УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ „СЕДМИЦА НА БИЗНЕСА“ В ЛОВЕЧ

Прочетено1307пъти

oic301133Една от основните задачи на Областният информационен център в Ловеч е да предоставя актуална информация за различните възможности за финансиране и да мотивира потенциалните кандидати да участват в процеса на усвояване на Европейските фондове, програми, актуални схеми и конкурси и др. В рамките на 4 дни, от 28 до 31 януари 2013 г., експертите от Областен информационен център – Ловеч предоставяха актуална информация за възможности за финансиране на бизнес начинания, както и предстоящи процедури по оперативните програми през 2013 г.  

В „Седмицата на бизнеса“ в Ловеч участваха представители на фирми от различни браншове: машиностроене, рекламна и издателска дейност, информационни технологии, производство на мебели, хотелиерство, туризъм, обучителни организации, услуги и др. В индивидуални разговори те бяха запознати с възможностите, които предоставя схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика” по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ (ОПК) насочена към комплексна подкрепа за внедряване на устойчиви енергийни решения в малки и средни предприятия по отношение на машини, технологии и производствени процеси. Посетителите от големи фирми бяха информирани и за процедура „Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и внедряването им в икономиката“, която се очаква да бъде обявена през първото тримесечие на 2013г. по ОПК. В разговорите, представителите на бизнеса споделиха трудностите, които срещат в своята работа: неконкурентната цена на родното производство в сравнение с продукти от други страни, което ограничава участието на фирмите-производители в обществени поръчки, където преобладаващо критерият за оценка е „най-ниска цена“. Проблем за бизнеса е недостигът на финансови средства, както и трудният и скъп достъп до кредитен ресурс. В отговор на тези проблеми ОИЦ – Ловеч запозна заинтересованите с възможностите на oic301132инициативата Джеръми (Jeremie), инициирана от Европейската комисия (ЕК) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Тя предлага различни финансови инструменти като от общия ресурс 563 млн. евро 199 млн. евро е публично финансиране, а останалата част избраните финансови посредници трябва да осигурят като частен ресурс.

Местният бизнес се интересува и от възможности за коопериране, намиране на партньори и външни пазари. Като подкрепа в тези им търсения те бяха насочени към услугите на европейската мрежа за МСП Enterprise Europe Network, рамковите програми на ЕС и възможностите по финансовите механизми между България и страните от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Кралство Норвегия. Всички посетители бяха запознати и с текущите схеми в подкрепа на работодателите, чрез които Агенция по заетостта предоставя финансови субсидии за наемане на безработни лица, обучения и организиране на транспорт на заетите.

В Седмицата на бизнеса участваха и хора, които искат да започнат собствен бизнес. Някои от тях имаха конкретна идея, като отваряне на ателие за услуги, фризьорство и козметика, други търсеха информация към какво начинание да се насочат, трети имаха дори собствени разработки, които искат да патентоват. Някои от посетителите бяха насочени към Бюрото по труда в Ловеч, за да се информират и включат в схемата “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”, която със средства по ОП „Развитие на човешките ресурси“ подпомага чрез консултации и финансови средства oic301131създаването на собствен бизнес. Други се интересуваха от възможността да се включат в програмата „Еразъм за млади предприемачи“, която подпомага връзките между съществуващи фирми и начинаещи бизнесмени в страните от ЕС и по този начин насърчава обмена на практики и създаване на партньорства. На представители на НПО беше дадена информация за очакваната схема по ОПК „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, в която те могат да се включат. Голяма част от посетителите се интересуваха и от възможностите на Програмата за развитие на селските райони с цел създаване и развитие на микропредприятия за услуги или производство.

В резултат от проведената „Седмицата на бизнеса“ в Ловеч над 20 предприемачи получиха информация, която могат да използват за стартиране, укрепване или разширяване на бизнеса, за търсене на партньори и други нови възможности за развитие.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0/