юли 29 2014

Ще опазваме недвижимото културно наследство със стратегия

Прочетено1719пъти

varosha406131Община Ловеч разработва Стратегия за опазване на недвижимото културно наследство, съобщи на заседанието на общинския съвет на 24 юли кметът Минчо Казанджиев. Това стана по време на отговора му на питането на общинския съветник Иво Райнов за състоянието на сградите в архитектурно-историческия резерват „Вароша“ и възможността на общинската администрация да предприеме мерки за съхраняване на сградния фонд.

Стратегията се прави в изпълнение на Закона за културното наследство. Екипът вече е назначен от кмета, той включва експерти в сферата на недвижимото културно наследство. В момента се работи по анализа, който ще включва всички недвижими културни ценности на територията на общината по списъка на Националния институт за недвижимо културно наследство. Анализът ще бъде разделен на две части – архитектурно-исторически и археологически обекти. На основата на аналитичната част в стратегията ще бъдат заложени краткосрочни и дългосрочни цели и дейности за тяхното постигане.

Сред дейностите, предвидени за залагане в стратегията, е актуализация на списъка на недвижимите културни ценности в общината, която ще бъде извършена от експертна комисия от Националния институт за недвижимо културно наследство, тя вече е поискана от общината. Отправен е и призив за мониторинг върху състоянието на застрашените обекти със статут на национални културни ценности с категория „Национално значение“ по смисъла на Закона за културното наследство.

Дейностите по актуализацията са регламентирани в наредба на Министерството на културата и включват актуализирана оценка на културната и научната стойност на обектите, на състоянието им, определяне на режими за опазване, идентифициране на нови обекти с потенциал за недвижими културни ценности, отписване на загубилите стойността си.

Като дългосрочна цел в стратегията ще бъде заложено възлагането и разработването на план за опазване и управление на единични или групови недвижими културни ценности. Обхватът, структурата, съдържанието и методологията за изработване на този тип планове са регламентирани в наредба на Министерството на културата. Разработването на подобен стратегически документ за Ловеч е задължителен, тъй като се касае за архитектурно-исторически и археологически резерват. Крайният срок е 2018 г.

В актуалния списък за АИР „Вароша“ с национално значение са 16 обекта, от които 13 жилищни сгради. Нежилищните обекти са църквите „Успение Богородично“ и „Света Неделя“ и старата градска баня „Дели Хамам“.

13-те къщи с национално значение са предимно частна собственост и отговорност за поддръжката и стопанисването им носят собствениците. Градската баня е държавна собственост, предоставена на община Ловеч за управление и стопанисване с решение на Министерския съвет. За нея общинската администрация е изготвила проект за консервация, реставрация и социализация и в момента там се извършват строителни и реставрационни работи.

В АИР „Вароша“ действащата законова рамка за опазване на архитектурно-историческите ценности за Законът за устройство на територията, Законът за културното наследство и Наредба № 10 за опазване и застрояване на архитектурно-исторически резерват „Вароша“ – гр. Ловеч. Всички строителни и ремонтни дейности на обекти на територията на АИР-а се извършват след предварително съгласуване с Националния институт за недвижимо културно наследство.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%89%d0%b5-%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81/

Коментари

  1. debelaka каза:

    Ами то движимото ни наследство се изнася с бесни темпове от града.

  2. bobi1225 каза:

    Кой ли , ще се радва? Старци и цигани. Темповете с които се изнасят хората от града е със скороста на светлината. Жалкоооо, много жалко.

%d блогъра харесват това: