авг. 31 2012

Съветниците решават за изграждането на 10 противопожарни депа в общината

Прочетено864пъти

Изграждането на 10 противопожарни депа в община Ловеч ще обсъдят съветниците в комисиите по икономическа политика и евроинтеграция и по устройство на територията, комунални дейности и околна среда на заседанията си в понеделник, съобщават от Общински съвет Ловеч. За да бъдат изградени депата, общинският съвет трябва да даде съгласие община Ловеч да кандидатства по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Основните цели на тази мярка са възстановяване на горите, повредени от горски пожари и други природни бедствия, и подобряване на превантивните дейности за борба с горските пожари. Финансова помощ се предоставя за инвестиции в създаване или подобряване на противопожарна инфраструктура, строителство и подобряване на площадки за хеликоптери, на водоизточници за борба с пожарите, на постоянни наблюдателни пунктове, на горски пътища в гори с висока степен на риск от пожари и за закупуване на оборудване за противопожарни депа – дейност, която общината възнамерява да развие като превантивна в посока борба с горските пожари.

Противопожарни депа може да се оборудват в райони, където има общински горски фонд и общински поземлен фонд, сочи утвърденият оперативен план за изпълнение на противопожарни мероприятия за 2012 г. Оборудването и изграждането на депата се прави съгласно Наредба № 8 от май 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Проектното предложение предвижда изграждане на 10 противопожарни депа в общината – в селата Лисец, Гостиня, Йоглав, Дойренци, Абланица, Александрово, Малиново и Соколово, и в Ловеч, които ще обслужват и съседни землища, както и изграждане на гаражи на опитното поле. Предвидените инвестиции в размер на 48 888 лв с ДДС са за закупуване на оборудване за противопожарните депа и защитни средства. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 % от общите допустими разходи по проекта. Тази дейност е част от мерките, заложени в общинския план за развитие на община Ловеч 2007-2013 г.

За нуждите на кандидатстването по програмата е необходимо решение на общинския съвет, с което се дава съгласие за това и се декларира, че дейностите на проекта отговарят на приоритетите на общинския план за развитие. Решение общинският съвет ще вземе на 11 септември.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be/

%d блогъра харесват това: