Ще бъде извършено ново обрушване на опасни скали в района на квартал „Дръстене“

Прочетено1111пъти

До две седмици ще бъде извършено ново обрушване на опасни скали в района на квартал „Дръстене“.

Това е един доста стар проблем, но предишното ръководство на общината не е намерило време да го премахне. Става дума за рушащи се скални масиви в имот с кад.№ 43952.517.61, общинска собственост, намиращи се над улиците „Мадара“, „Хисарска“ и „Васил Левски“ в гр. Ловеч. Мястото е известно сред населението като  скалата с пеперливо име.

Извършеният оглед на място установи, че по скални масиви се наблюдават пукнатини и потенциални за обрушване скални късове с различна големина.  На 06.04.2017 г. е изпратено писмо изх.№ 0400-129 до Министъра на регионалното развитие и благоустройството с молба представители на „Геозащита Плевен“ ЕООД да извършат спешен оглед на място и да изготвят становище за актуалното състояние и необходимите действия за обезопасяване на скалния масив в посочения по-горе имот.

С писмо вх.№ 0400-127/06.04.2017 г. от МРРБ е представена водената кореспонденция, свързана с поставените въпроси в сигнала на гражданите, включително и становище на „Геозащита Плевен“ ЕООД от 28.04.2014 г., касаещо проблемния скален масив, с препоръки за необходимите действия.

От МРРБ ни уведомяват, че на „Геозащита Плевен“ ЕООД вече е било възложено да извърши подробен оглед на място и да представи становище с експертна оценка за геодинамичното състояние на засегнатия район с препоръки за последващи действия и технически решения, което е изпратено на Община Ловеч през 2014 г.

В становището на „Геозащита Плевен“ ЕООД от 28.04.2014 г. е констатирано, че участъкът от скалния венец е обхванат от пукнатини, оформящи отделни късове и блокове с различна големина, които се дестабилизират и обрушват под въздействието на природните сили. По отношение на скалното образувание „Иглата“, представляващо единичен скален блок с височина до 15 м, е констатирано, че същият е свързан със скалния масив в основата си, в горната си част е силно напукан и пукнатините оформят потенциални за обрушване скални късове с големина до 0,5/0,5/0,5 м.

В становището е отправена препоръка специализирана група да извърши подробен оглед на всички обособени блокове и по-големи късове от напукания скален откос в горната част на склона, и изкуствено да се обрушат потенциално опасните и видимо неустойчиви късове.

Специализирана група от алпинисти прави оглед на 03.05.2017 г. оглед на скалните масиви. Налице техническа възможност тези специалисти да извършат изкуствено обрушване на потенциално опасните и видимо неустойчиви късове, след предварително обезопасяване на участъка. Съгласно подадената от тях оферта, цената за труд за извършване на горните дейности е в размер на 3700 лева. Необходимо е и осигуряването от страна на Община Ловеч на 4 топа оградна мрежа за обезопасяване на участъка. С представител на същата група алпинисти през 2017 г. е сключен граждански договор за обрушване на скалните масиви на изхода от гр. Ловеч за гр. Троян (Пресечената скала), като дейностите по този договор са извършени качествено и в срок.

Поради изложеното и във връзка с осигуряване безопасността на живущите под проблемните скални масиви, предлагаме на същите специалисти да се възложи и обрушването на опасните скални масиви над улиците „Мадара“, „Хисарска“ и „Васил Левски“ в гр. Ловеч, в имот с кад.№ 43952.517.61, общинска собственост, като изпълнителите вземат всички предпазни мерки за обезопасяване на участъка преди започване на дейностите.

 

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%89%d0%b5-%d0%b1%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf/