАП в гр. Ловеч са постъпили 55 % от нововъзникналите задължения, което в парично изражение е почти 220 хил. лв.От внесените суми 130 хил. са за осигурителни вноски, около 60 хил. лв. за ДДС и 30 хил. лв. за данък върху доходите на физическите лица.

Продължават регулярните лични срещи на директора на офиса с по-едрите длъжници, а за дългове над 100 хил.лв. се организират съвместни срещи и с териториалния директор на ТД гр.В.Търново. На срещите се обсъждат възможностите за обезпечаване на дълговете, включително плащане на части по индивидуални погасителни планове. От фирмите се очаква да платят в двуседмичен срокили да предоставят имущество, с което да гарантират задълженията си и да сключат споразумение за плащане на части.

Междувременно стана ясно, че около 70 фирми са избегнали дерегистрация по ЗДДС, тъй като са погасили дълговете си.Законът предвижда възможност длъжници с повече от 3 невнесени месечни вноски за данъка върху добавената стойност да бъдат дерегистрирани по ЗДДС, ако не платят. Дерегистрацията по ЗДДС е процедура, която може да засегне неблагоприятно търговските дружества, защото ги лишава от възможността да начисляват данъка при доставките си, респ. ограничава правото на данъчен кредит на техните контрагенти.Друга последица от прекратяването на ДДС регистрацията е, че се начислява и внася в бюджета данък за всички налични активи.

От офиса на НАПв гр.Ловеч приканват лицата с временни затруднения да посетят приходната администрация, където да договорят периодите и начините на плащане на задълженията си.

 

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/220-%d1%85%d0%b8%d0%bb-%d0%bb%d0%b2-%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b2-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5/

%d блогъра харесват това: