„137 са сключените в област Ловеч договори по ОП в края май 2013г.“ отчете пред медиите ОИЦ-Ловеч

Прочетено825пъти

oic2705131На 27 май Областен информационен център – Ловеч проведе среща с представители на местни, регионални и национални медии, на която представи информация за изпълнението на проекти, финансирани от Оперативните програми на територията на област Ловеч. За периода от 2007 до 22 май 2013 г. от различни бенефициенти в област Ловеч са подадени 173 проектни предложения, сключените договори са 137 броя, като договорените средства са 191 810 549 лева. Най-много договори: 56 бр. са сключени по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР); 31 договора се изпълняват по ОП „Регионално развитие“ (ОПРР); 29 по ОП „Конкурентоспособност“ (ОПК); 13 по ОП „Околна среда“ (ОПОС) и 7 договора по ОП „Административен капацитет“ (ОПАК).

От началото на 2013 г. общините са подали две проектни предложения по ОПРР и две по ОП РЧР. Одобрени са проектите по ОПРР на община Ловеч „Зелена и достъпна градска среда“ и на община Луковит за преустройство и оборудване на многопрофилна болница за активно лечение, град Луковит. През март 2013 са подписани два договора по ОПАК по процедура 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“ с общините Троян и Ябланица. Тази статистика и още конкретни данни за нови и регистрирани проекти на различни бенефициенти в областта представи пред журналистите Циталия Грозева, експерт „Информационно обслужване и услуги“. Интерес предизвика представената информация за проекта на Община Луковит за преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение – Луковит, която предвижда обособяване на отделение за долекуване и продължително лечение, закупуване на изцяло ново обрудване и откриване в резултат на това на нови 8 клинични пътеки.

Управителят на ОИЦ-Ловеч, Нели Митева запозна представителите на медиите с основния източник на информацият Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на процеса на усвояване на средствата от ЕС, администрирана от Министерски съвет. Тя представи отделните стъпки за работа с ИСУН в реално време и показа как може да се търси информация за отделните Оперативни програми, бенефициенти, партньори и изпълнители, както и конкретни проекти. Интерес  предизвика темата за реално изплатените средства от началото на програмния период до май 2013, прекратените и временно спрени проекти на бенефициенти от област Ловеч. Последваха въпроси около представените нови проекти, на които експертите от Центъра дадоха изчерпателни отговори. В заключение представителите на медиите отправиха препоръка към Министерски съвет, чрез Областния информационен център – да се направи директна връзка между системата ИСУН и Агенцията за обществени поръчки, за по-голяма откритост и прозрачност на процеса на усвояване на средствата от ЕС.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/137-%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be/

%d блогъра харесват това: