мар. 18 2015

11 814 нощувки регистрирани във всичките места за настаняване в област Ловеч. НСИ отчита спад от 10.7%

Прочетено1345пъти

nsi1410141Териториално статистически бюро – Ловеч

През януари 2015 г. в Ловешка област са функционирали 66 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броя на стаите в тях е 1 603, а на леглата – 3 499 броя. В сравнение с януари 2014 г. общия брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 4.8%, а на леглата в тях – с 0.7%.

Общият брой на нощувките във всичките места за настаняване, регистрирани през януари 2015 г., е 11 814 броя, или с 10.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 23.8%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

През януари 2015 г. във всички места за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 56.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 27.2% – на българи, следвани от 3 звезди, в които са осъществени 27.0% от нощувките на чужденци и 44.1% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди)те са съответно 16.1 и 28.7%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2015 г. са намаляли с 4.3% в сравнение със същия месец на 2014 г. и достигат 7 030 броя. От всичко пренощували лица 95.8% са българи, като по-голяма част от тях (68.7%) са нощували в места за настаняване с 1, 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 1.7 нощувки. Пренощувалите чужденци са 294, като 58.2% са нощували в места за настаняване с 1, 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 2 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2015 г. е 10.9%, като спрямо януари 2014 г. е намаляла с 1.6%. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди -18.8%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди – 15.3% и с 1 и 2 звезди – 5.8%.

Приходите от нощувки през януари 2015 г. достигат 411.5 хил. лв., или с 11.1% по-малко в сравнение с януари 2014 година. Регистрирано е намаление на приходите както от чужди граждани – с 43.8%, така и от български граждани – с 6.7%.

 

Методологични бележки

 

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/11-814-%d0%bd%d0%be%d1%89%d1%83%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc/

%d блогъра харесват това: