Дек. 11 2012

Участие на общината с проектно предложение по схема „Зелена и достъпна градска среда” обсъжда общинският съвет

Прочетено809пъти

Участието на община Ловеч с проектно предложение по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Зелена и достъпна градска среда” на оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 ще обсъждат на заседанията си постоянните комисии по устройство на територията, комунални дейности и околна среда, по бюджет и финанси, по икономическа политика и евроинтеграция и по правно-нормативни въпроси. Предложението за това до общинския съвет внася кметът Минчо Казанджиев.

За да кандидатства с проектно предложение по схемата, общината трябва да има и решение на общинския съвет, с което се дава съгласие за това и се декларира, че предназначението на обектите на интервенция няма да бъде променяно за период, не по-малък от пет години след приключване на дейностите по проекта, и че елементите на подземната техническа инфраструктура са напълно изградени и реконструирани към момента на кандидатстване. Същевременно общинският съвет трябва да даде съгласие общината да осигури средства за съфинансиране на проекта с определените по схемата 5 % собствен принос в размер до 250 хил. лв.

На публично обсъждане на проектното предложение на общината през август т. г., на което присъстваха представители на кварталните съвети, на неправителствени организации, общински съветници и граждани, бе приет вариантът в това проектно предложение да бъдат включени ж. к. „Червен бряг” като единствен от кварталите в града, отговарящ на условието за напълно изградена техническа инфраструктура, както и пътят до парка „Стратеш” – връзката между ул. „Васил Левски” и парка. Второ публично обсъждане, този път в ж. к. „Червен бряг”, в края на ноември изясни как живеещите там искат да изглежда техният квартал. Проектантите представиха подробна схема с конкретните разположения на спортните площадки, вело- и пешеходните алеи, рехабилитирана улична мрежа, обособени зелени и цветни пространства.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 11 януари 2013 г. Максималната сума за безвъзмездна финансова помощ е 5 млн. лв.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be/

%d блогъра харесват това: