Средната месечна работна заплата за месец април 2013 г. за област Ловеч е 575 лв., за май – 596 лв. и за юни – 580 лева.

Прочетено1252пъти

rabzaplata2208131По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на юни 2013 г. намаляват с 1  спрямо края на март 2013 г., като достигат до 35507. Това съобщават от ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО гр. ЛОВЕЧ.

Спрямо края на първото тримесечие на 2013 г. наетите лица и в обществения сектор и в частния сектор намаляват съответно с 0.3% (до 10 208)и 2.1% (до 25 299).

Средната месечна работна заплата за месец април 2013 г. за област Ловеч е 575 лв., за май 596 лв. и за юни 580 лева.

През второто тримесечие на 2013 г. средната месечна заплата за областта се е увеличила спрямо предходното тримесечие на 2013 г. с 3.0% до 584 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 669 лв., а за частния 549 лева.

Най-висока средна месечна работна заплата през второто тримесечие в Ловешка област са получавали наетите в отрасъл „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения” – с 53.8% по-висока от средната за областта. В обществения сектор най-високата средна месечна работна заплата е в отрасъл „Държавно управление”- 803 лева, с 14.9% по-ниска от средната за отрасъла в страната.

През второто тримесечие на 2013 г. средната месечна работна заплата за Ловешка област нараства със 6.8% в сравнение с второто тримесечие на 2012 година.

През второто тримесечие на 2013 година наетите по трудово и служебно правоотношение са получавали средно с 26.9% по-ниска средна месечна работна заплата в сравнение с тази за страната.

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие област Ловеч е на 19-то място по показателя средна месечна работна заплата. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) 1 105 лв., Враца 799 лв., Варна 786 и Стара Загора и София с по 784 лева.

 

 

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД – 2008 и размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ – http://www.nsi.bg/otrasal-metodologia.php?otr=26.

 

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/18932/

%d блогъра харесват това: