февр. 11 2013

Утре се обсъжда Програмата за развитие на читалищните дейности през 2013 г.

Прочетено1190пъти

chitalishte812121Програмата за развитие на читалищните дейности през 2013 г. ще се обсъжда на организираната от общинската администрация среща с представители на читалищните настоятелства и секретарите на читалищата от община Ловеч. Срещата е от 9 ч. в камерната зала на Ловчанското читалище.

Програмата е ежегодна и се изготвя от общината. В нея се включват всички значими изяви и събития, организирани от читалищата. Една от основните цели е предоставянето на качествен и стойностен културен продукт, отговарящ на разнородните потребности на  многообразната общност. След обсъждането Програмата ще бъде внесена за приемане от общинския съвет съгласно изискванията на Закона за народните читалища.

Заедно с това ще заседава и комисията за разпределение на годишната държавна субсидия за читалищата от община Ловеч. За тази цел кметът е издал заповед и е определил състав на комисията, в която влизат представители на всички читалищни настоятелства от общината. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. е определен стандарт за една субсидирана читалищна  бройка в размер на 6271 лева. В него са разчетени средства за заплати, други възнаграждения и плащания за персонала, осигурителни вноски и издръжка. Община Ловеч за 2013 г. има 67 субсидирани бройки, завишени с 0,5 бройки.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8/

Коментари

 1. Данчо Заверджиев каза:

  lovechtodaу писа: „Програмата е ежегодна и се изготвя от общината.”

  Да ама Не!

  ЗАКОН ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
  Чл. 26а. (Нов – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) (1) Председателите на народните читалища на територията на съответната община ежегодно в срок до 10 ноември представят на кмета предложения за своята дейност през следващата година.
  (2) Кметът на общината внася направените предложения в общинския съвет, който приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в съответната община.

%d блогъра харесват това: