сеп. 04 2014

123 кандидати за народни представители от 25 кандидатски листи ще се борят за 5 депутатски места в област Ловеч

Прочетено3704пъти

rik11lovech309142На пресконференция вчера, председателят на РИК Ловеч Валентина Недялкова съобщи, на 02.09.2014 г. е приключила регистрацията на кандидатските листи на политически партии и коалиции. Регистрирани са 25 кандидатски листи (18 партии и 7 коалиции). В 11 многомандатен изборен район Ловеч не са регистрирани инициативни комитети за издигане на независими кандидати за народни представители.

Най-дългата кандидатска листа е от 10 кандидата съгласно правилото, че броят на кандидатите в една кандидатска листа не може да надхвърля удвоения брой мандати в многомандатния изборен район. В Ловеч броят на мандатите е 5 съгласно Решение № 649-НС от 06.08.2014 г. на ЦИК.

Пълна листа от 10 кандидата са регистрирали: партия „ГЕРБ”, коалиция „БСП Лява България” и коалиция „България без цензура“.

Най–кратката регистрирана листа е от 1 кандидат. Такива са регистрирали – партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП) и партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“.

Регистрирани са 123 кандидати за народни представители.

Най-младият кандидат е на 21 г. това е минималната възраст, за да има право едно лице да бъде избрано съгласно чл. 65, ал. 1 от Конституцията. Най-възрастният кандидат е на 71 г.

 

rik11lovech309141Съгласно Национална база данни, актуализирана на 15.08.2014 г., броят на избирателите в 11 МИР Ловеч както следва:

В област Ловеч – 129 269 избиратели при население 154 322 бр.

По общини:

Априлци – 2 753 избиратели;

Летница – 4 230 избиратели;

Ловеч – 48 439 избиратели;

Луковит – 15 445 избиратели;

Тетевен – 18 753 избиратели;

Троян – 29 756 избиратели;

Угърчин – 5 096 избиратели;

Ябланица – 4 797 избиратели.

Избирателни секции:

 

260 избирателни секции на територията на изборен район Ловеч са образувани.

В община Ловеч: 95 избирателни секции.

Образувана 1 по-малко в сравнение с предходните избори за Европейски парламент. Не е образувана избирателна секция в с. Тепава, тъй като не са налице минимум 20 избиратели с постоянен адрес в с. Тепава съгласно изискването на чл. 9, ал. 3 от ИК. Предвидено е гласуването да се извършва в с. Йоглав.

Образувани към момента са секции в лечебни заведения, домове за стари хора, други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и места за задържане, както следва: гр. Ловеч – МБАЛ, ДПБ, Затвора, ДСХ с. Върбовка, с. Сливек.

 

Община Луковит: 27 избирателни секции, 2 от които са в лечебни заведения – МБАЛ гр. Луковит и ДПБ с. Карлуково.

В сравнение с предходните избори за Европейски парламент е образувана 1 избирателна секция по-малко, а именно в гр. Луковит – защитено жилище, тъй като не са налице условията за това – наличие на не по-малко от 10 избиратели.

 

Община Троян: 62 избирателни секции, от които 2 са секции в лечебни заведения – МБАЛ и СБАЛББ.

Община Тетевен: 37 избирателни секции, от които една в лечебно заведение – МБАЛ, гр. Тетевен.

Община Априлци: 7 избирателни секции.

Община Летница: 8 избирателни секции.

Община Угърчин: 13 избирателни секции.

Община Ябланица: 11 избирателни секции.

 

Все още не са образувани секции за гласуване с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявления е 14 септември 2014 г., в който избиратели с трайни увреждания, могат да заявяват желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия. Заявлението се подава в писмена форма по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по постоянен адрес или по настоящ адрес когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес. Необходими са заявления от не по-малко от 10 изибрателя за да бъде назначена подвижна секционна избирателна комисия на територията на населеното място.

 

Секционни избирателни комисии:

 Определени са броя на членовете на всяка СИК с решения на РИК Ловеч. Комисиите ще се състоят от 9 члена; 7 члена и 5 члена.

Определени са 155 СИК от 9 члена, 71 СИК от 7 члена и 34 СИК от 5 члена. Правилото при определянето на броя бе броя на избирателите в избирателните секции: над 500 – 9 чл., от 100 до 500 – 7 чл., под 100 – 5 чл. Общо членовете на СИК са 2062.

Комисиите се състоят от председател, зам. председател, секретар и членове. В комисиите участват представители на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. Това са ПП „ГЕРБ“; „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“; ПП „ДПС“; ПП „АТАКА“; Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“; Коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“.

 

Избирателни списъци:

Предварителните избирателни списъци са обявени във всяка община на определените със заповед на кметовете места за обявяване на списъците и са публикувани на интернет страниците на всяка от осемте общини.

Всеки избирател може да провери данните си в тези списъци. Може да се провери и адреса на избирателната секция, в която всеки избирател ще гласува на интернет страницата на ГД ГРАО http://www.grao.bg/elections/

 

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък. Отстраняването става с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник като срокът за това не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 27.09.2014 г./. Кметът или кметският наместник се произнася с мотивирано решение, което се обявява на публично място в срок до 2 дни. Решението може да се обжалва пред Административен съд Ловеч в срок до 2 дни от обявяването му. Съдът се произнася с решение до 2 дни от получаването на жалбата, което е окончателно.

 

Валентина Недялкова се обърна чрез медиите към всички участници в изборите. Ето какво каза председателят на РИК Ловеч:

На 05.09.2014 г. е началото на предизборната кампания. Призовавам всички участници към спазване правилата за провеждане на предизборната кампания. Нека съревнованието между кандидатите бъде именно на основата на идеи и визия за бъдещото развитие на Държавата, защото именно това очакваме от тях като наши представители във върховния орган на управление – Народното събрание.

Като председател на РИК Ловеч мога да гарантирам това, че РИК ще осигури провеждането на честни и прозрачни избори при равни правила за всички участници.

 

 

РИК Ловеч е назначена с Решение № 680-НС от 13.08.2014 г. на ЦИК и е встъпила в правомощията си на 15.08.2014 г. РИК Ловеч се състои от 15 члена – 5 представители на ПП „ГЕРБ“; 5 „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“; 2 ПП „ДПС“; 1 ПП „АТАКА“; 1 Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“; 1 Коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“. Ръководството се състои от председател от ПП ГЕРБ, зам. председатели от коалиция Коалиция за България и ПП Атака и секретар от ПП ДПС. До момента са проведени 7 заседания и са приети 54 решения

 

Информация за изборите в ИР 11 – Ловеч:

Интернет страницата на РИК Ловеч – http://rik11.cik.bg/rik_pi2014

Публикуват се всички решения и протоколи на РИК при спазване на Закона за защита на личните данни, публикува се дневен ред преди всяко заседание, както и важни съобщения за участниците. Всички заинтересовани лица могат да следят заседанията на РИК Ловеч, които се излъчват в реално време на интернет страницата, поддържа се и архив на видеозаписите на заседанията.

 

Контакти:

РИК Ловеч

Имейл: RIK11@cik.bg

Тел. 068 600167

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/123-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be/

Коментари

  1. Анонимен каза:

    ЧАРОВНА УСМИВКА!

%d блогъра харесват това: