Ное. 21 2013

Целенасочена подкрепа за Северозападен район за планиране чрез Интегрирани териториални инвестиции

Прочетено871пъти

oic1208131Областен информационен център – Ловеч, в партньорство с Областна администрация Ловеч, организира среща-дискусия „Интегрирани териториални инвестиции за развитие на Северозападен район“. На 28 ноември 2013 година от 10.00 часа в зала 101 на Областна администрация Ловеч представители на областна и общински администрации, социално-икономически партньори, регионални структури на държавната администрация и неправителствени организации от област Ловеч ще се запознаят с новия подход за целево стимулиране на развитието, който ще бъде включен в Споразумението за партньорство с ЕК като пилотен модел за Северозападен район за планиране.

Екип от научни работници от СУ „Св. Климент Охридски“ ще запознаят присъстващите със същността на инструмента за териториално планиране, който позволява изпълнението на междусекторни проекти с гъвкави форми на финансиране по няколко оперативни програми, което може да се допълни и с прилагането на финансови инструменти. Целта е проектите да отговарят на ясни приоритети, които адресират основните предизвикателства пред развитието на територията, а резултатите да бъдат двигател за развитието й като цяло. Ползите от прилагането на механизма са по-ефективно влагане на публичните инвестиции, пряко участие на заинтересованите страни на регионално ниво и включване на неизползвани местни ресурси и потенциал. Участниците в срещата ще се запознаят с разработения анализ на Северозападния район за планиране и изведените приоритети за развитие. Екипът от учени ще представи и първи вариант на Стратегията за Северозападен район за планиране, която е задължително условие за прилагане на инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Като местни заинтересовани лица присъстващите ще могат да дават предложения и идеи за конкретни проекти в различни сектори, чрез които да се реализира Стратегията и които ще дадат тласък на развитието на силните страни на района.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0/

%d блогъра харесват това: