юли 15 2013

Три нови статута за ежегодна персонална награда на община Ловеч

Прочетено1239пъти

lovmech512121Само един взима „Ловешки меч”, барелефът „Св. Св. Кирил и Методий” само за дейци в образованието, промяна в регламента за определяне на „Спортист на годината”

Предложения за нови статути за ежегодните персонални награди в областта на културата „Ловешки меч” и „Спортист на годината”, както и за утвърждаване на промени в статута за удостояване с ежегодната персонална награда на изявени дейци в областта на образованието, науката и дарителството в хуманитарната сфера – барелеф „Св. Св. Кирил и Методий”, внася в общинския съвет кметът Минчо Казанджиев.

„Ловешки меч” вече ще се връчва само на един творец за стойностни постижения в областта на културата, номинации ще се правят в разделите литература, театрално изкуство, музика, танцово изкуство, изобразителна изкуства и журналистика. Наградата представлява статуетка „Ловешки меч” и грамота за принос в културния живот на общината, паричен еквивалент вече отсъства. Номинациите са за конкретно произведение или художествен факт с траен характер и реален принос за културния живот в общината в периода от 1 април на предходната година до 1 април на годината на връчване на наградата. Наградата връчва кметът на общината на тържествена церемония по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Оценяването на кандидатите ще се прави от комисия, назначена със заповед на кмета, председателствана от зам.-кмет и с членове представител на общинския съвет и по един независим експерт, специалист за всеки раздел – изтъкнати творци от различни изкуства, критици, дейци на културата, както и представители на общинската администрация. На тази комисия се дава правото да предлага на кмета за удостояване на заслужили млади творци или дебютанти и на деец на културата за цялостен принос с почетни отличия съгласно Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на град Ловеч.

До решението за този нов статут се стигна след проведени работни срещи през март и юни т. г. с представителите на културните институции в Ловеч, на НПО, творчески съюзи, дейци на културата и членове на постоянната комисия по образование, култура, младежта и децата в общинския съвет. Мотивът наградата да е една е, че така се отдава заслужено внимание, обществена гласност и признание на твореца, който има най-значим принос в културния живот на общината.

Наградата „Ловешки меч” се връчва от 2002 г., досега нейни носители са 63 ловешки творци.

Новият статут и регламент за определяне на ежегодната персонална награда „Спортист на годината” се изработва в изпълнение на приетата от общинския съвет Програма за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм. Проектът за него е обсъден със спортните клубове и ловешки журналисти през юни т. г. Наградата се присъжда за значими постижения в областта на спорта, връчва се на церемония през януари. След като клубовете номинират изявили се спортисти, се провежда анкета сред ловешки журналисти и спортните клубове. Комисия, назначена със заповед на кмета, финализира и утвърждава резултатите от анкетата. Номинациите се правят до 5 декември, а анкетата, в която се подреждат 10 състезатели, приключва на 15 декември. Финализиращата комисия се произнася до 20 декември. Крайното класиране се определя от сбора точки, получен от всеки кандидат. Състезателят с най-много точки става носител на наградата „Спортист на годината”, останалите се утвърждават в десетката на най-добрите спортисти. Ако спортистът на годината е професионален състезател, комисията определя и „Най-добрият сред аматьорите”, събрал най-много точки в класацията.

Председател на комисията е зам.-кмет на общината, а членове директорът на дирекция в общината, отговарящ за спорта, по двама представители на администрацията и на Съюза на българските журналисти като съорганизатор на проявата, и по един представител на спортните клубове, също съорганизатор, и на общинския съвет.

Наградата за първия представлява статуетка „Спортист на годината – Олимпийски надежди” и картина, награди и грамоти получават и останалите спортисти в десетката. Съорганизаторите самостоятелно или чрез спонсорство може да предоставят и допълнителни награди.

В статута за удостояване с ежегодната персонална награда на изявени дейци в областта на образованието, науката и дарителството в хуманитарната сфера – барелеф „Св. Св. Кирил и Методий” кметът предлага да отпадне частта за наука и дарителство, като за това да се присъждат отличия по реда на Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания. С промените в статута се дава възможност освен на педагогическите колективи номинации да правят още училищни настоятелства и НПО, чиято дейност има отношение към образователната система. Наградата ще се връчва както и досега за постижения в петте направления по образователни степени и видове подготовка: предучилищна подготовка, начален етап на основна образователна степен, прогимназиален етап на основна образователна степен, гимназиален етап – общообразователна подготовка, и гимназиален етап – професионална подготовка и извънучилищни дейности. Номинациите се правят до 20 април, номиниращата комисия провежда заседание до 30 април и предлага на финализиращата комисия до три номинации за всяко от петте направления. Резултатите се финализират до 15 май. Наградите се връчват на тържествен ритуал по повод 24 май.

Съорганизатори на ежегодната персонална награда на община Ловеч за изявен деец в областта на образованието са общинският съюз на работодателите в системата на народната просвета, общинското сдружение на директорите в средното образование, общинският синдикат на Съюза на българските учители и синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”, неправителствени организации с отношение към образованието.

Наградата представлява барелеф „Св. Св. Кирил и Методий” и грамота, и тук се дава възможност на съорганизаторите самостоятелно или чрез спонсорство да осигурят допълнителен награден фонд.

Критериите за оценка на кандидатите са да са постигнали високи и трайни резултати в педагогическата дейност, да притежават висока лична квалификация, да се ползват с авторитет, да са носители и инициатори на педагогически иновации, да са участвали в разработването и/или реализирането на проекти и да работят активно с неправителствени и граждански организации, да се допринесли за утвърждаване и издигане авторитета на община Ловеч.

И трите предложения на кмета ще бъдат обсъдени на заседанието на постоянната комисия по образование, култура, младежта и децата утре.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb/

%d блогъра харесват това: