Трима учители с плакет на Областен управител по повод 24 май, 7 с почетната награда на МОМН „Неофит Рилски”

Прочетено4266пъти

uchiteliou2405138Трима учители бяха отличени от областният управител Ваня Събчева с плакет по повод 24 май – Деня на славянската писменост и българската просвета и култура. Други седем пък получиха почетното отличие на МОМН „Неофит Рилски”. Общо близо 70 учители получиха признание за работата си на изискано тържество в Художествената галерия „Вароша”, организирано от Регионалния инспекторат по образование на 22 май.

Плакет на Областен управител получиха Станислава Стоянова – учител в ОДЗ „Здравец” – с. Галата, Соня Денчева от СОУ „Св. Климент Охридски” – Ловеч и директорът на Езиковата гимназия Радослав Хитов. На събитието бе прочетен и поздравителен адрес от името на Ваня Събчева. В него се казва: „Няма по-истински празник за всяко българско училище от 24 май – Деня на славянската писменост и българската просвета и култура. 24 май е празник на духовността, на хората, които градят устоите на нацията, създават идентичност и възпитават българщината у поколения млади хора. Приемете моите сърдечни поздрави и благопожелания! Желая ви творческо вдъхновение, успехи и професионално удовлетворение!»

С награда „Неофит Рилски” бяха отличени Цветанка Иванова – директор на ОУ „Георги Бенковски”, с. Черни Вит, Красимир Михов – учител по математика  в ГЧЕ „Екзарх Йосиф I”, Татява Пеева – начален учител в ОУ „Васил Левски” – Ловеч, и тримата по предложение на РИО, Генка Цачева – детски учител в ЦДГ „Снежанка” – Ловеч, по предложение на Съюза на българските учители, Тони Христов – учител по изобразително изкуство в Езиковата гимназия по предложение на КТ „Подкрепа”, Нако Наков – директор на ПГ по строителство, електроника и услуги в Тетевен, по предложение на учителските синдикати и Гено Вътев – директор на ПГМЕТ – Ловеч по предложение на Съюза на работодателите.

Началникът на РИО на МОМН в Ловеч Райко Райков връчи високите отличия, както и грамоти за постигнати високи резултати.

НОМИНИРАНИ УЧИТЕЛИ И ДИРЕКТОРИ ОТ ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

 1.    Красимир Маринов – директор на СОУ „Димитър Митев“   – Ловеч

2.    Ирена Павлова Филипова – директор на НУ“хаджи Генчо“ – Тетевен

3. Милена Станева Мартинова – учител по практика в СОУ „В. Левски“ – Троян , подготвил ученици за участие и заемане на призови места в регионални и национални състезания по професия в последните няколко години

4. Пенка Калева Стойнова  – СОУ „В. Левски“ – Троян за висока теоретична  подготовка на ученици, постигнали национално значими резултати на състезания по професии и специалности.  

 5.  инж.Стелка Стефанова Колчевска – учител по професионална подготовка в ПГМЕТ – Троян.  –  трета поредна година нейни ученици се класират за национален кръг на Олимпиада по Техническо чертане и заемат призови места, както и за цялостната й дейност като учител.

6. ПГИТУ – Ловеч, предложение за учител: инж. Маргарита Христова Караджова – старши учител теоретично обучение по направление“Обществено хранене“, ПГИТУ – Ловеч . През дългогодишната си професионална кариера работи за утвърждаване на професията „Ресторантьор“ като една желана от учениците професия. Всяка година подготвя ученици за участие в регионални и национални прояви, кетъринг услуги. Постиженията на инж Караджова са резултат от нейната всеотдайна работа с учениците, използването на нови технологии, прилагане на добри практики с експерт от Германия, по проект „Сениор Експертен Сервис“, проект „Успех“, умения за работа в екип и с партньори от малкия и средния бизнес.

7. Марин Белов Маринов дългогодишен учител учител по професионална подготовка в ПГГСД „Сава Младенов“, град Тетевен,

за изключителен принос при подготовката на училищния отбор за участия в национални и международни състезания

8. НИДЕЛИНА ДЕЧЕВА ЦОНЕВА – учител по ФВС за  постигане на високи резултати на отбора по футбол на ПГМЕТ- Ловеч  при участието им в ученически спортни игри – III място на национално ниво

9. Снежана Борисова Игнатова – директор на СОУ «Бачо Киро» гр. Летница –

10. Розалина Симеонова Русенова – директор на СОУ „Васил Левски“ гр. Троян

11. Радослав Хитов  – директор на ГЧЕ – Ловеч

 

12. Станка Дулева – пом.директор на СОУ „Св. Кл. Охридски“ – Ловеч

 

13. Петя георгиева – директор ОУ „неофит Рилски“, с. Дерманци, общ. Луковит

 

ПГСС “СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ” ГР. ЛУКОВИТ

1.Марицела Петкова Цолова – старши учител по математика

За педагогически иновации и принос в работа с ученици в извънкласни дейности

 

ИНОВАТИВНИ ТЕХНИКИ – ЧЕО  

1. Диляна Игнатова Табакова – учител по английски език, СОУ“В. Левски“, Троян

За развитие и обмен на новаторски  педагогически практики

2. Дарина Василева Гадевска – учител по немски език, СОУ“В. Левски“, Троян –

За развитие и обмен на новаторски  педагогически практики

3.    Надка Добрева Петрова – учител по английски език, ОУ“В. Левски“, с. Борима ,общ Троян

За развитие и обмен на новаторски  педагогически практики

4. Нева Макавеева Темелкова  – учител по английски език в ОУ „Хр. Ботев“ – с. Кирчево – за постигнати високи резултати на външното оценяване по чужд език и отговоро отношение към учебно- възпитателната работа

 

ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ СА ОТ ГЧЕ“ЕКЗАРХ ЙОСИФІ“ – ЛОВЕЧ)

За активна  дейност в подготовка на ученици, постигнали национално значими резултати на олимпиада по чужд език

 1. Катя Иванова Стойкова – учител по английски език в ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч
 2. Христинка Димитрова Бочева – учител по немски език в ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч
 3. Татяна Атанасова Цокова – учител по немски език в ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч
 4. Бранимира Вълкова Христова – учител по немски език в ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч
 5. Ивайло Петров Генов – учител по немски език в ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч
 6. Венелина Димитрова Димитрова – учител по френски език в ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч
 7. Аглая Савчева Ангелова – учител по френски език в ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч
 8. Нина Солони – учител по френски език в ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч
 9. Красимир Илиев Колев – учител по френски език в ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч

 

Учители НО :

1.    Камелия Иванова Алексиева – СОУ“Васил Левски“ – Троян – прилагане на иновативни методи в образователно-възпитателния процес за формиране на познавателен интерес у учениците

2. Росица Димитрова Маринова – ОУ“В.Левски“  – гр. Ловеч – прилагане на иновативни методи в образователно-възпитателния процес за формиране на познавателен интерес у учениците и класиран проект на националния кръг на олимпиадата по гражданско образование  – възрастова група І – ІV клас

3. Милена Иванова Илева  – ОУ»Васил Левски» – гр. Априлци – Национално състезание „Ключът на музиката“ за ученици от IV клас

4. Анелия Христова Нанкова – Нейкова – ОУ“Христо Никифоров“ – гр. Ловеч- прилагане на иновативни методи в образователно-възпитателния процес за формиране на познавателен интерес у учениците и класиран проект на националния кръг на олимпиадата по гражданско образование  – възрастова група І – ІV клас

5. Ани Щерева Иванова – ОУ“Г.Бенковски“ – с. Галата, община Тетевен  – представяне на Национално състезание „Ключът на музиката“ за ученици от IV клая

6л Даниела Найденова Кътовска – ОУ“В.Левски“ – с. Торос, община Луковит – осъвременяване на дидактическия инструментариум в частта, свързана с похватите, методите и използването на информационните и комуникационни образователни технологии;

 7. Соня Иванова Денчева- СОУ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”- ГР. ЛОВЕЧ – прилагане на иновативни методи в образователно-възпитателния процес за формиране на познавателен интерес у учениците

8. Ирена Филипова  – възпитател  в СОУ“Г. Бенковски“  – Тететвен  – За  принос в популяризиране и обмен на иновационни педагогически практики в областта на възпитателната дейност по български език и литература

 

 

Учители ПНЕ :  За активна  дейност в подготовка на ученици, постигнали национално значими резултати на олимпиади

 

 1. Снежана Генова – учител по физика и астрономия в ПМГ
 2. Иво Райнов – учител по география и икономика в ГЧЕ „Екзарх Йосиф“ – Ловеч
 3. Надка Данкова – учител по  физика и астрономия в СОУ „Васил Левски“ – Троян
 4. Ивелина Маринова – учител по география и икономика  в СОУ „Васил Левски „ – Троян

 

ЦДГ

 1. /Плакет/  Станислава Стоянова – младши учител в ОДЗ „Здравец“, с. Галата, общ. Тетевен – За постигнати значими резултати в национални конкурси на МОМН „Орфеево изворче“ и  „Детската градина от другата страна на вълшебното огледало“,
 2. Цветалинка Василева – главен учител в ОДЗ „Слънце“, гр. Ловеч – За постигнати значими резултати в национален  конкурс на МОМН „Детската градина от другата страна на вълшебното огледало“,

 

 1. Виолета Маркова – директор на ЦДГ „Синчец“,  гр. Троян – за за активна работа по европейски образователни проекти,

 

 1. Христина Христова – директор на ОДЗ „Слънце“, Ловеч– за за активна работа по европейски образователни проекти,
 2.  Красимира Маринова – директро на ЦДГ „Снежанка“, гр. Ловеч – за за активна работа по европейски образователни проекти,
 3. Петя Станчева – директор на ЦДГ „Първи юни“, Ловеч – за за активна работа по европейски образователни проекти,
 4. Наталия Борисова – директро на ОДЗ „Райна Княгиня“, гр. Ябланица – за достойно  участие и представяне в Шеста национална конференция „Водим бъдещето за ръка“ – 2013г.,
 5. Снежана Шошкова – старши учител по муцика в ЦДГ „Синчец“ и ЦДГ „Осми марта“, гр. Троян – за достойно  участие и представяне в Шеста национална конференция „Водим бъдещето за ръка“ – 2013г.
 6. Диана Василева Маринова – за достойно  участие и представяне в Шеста национална конференция „Водим бъдещето за ръка“ – 2013г.

