Успешно завърши проектът „Устойчиво развитие на социалната икономика за социално включване на хора с увреждания в община Ловеч“

Прочетено897пъти

Успешно завършва проектът „Устойчиво развитие на социалната икономика за социално включване на хора с увреждания в община Ловеч“, тъй като до края на седмицата предстои сключване на ново споразумение между Община Ловеч и Агенцията за социално подпомагане (АСП) за нова сума. Това съобщи ръководителят на проекта Цветанка Маринова по време на заключителната пресконференция на 24.07.2017 г. в залата на Общински съвет – Ловеч.

Събитието бе открито от заместник-кмета на Община Ловеч Даниел Колев, присъстваха членовете на екипа, представители на социалните служби, НПО и журналисти.

Цветанка Маринова съобщи още, че чрез тази мярка се оказва нова подкрепа на общините за осигуряване на устойчивост на социалните услуги в домашна среда и гарантиране на грижите за хора с увреждания.

Резултатите досега показват, че социалните услуги по проекта „Звено за социални услуги и в домашна среда“ са ползвани от 255 лица и деца с увреждания  и възрастни хора в невъзможност да се обслужват. Броят на потребителите е с 32% повече от първоначално предвидените 175 лица.  Поради големия интерес към услугите договорът беше анексиран и бяха разкрити  136 работни лица с 90 повече от първоначално предвидените 46. С анексирането на договора общата стойност се е увеличила от 499 947.76 лв. на 787 466.76 лв., а това е с 287 591 лв. повече привлечени средства за общината.

Община Ловеч беше осигурила собствени финансови средства от бюджета за издръжка на звеното, уточни Цветан Маринова. Но с постановление №137 от 05.07.2017 г. на Министерски съвет общините имат възможност да кандидатстват за финансов ресурс от бюджета на МТСП чрез АСП за предоставяне на услуги като „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ и след 31 декември 2017 г.

Така се стига до възможност за сключване на ново споразумение между общината и АСП. Предвидената обща стойност за цялата страна е над  15 млн. лв., като се за нашата община ще е около 280 000 лв., предположи Цветанка Маринова.

Продължителността на проекта е била удължена от 20 на 21 месеца,  съобщи в своята презентация  Георги Братоев, координатор по проекта. Общата цел на проекта е създаване на устойчив модел за предоставяне на социални услуги в домашна среда за възрастни лица с увреждания, които са в риск от изолация.

Проектът е съгласно договор за Безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.002-0015-C001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8a%d1%82-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%be/