11 точки в проекто-дневния ред на Петдесет и първото заседание на Общинския съвет в Ловеч

Прочетено684пъти

Проекто-дневният ред на Петдесет и първото заседание на Общинския съвет в Ловеч под председателството на Петър Цолов съдържа 11 точки.  Общинските съветници се събират на 13 септември (четвъртък) 2018 г. от 17,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч.

Съветниците ще разгледат два документа, като първият е за изключения от минималния брой на учениците, под минималния брой съгласно Приложение № 7, към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.), в паралелки на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Александрово, Община Ловеч.

Вторият е за изключения от минималния брой на учениците, под минималния брой съгласно Приложение № 7, към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.), в паралелки на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ловеч. И по двете точки докладва  Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч.

Следващите четири точки са изменения на решения на Общинския съвет – Ловеч.

Старейшините на града ще умуват и върху предложение за именуване на паркова зона, бивша казарма, на името на генерал-майор Пано Маринов, като предложението е на Георги Митев – общински съветник.

Ще се гледа и предложение за възлагане на проверка относно реално заети общински площи от заведения на площад Тодор Кирков.Последната точка предвижда предложение за предприемане на действия за бъдещото участие на Община Ловеч в „Ловеч спорт 96“ АД и „НОЯ“ АД. Двете последните са инициатива на Цветослава Банева – общински съветник.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/11-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b4%d0%b5%d1%81/