Съветниците отхвърлиха предложението на кмета Казанджиев за нова структура на администрацията в Ловеч

Прочетено1685пъти

След като преди няколко месеца съветниците не приеха Програмата за управление на кмета Казанджиев, на последната си заседание проведено на 31 юли, те отхвърлиха и направеното предложение от градоначалника за нова структура на Община Ловеч.

Структурата  получи положително становище при обсъждането в постоянните комисии само от комисията по общинска собственост, всички останали не я подкрепиха, а в комисията по икономическа политика и евроинтеграция приеха само числеността на персонала.

Намаляване на общинската администрация от 162 на 144 щатни бройки, намаляване на общата численост на общинската администрация от 124 на 105 бройки, от които 15 % ръководни длъжности, съотношение 35:65 % обща и специализирана администрация, четвърти зам.-кмет – по проекти, програми, инвестиции и сигурност, и разделяне на дирекция „Хуманитарна политика” на две – „Образование, култура и туризъм” и „Социални дейности”. Това предложение на кмета Казанджиев обсъждаха съветниците в комисии. На заседанието той внесе ново предложение, според което двете новопредложени дирекции да се слеят в една – „Образование, култура и социални дейности”, с два отдела – „Образование, култура и туризъм” и „Социални дейности”. Казанджиев обясни, че това е продиктувано  от наложилото се в комисиите мнение, че на този етап разделянето на дирекцията не е уместно. Считам обаче, че времето ще наложи това разделяне рано или късно, заяви кметът. Той повтори още веднъж, че при разработването на новата структура са спазени промените в законодателството – намаляване на размера на субсидията за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения в държавно делегираната дейност „Общинска администрация” през 2012 г., настъпилите промени в нормативите за минимална численост при изграждането на вътрешните структурни звена в специализираната администрация и ръководните кадри и в съотношението между обща и специализирана администрация.

     „Няма да приема тази структура – обяви общинският съветник д-р Георги Митев – не разбирам голяма част от нещата. – Да, структурата е съобразена със законовите изисквания, но всичко трябваше да е описано на разбираем език – и бройки, и функции.” Той заяви, че не вижда нужда от четвърти зам.-кмет и препоръча туризмът да премине към икономическите дейности. Д-р Митев попита и защо са намалени бройките в дирекция „Местни приходи”, която е много важна. Подкрепи го зам.-председателят на общинския съвет Иво Райнов, който каза, че с новото предложение се прави голяма дирекция с 22 бройки, а в същото време двете икономически дирекции заедно наброяват 20 души. „Очаквах за сесията да видя ясно обосновани, защитени и аргументирани вашите предложения – заяви той. – Сега няма анализ и аргументация защо се правят промените в числеността, защо с тази численост дирекциите ще работят по-добре, защо тази структура е по-добра.” Небалансирана структура по отношение на дирекциите и техните функции – това е основният проблем, каза другият зам.-председател на общинския съвет Георги Терзийски. Намиране на по-добро съотношение между дирекция „Местни приходи”, където се намалява персоналът, и дирекция „Проекти, програми и инвестиции”, в която се увеличава с 6 бройки, препоръча пък Тихол Тихолов.

     „Споделям аргументите ви за търсене на по-добрия вариант на структурата – коментира кметът Казанджиев. – Не мога да кажа, че това е най-добрият вариант, но е този, който е напълно съобразен с нормативните изисквания.” Според него няма начин да не се спазят законовите ограничения. Той заяви убедеността си, че администрацията се е доближила в максимална степен до оптималния вариант за структура. „Категорично не мога да се съглася, че структурата не е балансирана – каза кметът. – Съобразили сме се с много изисквания, включително и с перспективите за развитие на общината. Имаме рамка, от която не може да излезем.”

     Нуждата от четвърти зам.-кмет Казанджиев обоснова с факта, че в момента общината управлява бюджет по европейските средства, който е малко под годишния бюджет на общината, а и предстои подписване на нови договори. „Освен да вземем парите, ние и трябва да ги управляваме правилно и да гарантираме устойчивост на проектите по-нататък” – коментира още кметът.

     След като председателят на общинския съвет Корнелия Маринова обърна внимание, че внесеното на заседанието ново предложение не е прието в нито една от комисиите, думата взе общинският съветник Доротея Цанкова. Тя препоръча на кмета да остави предишното си предложение за структурата на общинската администрация. „Вие сте избран от жителите на общината да управлявате и това е вашият вариант – каза тя. – Аз също имам своите резерви, но ще подкрепя структурата, защото вие ще я ръководите, вие ще носите отговорността, ако не се изпълни това, което сте обещали.” Ще се съглася с това и оттеглям днешното си предложение, каза кметът.

     Дискусията около проекта за нова структура е продължение на битката за власт в Ловеч с други средства, присъедини се към дебатите Милко Недялков. Той посочи, че същностните изказвания са малко и предложи гласуване на структурата така, както я предлага кметът. Резултатът от вота показа 12 „за”, 9 „против” и 8 „въздържали се”. Така предложението на кмета не бе прието. Той обяви, че ще внесе ново предложение в общинския съвет през септември, съобразено с всички поставени от съветниците въпроси в комисиите, за да бъде намерено най-доброто решение. Тогава ще бъде внесено и предложението за финансираната численост в местни дейности.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82%d1%85%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82/