апр. 14 2013

Съветниците приемат Програма за развитие на читалищната дейност през 2013 г.

Прочетено766пъти

lisecchitalishte2707121Приемане на Програма за развитие на читалищните дейности в общината през 2013 г. предлага на общинския съвет кметът Минчо Казанджиев. Програмата цели обединяване на усилията за развитие и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, реализиращи културната идентичност на Ловешкия край. Тя се фокусира и върху годишното планиране и финансиране на читалищните дейности.

В Програмата е направен анализ на ресурсите,очертани са приоритетите, посочени са конкретните дейности за изпълнение на основните цели. Включени са всички значими изяви – традиционни празници, обичаи и дейности за популяризиране на нематериалното културно наследство. Програмата е насочена към местната общност и цели предоставяне на качествен и стойностен културен продукт, отговарящ на разнородните потребности.

В община Ловеч има 33 народни читалища, съдебно регистрирани и вписани в Регистъра на народните читалища към Министерството на културата – 28 селски, три градски и две квартални.

Заедно с Програмата на вниманието на съветниците кметът предлага и доклад за осъществените читалищни дейности за миналата година. В него са посочени проведените чествания, отбелязването на националните празници и бележити годишнини, проведените празници на селата, на читалищните годишнини. Отразени са постиженията на читалищата от общината при участието им в различни инициативи и надпревари. Показани са трудностите, както и възможностите за разрешаването им.

Тези две предложения влизат в проектодневния ред на комисиите по образование, култура, младежта и децата и по бюджет и финанси.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2/

%d блогъра харесват това: