окт. 16 2017

… Той предлага да пренасочи от болницата в Ловеч за последните два месеца средства към Кардиолайф, за да може да функционира новата болница …

Прочетено6428пъти

Извадка от протокола на НЗОК от проведеното на 4.10.2017 г. заседание.

Извадката е предимно на изказванията, касаещи ловешката болница, неясният към момента въпрос, относно сключен договор между РЗОК Ловеч с „Кардиолайф“, пренасочени към Плевен пари и други важни акценти.

ЛИДИЯ НЕЙЧЕВА: Болницата в Ловеч от миналия път. Аз не получих информацията, за която помолих. Да ми кажете каква е ситуацията, колко пари са взети. Оказа се, че в Плевен са отишли 15 болни, а всичките средства са прехвърлени там

КИРИЛ АНАНИЕВ: На следващото заседание, когато ще гледаме чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г., тогава ще направим тези размествания. Затова казвам, че следващото заседание може би ще е най-21 важното до края на годината и тогава ще направим тези размествания. Ще отчетем какво се е случило в Ловеч, какво в Плевен и не само там, а и в цялата страна.

ЛИДИЯ НЕЙЧЕВА: Ние до следващото заседание, г-н Ананиев, ще изпуснем Ловеч, ще изпуснем и Враца. Ситуацията е изключително тежка. Нека да разберем реално колко пари са прехвърлени, колко реално повече са прехвърлените.

ГАНКА АВРАМОВА: Аз поисках една справка от РЗОК Плевен. Те изпратиха таблица с трите месеца. Като първите два, имам предвид юли и август дейност, които са август и септември плащане са изплатени средства в цялата каса вече, а в последния месец дейност е очаквано. Цифрите казват, че от тези три месеца икономията в тази каса е 687 хил. лв. В Плевен. Не са усвоени 687 хил. лв. Това, което аз искам да предложа е да се разгледа докладната на директора на РЗОК Ловеч, който ни уведомява, че е сключил договор с МБАЛ „Кардиолайф“, инвазивната болница. Сключил е договор на 18 септември.

За нея предлага от последните месеци на разпределените стойности на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ в Ловеч, които са в размер на 632 да се пренасочат средства към Кардиолайф за тези два месеца и допълнително му трябват за септември месец 93 хил. лв. за тази болница. Това е казал директорът на районната каса, че иска в Ловеч. Той предлага да пренасочи от болницата в Ловеч за последните два месеца средства към Кардиолайф, за да може да функционира новата болница, а другите средства, които са били взети през трите месеца – юли, август, септември към Плевен да бъдат възстановени на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ и да се платят случаите, които не са били платени през този период.

КИРИЛ АНАНИЕВ: Да видим колко случаи са били. Как да ги възстановим? Ще възстановим колкото той е заработил в Ловеч. Не можем да възстановим повече. Ако ги е заработил всичките, ще му ги върнем всичките.

ГАНКА АВРАМОВА: 228 174 лв. обявява, че са заработени през този период в Ловеч в „Проф. д-р Параскев Стоянов“.

КИРИЛ АНАНИЕВ: Как ще му върнем цялата сума? Ние можем да не я оставим в Плевен. Може да има някъде другаде нужда.

ЛИДИЯ НЕЙЧЕВА: Колкото са заработили – толкова. А не да се вземат и да се дадат на Кардиолайф.

ГАНКА АВРАМОВА: Аз само ви казвам какво е написал директорът, след като миналия път възложихте да проучим какво става в Плевен и какво става в Ловеч. Директорът на Ловеч може да пред Надзорния съвет обяснение.

ПРОФ. Д-Р КАМЕН ПЛОЧЕВ: Без мен е подписано писмо, което дава право на директора на РЗОК да сключи договор с Кардиолайф. Не съм знаел за това писмо. Писмото не е подписано от мен.

КИРИЛ АНАНИЕВ: От кого е подписано?

ПРОФ. Д-Р КАМЕН ПЛОЧЕВ: От Зоя Вълева. Моето мнение е, че не може една лаборатория преди 4 месеца да си промени името. От лаборатория става на многопрофилна болница. Всички знаем колко отделения трябва да има една многопрофилна болница. Същата структура и изведнъж директорът на РЗОК Ловеч пак и дава парите, за да фалира отново болницата в Ловеч. Това не мога да го разбера. Нищо не пречеше да ме изчакат.

