апр. 04 2014

Честито Ловеч! По предложение на кмета Казанджиев, от 1 май – платена „Синя зона“ в Ловеч! Каруците ще продължат да кръстосват улиците на града ни!

Прочетено7223пъти

sinqzona404141Павлин Иванов

Седмица след решението на Общински за въвеждане на платена „Синя зона“, официално съобщение за това няма нито от страна на Община Ловеч, нито от страна на Общински съвет. Не мога да отговоря защо ловчалии биват държани „на тъмно“, а това, което мога да направя е да ви информирам за нововъведенията.

От 1 май 2014 г.– Международният ден на труда, в Ловеч се въвежда „Синя зона“. Това се случва по предложение на кмета Казанджиев и с гласовете на 18 общински съветника, чиито имена може да видите в края на текста.

На последното си заседание, съветниците приеха Наредба 2, която касае организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Ловеч.

В тази Наредба, безспорно най-важният момент е въвеждането на режим на платено паркиране на моторни превозни средства в Ловеч, познат като „Синя зона“.  Зоната за платено паркиране е валидна в работни дни в часовия диапазон от 08.00 до 17.00 часа. Тя се определя със заповед на кмета на Община Ловеч, съобразно схеми, приети от Общински съвет – Ловеч.

Дейностите по таксуване на платеното паркиране, контролът по реда на паркиране, принудителното задържане на неправилно паркирано МПС, принудителното му преместване, както и всички други дейности по обслужване на зоната за паркиране и контролът се извършват от общинската администрация  и БД СКОРС във взаимодействие със служители на ОД на МВР – Ловеч.

За собствениците на автомобили, чиито имоти попадат в „Синя зона“ има определен ред за „Локално паркиране“, като е предвиден определен ред за получаване на карта, която дава определени права на живущите в района и на тези, които са под наем , след като платят символична годишна такса и удостоверят фактите с подходящ документ (справка Наредба 2).

karuchka612131Шокиращо, Наредба 2 допуска движение на пътни превозни средства с животинска тяга, които се допускат за движение по улиците, отворени за обществено ползване на територията на Община Ловеч, след като бъдат регистрирани!

Наредбата предвижда и отстраняване на автомобили, паркирали в нарушение на правилата, от мястото на паркиране, като това се извършва от службите за контрол от МВР и от определени от кмета на Общината длъжностни лица, съгласно чл. 168 от Закона за движение по пътищата.

Отстранени автомобили се транспортират и съхраняват на определени със заповед на кмета на Община Ловеч паркинги и се освобождават след заплащане на разноските по отстраняване, транспортиране и съхранение.

Също така, колелото на автомобил, паркиран на място, в нарушение на чл. 15, ал. 1 от настоящата наредба, може да бъде блокирано с техническо устройство (скоба) от длъжностни лица от Община Ловеч определени със заповед на кмета на Община Ловеч. Устройството се сваля след заплащане на разноските по поставянето и свалянето му.

Ето и одобрените цени, предложени от кмета Казанджиев и одобрени от по-голямата част от общинските съветници:

19.8. Такса за платено паркиране /„Синя зона”/:

а) за 1 /един/ час – 1.00 /един/ лв.;

б) за 2 /два/ часа – 2.00 /два/ лв.

в) от 3 /три/ до 9 /девет/ часа – 4.00 /четири/ лв.;

г) за 1 /един/ ден – 6.00 /шест/ лв.

19.9. Такса за платено паркиране на моторни превозни средства „Служебен абонамент”:

а) за 1 /един/ месец – 120 /сто и двадесет/ лв.;

б) за 6 /шест/ месеца – 600.00 /шестстотин/ лв.;

в) за 1 /една/ година – 1000.00 /хиляда/ лв.

19.10. Цена на карта за локално паркиране :

– за 1 /една/ година – 5.00 /пет/ лв.

19.11. Цена на карта за паркиране на електромобили:

– за 1 /една/ година – 5.00 /пет/ лв.

 

Представям на вашето внимание и калкулацията:

Калкулация

На таксите по §13 от Допълнителните разпоредби

Изходни данни „Синя зона“- от 01.05.2014 г.
Такса:
1час – 1 лв
2 часа – 2 лв
над 2 часа – 4 лв
за един ден – 6 лв
2014 г. – 251 работни дни Работни дни май – декември 2014 г. – 169 дни
„Синя зона“ – 9 часа в работен ден
08.00 ч. – 17.00 ч.

Места за паркиране

Брой

Брой места

504

Брой места за паркиране

20

на хора с увреждания
Брой очаквани места за локално

150

паркиране
Брой очаквани места за паркиране

80

на служители от държавна
и местна администрации
и търговски дружества
Брой очаквани места за паркиране

12

 

 

на автомобили със спец.режим,
специализирани автомобили и др.
Брой места за паркиране, попадащи

в частен паркинг и пред РУП

62

 

Места извън Синя зона

324

Очакван брой реални места за  платено  
паркиране

180

 

Б Служители

заплата – основна

разход работодател

9 месеца

брой

общ разход

1

Работници паркинги

340

435,08

3915,72

32

125303,04

2

Работници – скоби

340

406,34

3657,06

4

14628,24

3

Униформено облекло

250

250

 

35

8750

4

Застраховка          

5

Други          
           

148931,28

     

 

 

       
В Знаци и маркировка

цена- комплект

брой 640 знака /214 комплекта/

 

общ разход

  Знаци

406

214

   

86884

   

цена- 1 кв.м

кв.м

     
  Маркировка

27,5

635,5

   

17476,25

           

104360,25

             
Д Приходни квитанции        

6000

             
Е Скоби

10

200

   

2000

             
Ж Други разходи

0

0

   

1000

             
З Гориво бр. дни разход за 1 ден разход литри цена 1л  
  60 км X18,2 л=4,92 л

169

4,92

831,48

2,57

2136,90

             
  Всичко разход        

263291,53

             
  Калкулация – такса  за 1/един/ час за едно место    

0,96 лв.

  разход / 169 дни / 9 часа/ брой места – 263291,53лв/ 169 дни /9 часа /180 места

 

Благодарности за това решение, касаещо ловалии, може да изразите на:

Кмета Минчо Казанджиев и съветниците:

Анатолий Иванов БСП

Ахмед Чаушев ДПС

Валентина Митева БСП

Валерия Генова БСП

Валери Симеонов БСП

Венцислав Хаджиев БСП

Владимир Кочев БСП

Георги Терзийски ГЕРБ

Емилия Ненчева БСП

Красимира Бочева БСП

Николай Недялков ОДС

Пенко Пенков ОДС

Пламен Линков БСП

Светослав Иванов „Отечество“

Страцимир Петков БСП

Тихол Тихолов (няма данни кого представлява)

Тони Паричев БСП

Фатме Моллова ДПС

Цоло Христов БСП

 

Ако имате въпроси от рода на ЗАЩО, спокойно може да ги отправите към посочените по-горе съветници.

 

 

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%be-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0/

Коментари

 1. Ivan Ivanov каза:

  Бат Минчо е уникален, той даже от своите служители събира пари за уж служебния паркинг до реката. Там безплатно спират само служебните коли.
  Интересно ми е как ще накара полицаите да си плащат. И най-важното, кой ще накара служебните коли на полицията да минават редовно преглед, да плащат винетки, гражданска отговорност и данък. Е това е интересен въпрос.
  Апелирам всички граждани спрени от патрулен автомобил на КАТ, преди да подписвате каквото и да било или преди да Ви глобят, да ги питате защо техните коли са извън закона и защо те първи не си плащат като контролни органи и чак тогава да глобяват и контролират.

 2. Анонимен каза:

  Г-н Иванов,когато коментирате е хубаво преди това да проследите сайта на община Ловеч.Решение № 625/27.03.2014 г.на Общинския съвет и приетата с него Наредба № 2 отдавна са обявени на общността в общината.А по отношение на „шока“ от разрешеното движение на каруците -пътни средства с животинска тяга, по всички улици на града,то не е за целия град,а само за кв.Гозница и Продимчец,ако са регистрирани.Ето Ви чл.41 и 42 от Наредбата:“Чл. 41. Забранява се:
  1. Движението на ППСЖТ без регистрация на територията на Община Ловеч.
  При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лв.
  2. Движението на ППСЖТ на територията на град Ловеч, с изключение на кварталите „Гозница” и „Продимчец”, което се обозначава със съответните пътни знаци.
  При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лв.
  Чл. 42. За извършване услуги на гражданите, на собствениците на пътни превозни средства с животинска тяга се издава пропуск за деня за извършване на услугата, вида на услугата и маршрута на движение.
  Цената на пропуска се определя от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч

%d блогъра харесват това: