Управление на излезлите от употреба моторни превозни средства в Ловеч

Прочетено1246пъти

През април т. г. бе издадена Заповед № 492/04.04.2017 г.на Кмета на Община Ловеч, с която е назначена комисия за установяване на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и техните собственици.

Тя бе на основание чл.22, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 4 ал. 1, т. 9 и чл. 42 от Наредбата за условията и реда за изхвърляне, събиране , транспортиране, сортиране, претоварване ,оползотворяване и обезвреждане на битови строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Ловеч.

На установените излезлите от употреба МПС се издава предписание за преместване, с указание в 14 дневен срок, собственика на ИУМПС да освободи терена – общинска или държавна собственост.

За периода от месец април до септември 2017г. комисията е издала 27 бр. предписания. Собствениците на 21 бр. ИУМПС са изпълнили предписанията.

На собствениците на останалите 6 бр. ИУМПС, въз основа на констативния протокол за техническото състояние на МПС, ще бъде издадена заповед. С тази Заповед за преместване на превозното средство, издадена от Кмета на Общината, колите се транспортират на площадките за временно съхраняване на ИУМПС и после до центровете за разкомплектоване на ИУМПС.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d1%83%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b0-%d0%bc/

%d блогъра харесват това: