… Той предлага да пренасочи от болницата в Ловеч за последните два месеца средства към Кардиолайф, за да може да функционира новата болница …

Прочетено7482пъти

Извадка от протокола на НЗОК от проведеното на 4.10.2017 г. заседание.

Извадката е предимно на изказванията, касаещи ловешката болница, неясният към момента въпрос, относно сключен договор между РЗОК Ловеч с „Кардиолайф“, пренасочени към Плевен пари и други важни акценти.

ЛИДИЯ НЕЙЧЕВА: Болницата в Ловеч от миналия път. Аз не получих информацията, за която помолих. Да ми кажете каква е ситуацията, колко пари са взети. Оказа се, че в Плевен са отишли 15 болни, а всичките средства са прехвърлени там

КИРИЛ АНАНИЕВ: На следващото заседание, когато ще гледаме чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г., тогава ще направим тези размествания. Затова казвам, че следващото заседание може би ще е най-21 важното до края на годината и тогава ще направим тези размествания. Ще отчетем какво се е случило в Ловеч, какво в Плевен и не само там, а и в цялата страна.

ЛИДИЯ НЕЙЧЕВА: Ние до следващото заседание, г-н Ананиев, ще изпуснем Ловеч, ще изпуснем и Враца. Ситуацията е изключително тежка. Нека да разберем реално колко пари са прехвърлени, колко реално повече са прехвърлените.

ГАНКА АВРАМОВА: Аз поисках една справка от РЗОК Плевен. Те изпратиха таблица с трите месеца. Като първите два, имам предвид юли и август дейност, които са август и септември плащане са изплатени средства в цялата каса вече, а в последния месец дейност е очаквано. Цифрите казват, че от тези три месеца икономията в тази каса е 687 хил. лв. В Плевен. Не са усвоени 687 хил. лв. Това, което аз искам да предложа е да се разгледа докладната на директора на РЗОК Ловеч, който ни уведомява, че е сключил договор с МБАЛ „Кардиолайф“, инвазивната болница. Сключил е договор на 18 септември.

За нея предлага от последните месеци на разпределените стойности на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ в Ловеч, които са в размер на 632 да се пренасочат средства към Кардиолайф за тези два месеца и допълнително му трябват за септември месец 93 хил. лв. за тази болница. Това е казал директорът на районната каса, че иска в Ловеч. Той предлага да пренасочи от болницата в Ловеч за последните два месеца средства към Кардиолайф, за да може да функционира новата болница, а другите средства, които са били взети през трите месеца – юли, август, септември към Плевен да бъдат възстановени на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ и да се платят случаите, които не са били платени през този период.

КИРИЛ АНАНИЕВ: Да видим колко случаи са били. Как да ги възстановим? Ще възстановим колкото той е заработил в Ловеч. Не можем да възстановим повече. Ако ги е заработил всичките, ще му ги върнем всичките.

ГАНКА АВРАМОВА: 228 174 лв. обявява, че са заработени през този период в Ловеч в „Проф. д-р Параскев Стоянов“.

КИРИЛ АНАНИЕВ: Как ще му върнем цялата сума? Ние можем да не я оставим в Плевен. Може да има някъде другаде нужда.

ЛИДИЯ НЕЙЧЕВА: Колкото са заработили – толкова. А не да се вземат и да се дадат на Кардиолайф.

ГАНКА АВРАМОВА: Аз само ви казвам какво е написал директорът, след като миналия път възложихте да проучим какво става в Плевен и какво става в Ловеч. Директорът на Ловеч може да пред Надзорния съвет обяснение.

ПРОФ. Д-Р КАМЕН ПЛОЧЕВ: Без мен е подписано писмо, което дава право на директора на РЗОК да сключи договор с Кардиолайф. Не съм знаел за това писмо. Писмото не е подписано от мен.

КИРИЛ АНАНИЕВ: От кого е подписано?

ПРОФ. Д-Р КАМЕН ПЛОЧЕВ: От Зоя Вълева. Моето мнение е, че не може една лаборатория преди 4 месеца да си промени името. От лаборатория става на многопрофилна болница. Всички знаем колко отделения трябва да има една многопрофилна болница. Същата структура и изведнъж директорът на РЗОК Ловеч пак и дава парите, за да фалира отново болницата в Ловеч. Това не мога да го разбера. Нищо не пречеше да ме изчакат.

АНДРЕЙ ДАМЯНОВ: Проф. Плочев, имам въпрос към вас. Разбирам, че Зоя Вълева е дала съгласие…

ПРОФ. Д-Р КАМЕН ПЛОЧЕВ: Аз бях в отпуск и тя беше упълномощена. Юридически е правилно. Но от морално-етична гледна точка считам, че не е правилно. Морален и етичен проблем.

ЛИДИЯ НЕЙЧЕВА: Многопрофилната стартира сега. За месеца колко пациенти е приела, какво е отчела?

КИРИЛ АНАНИЕВ: Следващият път, като гледаме член 4 ще извикаме директора на Ловеч. Колко можеш да вярваш на този директор без да е дошъл отчета? Той е дал някаква сума. На каква база я е определил? Предлагам да изчакаме следващото заседание, за да видим отчетите.

ЛИДИЯ НЕЙЧЕВА: Кога биха могли да получат средства? Ако е ноември месец ще е твърде късно.

КИРИЛ АНАНИЕВ: Веднага след нашия Надзорен съвет.

ЛИДИЯ НЕЙЧЕВА: Другият въпрос е болницата във Враца. За проблема сигурно сте чули. Болницата във Враца по същия начин е фалирана в периода 2013 – 2017 г. Има 10 млн. лв. задължения.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Вие нямате ли представител в болницата във Враца? Тя не е ли….

ЛИДИЯ НЕЙЧЕВА: Да, но няма представител на министерството.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: И в Ловеч ли нямаше?

ЛИДИЯ НЕЙЧЕВА: В Ловеч имаше

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз говоря, че тези хора трябва да дават информация, защото Враца е натрупала 13 милиона. Тези 13 милиона без намесата на държавата касата не може да спаси болницата. Но тези 13 милиона някой трябва да влезе и да види как са натрупани, за какво са натрупани.

ЛИДИЯ НЕЙЧЕВА: Има одитен доклад.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Месец и половина не са им плащани заплати на тези хора. Аз не мога да разбера не е ли имало отговорни хора, които да знаят и да виждат как нещата вървят в тази посока.

Д-Р МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Така или иначе сега тази болница е на колене. Хората са казали, че ще напуснат в петък. Обръщаме се към Надзорния съвет на касата за нещо, което, както каза проф. Плочев, не е справедливо спрямо другите участници в този здравен пазар, но трябва да се помогне на тази болница.

ЛИДИЯ НЕЙЧЕВА: Има едно писмо и се срещнахме с директора на болницата във Враца, който е от миналото лято. Той е бил преди 2013 и който е оставил в относително задоволително състояние болницата. Това е голяма болница и те работят много.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Какво прави това население без болница там?

ЛИДИЯ НЕЙЧЕВА: Тя е единствена.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Следващата, която ще фалира е във Видин.

ЛИДИЯ НЕЙЧЕВА: Да, аз казах за Видин.

 

 

 

Д-Р МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Няма ли регулация, че новопоявили се болници през тази година не могат да сключат договор с касата?

ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Има.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Тя не е новопоявила се.

Д-Р МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Нова е. Многопрофилна.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Но тя си е ползвала регистрацията.

Д-Р МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Регистрацията е за доболнична помощ.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз знам, че те правят кардиология отдавна

Д-Р МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Правят, но с регистрация за доболнична помощ.

КИРИЛ АНАНИЕВ: По принцип трябва до края на годината да е одобрена от министъра на здравеопазването и след това за следващата година ние сключваме договор. Обаче тук минават няколко пъти предложения за изключения през годината и аз винаги задавам въпроса защо го правим това – за да спасим това, за да спасим онова.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: За Кардиолайф изобщо не сме взимали решение.

КИРИЛ АНАНИЕВ: Е как? За да се сключи договор…. Не може да няма решение на Надзорния съвет. Да видим кой ни е докладвал, как ни е докладвал.

Д-Р МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Разрешението за дейност го издава министърът и няма нищо общо с договор с касата. Това са две различни неща. А така е записан Закона, че ако ние сега с г-жа Нейчева си направим болници и изпълним 6те условия по Закона, министърът единственото, което може да направи е да вземе писалката и да подпише в 75 дневен срок.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да, но това не значи, че ние ще сключим договор с тях.

Д-Р МИРОСЛАВ НЕНКОВ: За Кардиолайф това се е случило.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Кой го е предложил? Защото аз не вярвам ние тук с лека ръка да го одобрим. Това е абсурд.

ПРОФ. Д-Р КАМЕН ПЛОЧЕВ: Има решение за прехвърляне на парите от Ловеч към Плевен.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да, за което аз бях против да се прехвърли. Аз тогава казах – нека да свършат работа и после да ги прехвърлим. Казаха,

че не можело така. Аз не си спомням за Кардиолайф ние да сме взимали решение.

ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Конкретно какво можем да направим?

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Някой трябва да влезе и да види как е станало.

ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: За Враца и за Ловеч какво можем да направим?

КИРИЛ АНАНИЕВ: Може да е направена грешка, но грешката не е противозаконна. Докато сключването на договор без да мине тука в течение на годината, това вече е закононарушение.

Д-Р МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Тогава кой е института, който проверява това нещо?

КИРИЛ АНАНИЕВ: Ние трябва да видим кой е сключил договора и на какво основание. Шефът на РЗОК на какво основание е сключил договора с Кардиолайф. Трябва да се види това.

Д-Р МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Кой го вижда?

ПРОФ. Д-Р КАМЕН ПЛОЧЕВ: Ние го виждаме. Веднага ще възложим проверка. Инспектората трябва да отиде на проверка.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Договорът е сключен с РЗОК. Не е сключен с нас.

КИРИЛ АНАНИЕВ: Шефът на РЗОК на какво основание е сключил договора?

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Той сключва договорите, а след това при нас идва информацията.

КИРИЛ АНАНИЕВ: До, той сключва. Обаче, когато е в такива случаи и се взимат някакви извънредни решения, тогава минава през Надзорен съвет.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: За това ти казвам, че трябва да се види директорът на РЗОК как е сключил договора.

БОЯН БОЙЧЕВ: Аз ви предлагам, колеги, да минем в режим взимане на решения. Едното, което ви предлагам е проф. Плочев, съответните директори на РЗОК да направят необходимите действия и проверки за всички тези неща, които тук коментираме.

ПРОФ. Д-Р КАМЕН ПЛОЧЕВ: Ние непрекъснато ги проверяваме.

БОЯН БОЙЧЕВ: Проверете го, защото сега има нови обстоятелства. Примерно задава се въпрос на който няма отговор – как така този директор е сключил договор в нарушение. Проверете го това.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Може да не е в нарушение. Той трябва да даде информация.

БОЯН БОЙЧЕВ: Както г-н Ананиев предложи на следващото заседание, когато имаме вече реалните числа по отчетите, тогава да вземем конкретното решение.

ПРОФ. Д-Р КАМЕН ПЛОЧЕВ: Това е за Ловеч. А за Враца?

 

 

АНДРЕЙ ДАМЯНОВ: А шефът на РЗОК Ловеч ще го викаме ли да дава обяснения?

ПРОФ. Д-Р КАМЕН ПЛОЧЕВ: Нека аз да му пратя една проверка, да видя какви са му взаимоотношенията с Кардиолайф и тогава ще ви докладвам.

КИРИЛ АНАНИЕВ: Това също да е за следващото заседание.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: За Враца, Видин и Ловеч да ни дадат информация за средствата, които са изработени, за да можем ние да вземем решение.

 

Това е част от:

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
ПРОВЕДЕНО НА 04 ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА

Присъстват:
От Надзорния съвет на НЗОК: Кирил Ананиев, Галя Димитрова, Лидия Нейчева, д-р Мирослав Ненков, д-р Иван Кокалов, Боян Бойчев, проф. д-р Красимир Гигов, Андрей Дамянов.
От ЦУ на НЗОК: проф. д-р Камен Плочев.
Отсъстват следните членове на Надзорния съвет: Теодор Василев

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%82%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%87%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0/

6 коментара

Skip to comment form

  1. не мога да го разбераа,…………Левски ни е избрал за столица……..ние се борим за …боклука …………….

  2. Ебали са си мамата.

  3. То парите пратиха където те искаха но не лекуват болните само им вземат парите за всичко трябва да си купуваш и лекарствата

  4. Такъв геноцид никъде няма .И ТАКАВА МАФИЯ . НЕ СЕ НАЯДОХТЕ ЧЕРВЕЙ

  5. Баси надзорния съвет! Сбрали се на седянка! Ми те не знаят защо са се събрали! Ми те не познават закона – питат се един друг кое как. Не познават състоянието на регионалните болници! Леле, майко, дали така се управлява и държавата? Боже, опази!

  6. Ясно! Колко дни остават на болницата! До къде се докара общината !

%d блогъра харесват това: