сеп. 29 2015

Съд обяснява намаляване на наказанието на осъждан 7 пъти крадец с … липса на грижа от страна на държавата и обществото към него!?

Прочетено2634пъти

temida2008141Павлин Иванов

Страхувам се  да направя очевадния извод, че ако имаш основно образование и крадеш, осъждан си 7 пъти …. смекчаващо вината обстоятелство според БГ съд е, че си необразован!

Ще преразкажа, използвайки единствено цитати (бел.р. – надявам се коректно и изцяло в контекста на съдебното решение), едно съдебно решение. Историята касае осъждан 7 пъти млад човек, който е хванат в момент на кражба от случайно преминаваща патрулка. Започва дело, следват пълни самопризнания от страна на крадеца, но .. съдът, намира „смекчаващи вината обстоятелства“. Подчертавам, НЕ адвоката на подсъдимия, а СЪДА!

Ето извадки от уникалното по своето съдържание съдебно решение:

„С определение по реда на чл. 372, ал. 4 НПК в хода на съкратеното съдебно следствие съдът е прие, че самопризнанието на подсъдимия се подкрепя от събраните в досъдебното производство доказателства и обяви, че ще го ползва, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.“

……………..

„Защитникът на подсъдимия – адв. Х .Х., прима, че деянието, в което Х. е обвинен, е доказано. Счита, че при определяне на наказанието следва да бъде отчетено обстоятелството, че деянието е на фаза опит, както и това, че процесното деяние е единственото, което подсъдимият е извършил като пълнолетен, а всички останали деяния – като непълнолетен. Приема за безспорно обстоятелството, че Х.Х. не е изпълнявал пробационната си мярка, поради което е било заменено наказанието му с лишаване от свобода с Определение от хх.хх.хххх г. Моли съдът да отчете разкаянието на подсъдимия и да му наложи наказание към минимума – 1 година, което да редуцира с 1/3.“

……………

„Подсъдимият В.С. моли за по-леко наказание и обяснява за престоя си в затвора.

В последната си дума заявява, че осъзнава грешката си и моли за по-леко наказание, защото видял, че в затвора не е хубаво. „

……………………………….

„Подсъдимият Х.Х. бил воден на отчет като непълнолетен при инспектор Детска педагогическа стая при РУ на МВР гр. Ххххххх за периода хх.хх.хххх г. до хх.хх.хххх г., като били регистрирани пет прояви. Осъждан е общо 7 пъти, повечето за кражба.“

………………

„От характеристиката, изготвена от пробационния инспектор от службата в гр. Хххххххх, инсп. Х. Х., се установява, че причина за замяната на наказанието „Пробация“ с „Лишаване от свобода“ било системното неизпълнение на задълженията на осъдения.

Посочено е, че при осъдения е налице неспособност за правилен анализ на житейските ситуации, невъзможност за вземане на социално-приемливи решения в проблемни ситуации, както и планиране на поведението с отчитане на последиците.

Няма умения за извличане на поуки от вече преживени проблеми и избягване на едни и същи грешки. Проявява слаба критичност към начина си на живот и поведение. Контактува с криминално проявени лица, което е предпоставка за въвличането му в престъпни действия. Липсва му необходимата волева устойчивост и последователност за постигане на положителна промяна.“

………………………..

„От справката, изготвена от затворническата администрация, се установява, че Х.Х. е в затвора за първи път.

Среща сериозни трудности при взимането на правилни решения самостоятелно, което е предпоставка за лесното му манипулиране.

Зависим е от обстоятелствата и е с твърде ограничени възможности за справяне с житейските ситуации. Действа импулсивно без да обмисля възможностите, липсва набор от социално приемливи алтернативи.

Демонстрира „мъжко“ поведение на фона на емоционална неудовлетвореност, която се опитва да прикрива. Наблюдава се завишена, дисбалансирана самооценка със значимо разминаване между претенции и реални възможности. Наказван три пъти в затвора за нарушения на вътрешния ред – притежание на телефон, употреба на физическа сила при решаване на конфликт.“

………………………………

„От показанията на свидетелката Х. Х. Х. – баба на подсъдимия, се установи, че тя и съпругът й са поели грижите за Х.Х. от раждането му. Родителите му се разделили и всеки създал свое ново семейство. От 14 – 15 годишна възраст Х. започнал да дружи с други деца, от които се влияел негативно. Често викали баба му и дядо му в полицията, от което те се срамували и разговаряли постоянно с него, като му забранявали контакти с тази компания, но Х. се криел, а бабата и дядото работели и затова не можели постоянно да го контролират.

От показанията на Х.Х.се установява, че преди да бъде заменено наказанието на Х. се сгодил за момиче, което сега го чакало да изтърпи наказанието си. Когато си намерил жена, Х. искал да започне работа, за да гледат семейството и затова заминал за град Хххххх да работи.

Баба му ходела в пробационната служба, за да пита, дали може да започне работа, понеже самата тя му намерила такава на „крачетата“, както и дали откак е заминал е за Хххххх се явява в службата. Бабата споделя, че откакто Х. е в затвора има сериозна промяна в поведението му – постоянно ревял, на която промяна тя вярва и мисли, че ще се оправи, най-вече заради жена му, която го обича.“

И тук следват ВАЖНИТЕ изводи на един български съд:

Съдът напълно се довери на показанията на свидетелката, независимо от родствената връзка с подсъдимия.“

……………..

„За извършената кражба по чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 7 НК е предвидено наказание лишаване от свобода от една до десет години. Когато съдът обсъди обстоятелствата по чл. 54 НК определящи размера на наказанието, достигна до извод, че подсъдимият следва да бъде наказан при условията на чл. 55 НК – при наличието на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства.

Като такива бяха оценени младата възраст на Х.Х. – към момента на извършване на деянието той е бил на 19 години. Първопричина за престъпната мотивация на подсъдимия съдът установи в липсата на образование – подсъдимият е завършил само начално образование.

В Република България за лицата до 16 години е задължително посещаването на училище. Целта на това административно задължение, посочена в чл. 15, т. 1 от Закона за народната просвета, е изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура.

Тук мястото да бъде отчетена и пасивната роля на семейството, най-вече на родителите, които не са изпълнили основен свой дълг към детето си – подсъдимия Х.Х., да го възпитат и да го образоват“

……………………………………

На следващо място, съдът намира, че липсата на образование и добра семейна среда също следва да бъдат оценени като смекчаващи отговорността, защото подсъдимият не е получил базовите умения и качества на личността, които да го възпират от подобно противоправно поведение.“

…………………………………………….

„Причината лице, подлежащо на задължително обучение, да не е посещавало такова, е у родителите, но и у обществото като цяло, което чрез специализираната администрация „Социално подпомагане”, училищните власти, инспектора ДПС и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, не е успяло да предотврати отпадането на ученика от училище или да го върне впоследствие.

Липсата на образование се е отразила негативно на личностното му развитие, който резултат е отчетен в справките от пробационния служители и от затворническата администрация. „

‚Наличието на тези обективни проявления на риск за Х.Х., са поставили задължение за държавата, действаща чрез специализирания орган по закрила, да предприеме подходящи мерки спрямо него още в подрастващата му възраст.

Неизпълнението на това законово задължение, въздигнато и в конституционен принцип – че децата се намират под специалната закрила на държавата, следва да бъде компенсирано като се смекчи отговорността на подсъдимия, извършил престъпление малко след навършване на пълнолетие.

 

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d1%8a%d0%b4-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d1%81%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/

Коментари

  1. АМА, ЧЕ СЪД, А…

  2. Ловеч предполагам

%d блогъра харесват това: