184 проверки на територията на Ловешка област на забраните за тютюнопушене. Констатирани нарушения няма

Прочетено1318пъти

За периода 27.11.2017г. – 01.12.2017г. здравните инспектори при РЗИ гр. Ловеч извършиха 13 проверки на обекти с обществено предназначение  (6 фризьорски и козметични салони, 2 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 4 гробищни парка и 1 оптика)  в гр. Ловеч, гр. Троян, гр. Луковит, с.Дъбен, с. Пещерна, с. Петревене и с. Тодоричане. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба.

През изтеклия период са проверени 4 козметични продукта в 1 обект за съхранение и търговия с козметични продукти. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Козметичните продукти отговарят на нормативната уредба.

Проверена е 1 химична смес в 1 обект. Химичната смес е проверявана за  етикетиране и опаковане в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност – отговаря на изискванията.

Извършени са 2 проверки в кухненски блокове на ДГ в селата Дойренци и Малиново, за спазване на изискванията за здравословно хранене на децата, както и 1 проверка в училището в с. Малиново, за спазване на съгласувано седмично разписание, без нарушения.

            Контролът на забраните за тютюнопушене през м.ноември включва 184 проверки на територията на Ловешка област, от тях: 76 проверки в закрити обществени места, помещенията с обособени работни места, административни обекти и открити обществени места, 44 проверки в обекти за хранене и развлечение, 2 – в детски и учебни заведения и прилежащи територии, 62 проверки в лечебни и здравни заведения. Констатирани нарушения няма.

През седмицата са осъществени 3 планови проверки по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и 2 проверки по Закона за наркотичните вещества в аптеки в гр. Ловеч. Нарушения на законовите изисквания не са установени.

В Регионална картотека на медицинската експертиза за периода са проверени и заверени 124 експертни решения. Приети и обработени са 91 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Обжалваните експертни решения до НЕЛК-София са 2, а обжалваните болнични листи до ТЕЛК са 4.

За периода няма постъпили сигнали от ЦСМП-Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/184-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%be/

2 коментара

  1. ako sum na vas shte se stramuvam da pisha izobshto nqkakvi postove!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!