АНДРЕЙ ДАМЯНОВ: Проф. Плочев, имам въпрос към вас. Разбирам, че Зоя Вълева е дала съгласие…

ПРОФ. Д-Р КАМЕН ПЛОЧЕВ: Аз бях в отпуск и тя беше упълномощена. Юридически е правилно. Но от морално-етична гледна точка считам, че не е правилно. Морален и етичен проблем.

ЛИДИЯ НЕЙЧЕВА: Многопрофилната стартира сега. За месеца колко пациенти е приела, какво е отчела?

КИРИЛ АНАНИЕВ: Следващият път, като гледаме член 4 ще извикаме директора на Ловеч. Колко можеш да вярваш на този директор без да е дошъл отчета? Той е дал някаква сума. На каква база я е определил? Предлагам да изчакаме следващото заседание, за да видим отчетите.

ЛИДИЯ НЕЙЧЕВА: Кога биха могли да получат средства? Ако е ноември месец ще е твърде късно.

КИРИЛ АНАНИЕВ: Веднага след нашия Надзорен съвет.

ЛИДИЯ НЕЙЧЕВА: Другият въпрос е болницата във Враца. За проблема сигурно сте чули. Болницата във Враца по същия начин е фалирана в периода 2013 – 2017 г. Има 10 млн. лв. задължения.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Вие нямате ли представител в болницата във Враца? Тя не е ли….

ЛИДИЯ НЕЙЧЕВА: Да, но няма представител на министерството.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: И в Ловеч ли нямаше?

ЛИДИЯ НЕЙЧЕВА: В Ловеч имаше

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз говоря, че тези хора трябва да дават информация, защото Враца е натрупала 13 милиона. Тези 13 милиона без намесата на държавата касата не може да спаси болницата. Но тези 13 милиона някой трябва да влезе и да види как са натрупани, за какво са натрупани.

ЛИДИЯ НЕЙЧЕВА: Има одитен доклад.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Месец и половина не са им плащани заплати на тези хора. Аз не мога да разбера не е ли имало отговорни хора, които да знаят и да виждат как нещата вървят в тази посока.

Д-Р МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Така или иначе сега тази болница е на колене. Хората са казали, че ще напуснат в петък. Обръщаме се към Надзорния съвет на касата за нещо, което, както каза проф. Плочев, не е справедливо спрямо другите участници в този здравен пазар, но трябва да се помогне на тази болница.

ЛИДИЯ НЕЙЧЕВА: Има едно писмо и се срещнахме с директора на болницата във Враца, който е от миналото лято. Той е бил преди 2013 и който е оставил в относително задоволително състояние болницата. Това е голяма болница и те работят много.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Какво прави това население без болница там?

ЛИДИЯ НЕЙЧЕВА: Тя е единствена.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Следващата, която ще фалира е във Видин.

ЛИДИЯ НЕЙЧЕВА: Да, аз казах за Видин.

 

 

 

Д-Р МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Няма ли регулация, че новопоявили се болници през тази година не могат да сключат договор с касата?

ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Има.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Тя не е новопоявила се.

Д-Р МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Нова е. Многопрофилна.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Но тя си е ползвала регистрацията.

Д-Р МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Регистрацията е за доболнична помощ.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз знам, че те правят кардиология отдавна

Д-Р МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Правят, но с регистрация за доболнична помощ.

КИРИЛ АНАНИЕВ: По принцип трябва до края на годината да е одобрена от министъра на здравеопазването и след това за следващата година ние сключваме договор. Обаче тук минават няколко пъти предложения за изключения през годината и аз винаги задавам въпроса защо го правим това – за да спасим това, за да спасим онова.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: За Кардиолайф изобщо не сме взимали решение.

КИРИЛ АНАНИЕВ: Е как? За да се сключи договор…. Не може да няма решение на Надзорния съвет. Да видим кой ни е докладвал, как ни е докладвал.

Д-Р МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Разрешението за дейност го издава министърът и няма нищо общо с договор с касата. Това са две различни неща. А така е записан Закона, че ако ние сега с г-жа Нейчева си направим болници и изпълним 6те условия по Закона, министърът единственото, което може да направи е да вземе писалката и да подпише в 75 дневен срок.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да, но това не значи, че ние ще сключим договор с тях.

Д-Р МИРОСЛАВ НЕНКОВ: За Кардиолайф това се е случило.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Кой го е предложил? Защото аз не вярвам ние тук с лека ръка да го одобрим. Това е абсурд.

