10 000 лева са средствата в Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания

Прочетено1527пъти

С решение №242/28.07.2016г. на Общински съвет Ловеч е учереден Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Ловеч. Приема се правилник за организацията, реда и работата на „Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Ловеч“.

Завишава се с 10 000 лева/десет хиляди/ лева средствата по § 4214 „Други помощи по решение на Общински съвет“ за нуждите на Фонда. Разчетените средства са за сметка на „Разходи за местни дейности“, дейност „Резерв“.

Определен е поименният състав на комисията по реда на чл.3 от Правилника за организация и реда на работа на общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Ловеч, във връзка с т. 4 от Решение № 223/28.07.2016г. В комисията влизат:

-д-р Димитър Георгиев Димитров – директор дирекция ОЗКТ в Община Ловеч-представите на общинска администрация;

-Поля Трифонова Стойкова – координатор на Община Ловеч на Фондация „ИСКАМ бебе“- представител на НПО;

-д-р Стефан Тодоров Чичев – акушер-гинеколог в МБАЛ – Ловеч;

-д-р Десислав Николов Атанасов – акушер-гинеколог в МБАЛ – Ловеч;

– д-р Лидия Несторова Николова – общински съветник.

Със средства от фонда се финансират лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на асистирани репродуктивни технологии и по-конкретно чрез вътрематочна инсеминция и ин витро оплождане при наличие на определени в Правилника предпоставки.

Кандидатите за финансово подпомагане са две лица – семейство или двойка, живееща на семейни начала не по-малко от три години и настоящ адрес на територията на община Ловеч. В правилника са разписани ясни и конкретни условия за кандидатстване.

Отпуснатите средства на семейства и двойки за финансово подпомагане са в размер на 2 000 /две хиляди лева/ на двойка, за която през същата календарна година не са отпускани средства от Център „Фонд асистирана репродукция“.

Кандидатите за получаване на средства от Общинския фонд за асистирана репродукция лечение на репродуктивните заболявания подават Заявление със съответните приложения и медицински удостоверителни документи ясно дефинирани в Правилника.

Конфиденциалността на данните и информацията, административната и наказателна отговорност са разписани в Глава трета на Правилника.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/10-000-%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4/

2 коментара

  1. Чудесна инициатива

  2. Опаа 10 000 лв са за два максимум три опита