БЕЛ – учители:

 1. 1.    Цветлина Васкова  Митева  – пом.директор на СОУ „в. Левски“ – Троян – за активна дейност в разработване и реализиране на  училищни проекти по европейски програми
 2. Радостка Петкова – учител в СОУ“В. Левски“ – Троян

За  принос в популяризиране и обмен на иновационни педагогически практики

 1. Мария Църовска  – учител в СОУ“В. Левски“ – Троян

За  принос в популяризиране и обмен на иновационни педагогически практики

 1. Цветелина Найденова – учител ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч  –  За активна  дейност в подготовка на ученици, постигнали национално значими резултати на първото по рода си у нас творческо писане онлайн, проведено от издателство „ Просвета“ и Българското национално радио
 2. Галина Иванова – учител ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч – За активна  дейност в подготовка на ученици, постигнали национално значими резултати на олимпиада по български език и литература и литературни конкурси
 3. Грета Лакова  –  учител в ПМГ – Ловеч  – За активна  дейност в подготовка на ученици, постигнали национално значими резултати на олимпиада по български език и литература
 4. Наталия Христова  – ОУ „В. Левски“ – гр. Ловеч – за методическо подпомагане и обезпечаване на регионалното  външно оценяване в пети клас  
 5. Теменужка Манолова – ОУ „Хр. Никифоров“ – Ловеч  – за методическо подпомагане и обезпечаване на регионалното  външно оценяване в пети клас  
 6. Павлина Гешева – ОУ „В. Левски“ – Ловеч  – За активна  дейност в подготовка на ученици, постигнали национално значими резултати на литературни конкурси

7. Ива Лазарова  – учител в ОУ „Васил Априлов “  – с. Градежница  

за активна дейност в разработване и реализиране на  училищни проекти по европейски програми

Възпитатели:

 1. Ралица Бенчева  – възпитател  в СОУ“В. Левски“ – Троян – За активна  дейност в подготовка на ученици, успешно участвали в първото по рода си у нас творческо писане онлайн, проведено от издателство „ Просвета“ и Българското национално радио
 2. Ангелина Иванова  – възпитател  в СОУ“В. Левски“ – Троян – За активна  дейност в подготовка на ученици, успешно участвали в първото по рода си у нас творческо писане онлайн, проведено от издателство „ Просвета“ и Българското национално радио

 

Учители – история:

 1. Цветелина Василева Мутафова – учител по история в СОУ „В. Левски“,  Троян , призови места на ученици на национални изяви, олимпиади и конкурси –  За активна  дейност в подготовка на ученици, постигнали национално значими резултати на олимпиада по история, конкурси и състезания  

 

І. За учители – математика : За постигнати национално значими резултати на олимпиади и състезания  по математика,информатика и информационни технологии

 

1. Марияна Найдекова – учител по математика в ПМГ – Ловеч,

2. Георги Симеонов – учител по информатика и ИТ в ПМГ – Ловеч,

3. Росица Петрова – учител по математика в СОУ „В. Левски” – Ябланица,

4. Николина Терзиева – учител по математика в СОУ „В. Левски” – Троян,

5. Цецка Пенчева – учител по математика в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Угърчин

6. Ивелина Докторова – учиетел по математика и ИТ – ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч 

 

 

Милена Димитрова Кабакчиева – психолог в Ресурсен център – Ловеч – За активна работа в областта на интегрираното обучение и образование на деца и ученици със специални образователни потребности

Иванка Велчева Цекова  – педагогически съветник  в СОУ „Св. Климент Охридски“ – Троян – За активна  подкрепа  и взаимодействие при разрешаване на  кризисни интервенции

ФВС – УЧИТЕЛИ

 

 1. Георги Молевски – учител в СОУ“Г.Бенковски“-Тетевен, класирал отбор по волейбол 11-12клас за финалите от ученическите игри.
 2. Людмила Ичева – учител в ОДК-Ловеч с принос за организацията и провеждането на общинските спортни състезания
 3. Николай Скубарев – учител в СОУ“В.Левски“,класирал  2 /два/отбора по баскетбол за финалите на ученическите игри
 4. Светла Иванова  – учител по ФВС в СОУ „Г. Бенковски“ – Тетевен, класирала отбора по лека атлетика, момчета V – VII клас за финалите от ученическите игри
 5. Елка Петрова  – директор на ОДК – Ловеч – за активна организаторска  дейност на национални  и общински ученически мероприятия и   празници

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%83%d0%bf%d1%80/

%d блогъра харесват това: