Съвместна среща-семинар на Офис на НАП Ловеч и Териториалния областен офис на Националната Служба за съвети в земеделието с регистрираните земеделски стопани

Прочетено976пъти

Радосвета Коева НАП

За трета поредна година Териториалния областен офис при Националната служба за съвети в земеделието /НССЗ/ и офиса на НАП в гр. Ловеч осъществиха съвместна среща с регистрираните земеделски стопани от областта. Инициативата, която се провежда от 3 години насам, е в унисон с политиката и на двете държавни структури насочена към своевременно информиране на клиентите-земеделски стопани и разясняване на законовите разпоредби с цел тяхното подпомагане при изпълнение на законовите им задължения и кандидатстването им за подпомагане по схемите за Директни плащания.

Срещата-семинар се проведе на 28-и февруари, със съдействието на областния управител, в зала № 101 на сградата на Областна администрация – гр.Ловеч. Семинарът протече под формата на дискусия, на която бяха разгледани темите за данъчното облагане и осигуряване на регистрираните земеделски стопани, промените в данъчно-осигурителното законодателство, касаещи дейността им, както и възможностите за подпомагането им по схемите за Директни плащания през 2017 г. и Програмата за развитие на селските райони / ПРСР/ 2014г.- 2020 г.

От страна на НАП, лектори на семинара бяха г-жа Иваничка Тошева – началник отдел „Услуги за клиента“ в офиса на приходната агенция в гр.Ловеч и гжа Радосвета Коева- Главен инспектор по приходите.Те запознаха присъстващите с особеностите на облагането и осигуряването на земеделските стопани, определяне на размера на данъците и осигуровките, които дължат, условията за ползване на данъчното облекчение за преотстъпване на данък, сроковете, начина и реда за подаване на данъчни и осигурителни декларации, както и предимствата от използване на персонален идентификационен код /ПИК/.

От страна на териториалния областен офис на НССЗ на срещата присъстваха г-н Пламен Банчев- Гл.експерт- координатор и г-жа Валентина Станева – Гл.експерт. Те представиха възможностите за подпомагане на земеделските стопани по национални програми и схемите за директни плащания през 2017 г., както и по ПРСР 2014 г.- 2020 г.

В края на срещата земеделските стопани задаваха въпроси, свързани с конкретни казуси, неясни за тях моменти в законодателството, касаещи тяхната дейност, както и условията за подпомагането им по различните програми.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%bf/

%d блогъра харесват това: