121 обекти с обществено предназначение провериха инспекторите от РЗИ през седмицата

Прочетено1132пъти

rzilovech2912151За периода 31.10.2016г. – 04.11.2016г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха проверки на 121 обекти с обществено предназначение – 1 място за настаняване, 3 читалища, 9 фризьорски салона, 1 обществена пералня, 2 обществени тоалетни, 45 водоизточника за централно водоснабдяване, 1 детска градина, 4 местни водоизточника, 7 гробищни парка, 1 дом за възрастни, 45 съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и 2 хотела в гр. Ловеч, гр. Тетевен, с. Голям Извор, гр. Априлци, с. Велчево, с. Гостиня, с. Пресяка, с. Сливек и с. Хлевене.

Не се установи несъответствие с действащата нормативна уредба.

За същия периода са извършени 8 проверки в учебни заведения за спазване на съгласувани седмични разписания, при които не са установени нарушения и 17 проверки на кухненски блокове на детски градини и ученически столове и бюфети в училища в гр. Ловеч, гр.Троян, гр.Априлци и села в Общини Ловеч и Троян. Установени са нарушения на Наредба №6/2011 г. за здравословното хранене на децата от 3 до 7 години в кухненските блокове на две детски заведения в гр.Ловеч и гр.Ябланица, а именно ежедневно неспазване на утвърденото седмично меню и непредлагане на подкрепителна предиобедна закуска. За тези нарушения ще бъдат съставени актове за установени нарушения на директорите на детски заведения.

За периода 31.10. – 04.11.2016 г. са извършени  2  проверки във  ФСМП-Ловеч и СО на МБАЛ-Ловеч във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването, относно извършване на непрекъснат контрол по спазване на задълженията на лечебните заведения за болнична помощ по отношение на медицинското обслужване и хоспитализацията на пациенти със спешни състояния. В медицинската документация няма отразен отказ от хоспитализация. През изминалата седмица също няма постъпили сигнали от ЦСМП-Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ.

Контролът на забраните за тютюнопушене в закрити обществени места през посочения период включва общо 45 проверки в обекти за хранене и развлечение, в лечебни заведения и други обекти с обществено предназначение – места за настаняване, фризьорски салони, административни обекти, без установени нарушения.

През изминалата седмица са проведени две заседания на Регионалния съвет за контрол на експертизата на временната неработоспособност, на които са разгледани 5 жалби срещу болнични листи от Директора на ТП на НОИ – гр. Ловеч и насочени  за повторна експертиза към съответната ЛКК.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/121-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d1%81-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf/

1 коментар

  1. Ко проверявате бе плъхове,в ИЛИТ-а се пуши на умиране,а вие дремете.трябва нещо да се случи ли,за да се самосезирате!!!