С приемни родители по проект „Приеми ме 2015“ в Област Ловеч се работи за повишаване на качеството на услугата „приемна грижа“

Прочетено1068пъти

От Областния екип по приемна грижа съобщават, че в края на месец Май е проведен анализ на дейността, в който става ясно, че отглежданите деца в приемни семейства в Област Ловеч са 45, а утвърдените професионални приемни семейства са 47. Приемни родители предоставящи социалната услуга „приемна грижа“ са 34, като в Община Тетевен са 18, в Община Ловеч – 11, а в Община Троян – 5.

От екипа поясниха, че „приемната грижа“ е форма на алтернативна грижа, която дава възможност на много деца в риск да бъдат отглеждани в семейна среда. Отглеждането на дете в приемно семейство гарантира основното му право да расте и да се развива пълноценно. Като  има за цел да осигури за определен период от време сигурна и безопасна семейна среда на детето, която да допринесе за неговото пълноценно физическо, психическо и емоционално развитие, превенция от институционализацията на деца и осигуряване на подкрепа на биологичните родители в кризисни ситуации, подготовка на детето за самостоятелен живот и развитие на социални умения и подготовка на детето за реинтеграция в биологичното семейство или осиновяване.

От ключово значение за качеството на предоставяната услуга е оценката на грижите, предоставяни от всяко едно приемно семейство и е решаваща за ефективното прилагане на мярката за закрила – настаняване в приемно семейство. В хода на наблюдението за грижите, които получават настанените в приемни семейства деца, се оказва съдействие, подкрепа, дават се препоръки на приемните родители при констатирани пропуски и се съблюдава гарантиране правата и интересите на настанените деца. Освен Областният екип по приемна грижа, приемните родители по проект „Приеми ме 2015“ получават подкрепа и от супервзайзор, който провежда ефективна мотивация на приемните семейства, предоставя компетентни съвети, споделя с тях опит и знания спрямо конкретните потребности, като по този начин повишава качеството на услугата „приемна грижа“.

От ОЕПГ съобщиха още, че с всеки приемен родител се провежда индивидуална супервизия, предоставена от специалист, а освен наблюдението върху дейностите на приемното семейство относно ефективността и качеството на услугата, ежемесечно се осъществяват групови дейности, инициирани от Областния екип, като част от подкрепата на семействата.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b8/