ПРОФ. Д-Р КАМЕН ПЛОЧЕВ: Има решение за прехвърляне на парите от Ловеч към Плевен.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да, за което аз бях против да се прехвърли. Аз тогава казах – нека да свършат работа и после да ги прехвърлим. Казаха,

че не можело така. Аз не си спомням за Кардиолайф ние да сме взимали решение.

ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Конкретно какво можем да направим?

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Някой трябва да влезе и да види как е станало.

ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: За Враца и за Ловеч какво можем да направим?

КИРИЛ АНАНИЕВ: Може да е направена грешка, но грешката не е противозаконна. Докато сключването на договор без да мине тука в течение на годината, това вече е закононарушение.

Д-Р МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Тогава кой е института, който проверява това нещо?

КИРИЛ АНАНИЕВ: Ние трябва да видим кой е сключил договора и на какво основание. Шефът на РЗОК на какво основание е сключил договора с Кардиолайф. Трябва да се види това.

Д-Р МИРОСЛАВ НЕНКОВ: Кой го вижда?

ПРОФ. Д-Р КАМЕН ПЛОЧЕВ: Ние го виждаме. Веднага ще възложим проверка. Инспектората трябва да отиде на проверка.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Договорът е сключен с РЗОК. Не е сключен с нас.

КИРИЛ АНАНИЕВ: Шефът на РЗОК на какво основание е сключил договора?

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Той сключва договорите, а след това при нас идва информацията.

КИРИЛ АНАНИЕВ: До, той сключва. Обаче, когато е в такива случаи и се взимат някакви извънредни решения, тогава минава през Надзорен съвет.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: За това ти казвам, че трябва да се види директорът на РЗОК как е сключил договора.

БОЯН БОЙЧЕВ: Аз ви предлагам, колеги, да минем в режим взимане на решения. Едното, което ви предлагам е проф. Плочев, съответните директори на РЗОК да направят необходимите действия и проверки за всички тези неща, които тук коментираме.

ПРОФ. Д-Р КАМЕН ПЛОЧЕВ: Ние непрекъснато ги проверяваме.

БОЯН БОЙЧЕВ: Проверете го, защото сега има нови обстоятелства. Примерно задава се въпрос на който няма отговор – как така този директор е сключил договор в нарушение. Проверете го това.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Може да не е в нарушение. Той трябва да даде информация.

БОЯН БОЙЧЕВ: Както г-н Ананиев предложи на следващото заседание, когато имаме вече реалните числа по отчетите, тогава да вземем конкретното решение.

ПРОФ. Д-Р КАМЕН ПЛОЧЕВ: Това е за Ловеч. А за Враца?

 

 

АНДРЕЙ ДАМЯНОВ: А шефът на РЗОК Ловеч ще го викаме ли да дава обяснения?

ПРОФ. Д-Р КАМЕН ПЛОЧЕВ: Нека аз да му пратя една проверка, да видя какви са му взаимоотношенията с Кардиолайф и тогава ще ви докладвам.

КИРИЛ АНАНИЕВ: Това също да е за следващото заседание.

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: За Враца, Видин и Ловеч да ни дадат информация за средствата, които са изработени, за да можем ние да вземем решение.

 

Това е част от:

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
ПРОВЕДЕНО НА 04 ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА

Присъстват:
От Надзорния съвет на НЗОК: Кирил Ананиев, Галя Димитрова, Лидия Нейчева, д-р Мирослав Ненков, д-р Иван Кокалов, Боян Бойчев, проф. д-р Красимир Гигов, Андрей Дамянов.
От ЦУ на НЗОК: проф. д-р Камен Плочев.
Отсъстват следните членове на Надзорния съвет: Теодор Василев

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%82%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%87%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0/

Коментари

 1. Milen Marinov каза:

  не мога да го разбераа,…………Левски ни е избрал за столица……..ние се борим за …боклука …………….

 2. Ебали са си мамата.

 3. Nevianka Marinova каза:

  То парите пратиха където те искаха но не лекуват болните само им вземат парите за всичко трябва да си купуваш и лекарствата

 4. Такъв геноцид никъде няма .И ТАКАВА МАФИЯ . НЕ СЕ НАЯДОХТЕ ЧЕРВЕЙ

 5. Kina Stoycheva каза:

  Баси надзорния съвет! Сбрали се на седянка! Ми те не знаят защо са се събрали! Ми те не познават закона – питат се един друг кое как. Не познават състоянието на регионалните болници! Леле, майко, дали така се управлява и държавата? Боже, опази!

 6. Marian Marinov каза:

  Ясно! Колко дни остават на болницата! До къде се докара общината !

%d блогъра харесват това: