Ное. 27 2013

Утре общинските съветници ще решат дали да застанат на страната на правото или ще го загърбят!

Прочетено1194пъти

obs2510131Павлин Иванов

На утрешното заседание, избраните да ни представляват в най-висшият форум на местното самоуправление – Общински съвет Ловеч, ще трябва да заемат позиция. Ясна, категорична, в защита на закона.

Това, което ги принуждава да заявят чрез своя глас на чия страна застават е спорната точка 19 от предишното заседание, като отговорят – има ли взето законно решение или не. Това ще стане чрез допускането на поправка на протокола, в който е записано, че решение има.

Какви са фактите

При разглеждането на точка 19 в залата присъстват 32-ма от всички 33-ма съветника. В гласуването участват 31 съветника. С 16 гласа ЗА, в протокола е записано, че отделните пунктовете от т.1 до т.5  се приемат. Протокола е подписан от Председател Тихолов.

Ирина Митева от името на група съветници е поискала поправка, която категорично и е отказана. Тъй като, в ЗМСМА и в Правилника изрично е записано, че при спор, той се решава на следващото заседание.

Председател Тихолов отказва да включи спорната точка, която е била обсъждана на Председателски съвет.

Следва предложение до всички постоянни комисии, направено от Ирина Митева, точката да бъде обсъдена в тях и да бъде включена като точка от проекто-дневният ред на утрешното заседание. В повечето от постоянните комисии, предложението е одобрено.

Това вече е факт, спорът за протокола е включен.

 

Утре, съветниците ще трябва да гласуват първо дневният ред. Вероятно, ще се намерят заинтересовани да изтъкнат доводи, че спор по протокола няма, че не е допустимо точката да бъде разгледана и т.н. Още тогава, вероятно, ще проличат позициите на съветниците, кой какви интереси защитава и кой доколко е подготвен по темата.

Ако точката, след приемането на дневният ред, остане, тя ще бъде разгледа и ще има гласуване на предложението за промяна на протокола.

 

Има две възможности. Да не се съберат необходимите гласове за поправката и решението по т. 19 от предишното заседание да остане валидно и в сила.

Другата възможност е, съветниците да одобрят поправката и решението по т.19 да бъде обявено за невалидно.

Какво гласи ЗМСМА:

Чл. 27. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 1995 г.)

(3) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г.) Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно.

 

Просто и ясно!

В залата присъстваха 32-ма съветника. Справка за това, може да видите от самото видео от предишното заседание.

За да можем да кажем, че решение има, трябва с ЗА да са гласували 17 съветника. Повече от половината от присъстващи съветници са 17, тъй като присъстват 32-ма, макар и да са гласували 31.

Дори имаше предложение за прегласуване, направено от Светослав Иванов, които каза, че някой не е гласувал. Очевидно е, че става въпрос за 32-рият съветник.

Прегласуване беше отказано, независимо, че според Правилника, щом има мотив, то прегласуване трябва да има, независимо какво е личното мнение на председателстващият заседанието, в случая Председател Тихолов.

 

Накратко, утре съветниците ще трябва да изберат нещо много просто. Дали да вярват на очите си и видеозаписа или да заявят, че не могат да се доверят нито на собствените си очи и на официалното видео.

 

Съветниците трябва да изберат, дали за застанат на страната на закона или да изберат страната на личния (партиен) интерес.

„Ловеч днес“ ще ви информира подробно за развитието на дебата и резултата от него.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b0%d1%82-%d0%b4%d0%b0/

Коментари

 1. veselka каза:

  ПОЗИЦИЯ НА КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПП ГЕРБ,В ПОДКРЕПА НА ТИХОЛ ТИХОЛОВ:
  „Днес кворум отново нямаше. Вместо с електронната система, както повелява правилникът, председателят на народното събрание разпореди преброяване, все едно брои неодушевени предмети, преброи телата ни… само защото е на власт. При това преброяването трябваше да се осъществи от квесторите.
  Парламентарната група на ГЕРБ се състои от личности и всеки един от нас може да прецени и натисне бутона, с който да заяви присъствието си.“
  http://lovechtoday.eu/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD/

 2. Данчо Заверджиев чрез Фейсбук каза:

  „Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
  (Обн. ДВ. бр.53 от 18 Юни 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 8 Ноември 2013г.)

  Чл. 10. Секретарите на Народното събрание:
  1. информират председателя за присъствието на народните представители на заседанията на Народното събрание и го подпомагат при извършване проверка на кворума;

  ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – ЛОВЕЧ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА МАНДАТА 2011-2015 ГОДИНА

  (Правилникът е приет с решение № 6/12.12.2011 година на Общински съвет – Ловеч;
  доп., решение № 35/28.02.2012 година; изм., решение № 198/25.09.2012 г.,
  в сила от 01.07.2012 година; изм. и доп., решение № 263/21.12.2012 г.,
  в сила от 01.01.2013 г.;изм. и доп., решение № 393/11.06.2013 г., в сила от 11.06.2013 г.; изм., решение № 430/25.07.2013 г., в сила от 16.08.2013 г.)

  Чл. 20. (1) Председателят на общинския съвет изпълнява функциите, предвидени в чл. 25 от ЗМСМА.
  (2) В изпълнение на функциите по чл. 25 от ЗМСМА председателят на общинския съвет:
  5. следи за присъствието на съветниците на заседанията на съвета и на комисиите и взема съответните мерки;”

  В протокола от заседанието е записано :
  „Председателят обяви резултата – Гласували общо 31, въздържал се – 1, против – 14, за – 16. Предложението е прието.
  Г-н Светослав Иванов предложи прегласуване, като счита, че вотът на всички не е отразен, тъй като явно някои не са разбрали.
  Г-н Венцислав Хаджиев изрази мнение, че има общински съветник, който се е отказал да гласува и го е заявил в зала.
  Г-н Тихолов отклони предложението, т. к. два пъти е повторено какво се гласува и веднъж е спряно гласуването.”

  Съгласно т.5 ал. 2. на чл. 20 от Правилника на ОбС Ловеч, задължение на председателя на ОбС да следи за присъствието на съветниците на заседанията на съвета.

  Председател Тихолов не е изпълнил това свое задължение / да следи за присъствието на съветниците/ и при гласуването по спорната точка е отчел само гласувалите, като съзнателно не е отчел присъстващите общински съветници, въпреки че един общински съветник е предложил прегласуване, като счита, че вотът на всички не е отразен, а друг съветник е изразил мнение, че има общински съветник, който се е отказал да гласува и го е заявил в зала.
  Решението по това гласуване е прието в нарушение на чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА – с гласовете на само на половината от присъствалите 32 съветници, а не на повече от половината, както изисква ЗМСМА, т.е. не по-малко от 17 човека трябва да са гласували в случая.
  И накрая въпроса е: Защо Председателя на ОбС не е изпълнил задължението си по чл. 20 ал. 2. от Правилника да следи за присъствието на съветниците на заседанията на съвета?

  По мое скромно мнение, всеки сам може да си отговори, защото до сега Председателя не заявил публично защо не е изпълнил задължението си да следи за присъствието на съветниците на заседанията на съвета по станалата вече скандална „точка 19”.

 3. На утрешното заседание, избраните да ни представляват в най-висшият форум на местното самоуправление – Общински съвет Ловеч, ще трябва да заемат позиция. Ясна, категорична, в защита на закона.

 4. Данчо Заверджиев каза:

  Всеки човек се излага според възможностите си, но явно възможностите на председател Т.Тихолов са неограничени, след като днес си позволи безпардонно да направи груба забележка на общински съветник „за не правилно дишане”, а и строго го заплаши с отстраняване от заседанието, ако продължава „да диша”. Гледах и не вярвах на ушите си, че нещо такова може да се случи на заседание на ОбС в една демократична европейска държава през XXI век…
  „не дишай или ще те изгоня”

 5. Данчо Заверджиев каза:

  Правилното дишане е изкуството да се живее с добро здраве!
  Още древните мъдреците са казали, че не дишаме правилно. Известно е, че ако лекарите подадат кислород повече от нормата, пациентите стават еуфорични. Ако кислородът е малко, хората са вяли, дори полузаспали. То затова и се прозяваме, защото организмът има нужда от кислород и заспиваме …
  Великият гуру на ОбС се е подготвил за своите подчинени – общинските съветници специален курс „Изкуството на дишането“. На следващото заседание в залата няма да има столове, а общинските съветници ще седят върху масите в поза лотус. Паролата е йогистка техника, която бори стреса, рака, инфаркта, инсулта и грипа. Холестеролът пада за 4 часа, а депресията изчезва след първа точка от дневния ред. Здраве без лекарства. Успех без стрес. Купон без алкохол. Възможни ли са?

  Да! Да! Да! Триста пъти „Да!”

  Стига да дишаш правило. Древната йогистка техника на специалния курс „Изкуството на дишането“ на Великият гуру на ОбС решава главоболия от всякакъв характер и тежки мераци.

 6. debelaka каза:

  Обмяна на опит- по луковитски. За комуниста моралът е само една дума и нищо повече.

%d блогъра харесват това: