Ученици в Ловеч отбелязаха Международния ден на търпението

Прочетено1382пъти

По повод Международният ден на търпението  – 25 март, Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества инициира различни мероприятия във всички учебни заведения в Община Ловеч.

Това е ден, в който за поредна година  се призовава към търпение – взаимно изслушване и уважение, зачитане мнението на другите и толерантни взаимоотношения между ученици, учители и родители. На дъските в класните стаи  бе написано с едър шрифт 25 МАРТ – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО.

В началото на всеки час в рамките на 3 минути учителите обясниха необходимостта от разбирателство, търпение, умението да изслушваме и да уважаваме мнението на другия, защото училището е мястото, където се изграждат основите на бъдещата реализация на всеки ученик и формиране на качеството търпение в личността като гарант за устойчивостта на цялото общество към предизвикателствата на времето.

Децата правиха табла, откриваха синоними на думата търпение. Във всяка класна стая върху белите дъски  беше изписан  надпис  „25- март – Ден на търпението” като всеки учител  отдели няколко минути в началото на часа си, за да поговори за търпението.

В часа по български език и литература се обсъдиха  темите за търпението и разбирателството. Учителите прочетоха притчи по темата, а учениците работиха по групи и изложиха своите разсъждения пред класовете. Със съдействие на учителите по изобразително изкуство  се изработи знак, който се постави на всеки от участниците  с послание за Деня на търпението. Търпението е едно от най-важните качества, които човек трябва да притежава. За да бъдеш търпелив човек трябва да умееш да контролираш ситуацията, себе си и емоциите си, да си силен и устойчив.           Човек трябва да притежава и качества като  търпеливост, спокойствие, благост, сдържаност, въздържаност, издръжливост,  твърдост. Търпението изисква силна воля и е присъщо за умните и разумните, за тези които знаят какво искат и са готови да понесат необходимото търпение за да го постигнат. То е разглеждано като добродетел и оценявано като най-ценното съкровище. Около тези ценности се обединиха участниците в събитията.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b2-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%be%d1%82%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be/