ян. 30 2015

Съветниците на БСП пак дадоха заден – оттеглиха искането си за извънредно заседание на Общински съвет

Прочетено2295пъти

obs220613112 общински съветници внесоха вчера в деловодството на общинския съвет искане за оттегляне на предишното им искане за провеждане на извънредна сесия по проблемите на ловешката болница се казва в съобщение на пресцентъра на местния парламент.

Искането за оттегляне е заради неспазения според Закона за местното самоуправление и местната администрация 7-дневен срок за провеждане на заседанието.

Вносителите предлагат информацията за болницата да бъде добавена като точка в дневния ред на планираната за 26 февруари сесия (датата е определена при приемането на плана за работа за първите шест месеца на годината и графика за провеждането на заседанията на 18 декември м. г.). Обсъждането да обхваща конфигурацията на капитала, капиталовото участие на всеки един акционер, извършените инвестиции от всеки акционер за периода 1 юли 2009 г. – 31 март 2013 г., 31 май 2013 – 31 юли 2014 г. и 1 октомври 2014 г. – 31 декември 2014 г. За същото време се иска и информация за задлъжнялостта на дружеството и конфигурация на задлъженията по кредитори, включително и акционери кредитори, както и данни за просрочените задължения към 20 януари т. г. Съветниците настояват да научат кои акционери, кога и от кого са уведомени за задлъжнялостта на дружеството и какви действия са предприели. Сред търсените данни е и правени ли са опити за отопляване с друг вид гориво след получената информация от доставчика на природен газ за предстоящо спиране на доставките от 23 декември м. г., закупено ли е било друго гориво и какви са разходите за това.

     Съветниците вносители настояват при обсъждането на точката на сесията да бъдат поканени членовете на съвета на директорите на дружеството, а информацията по поставените въпроси да бъде внесена в деловодството на общинския съвет от търговския управител на МБАЛ 14 дни преди заседанието на 26 февруари.

     С разпореждане от днес председателят на общинския съвет ТихолТихолов отмени разпореждането си от 16 януари за провеждане на извънредно заседание на 26 февруари по проблемите на ловешката болница и допълни проектодневния ред на планираното вече заседание за 26 февруари с точката.Тя гласи обсъждане на финансовото състояние на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“.

     Решение за включване на точката в проектодневния ред на сесията за 26 февруари взе днес и председателският съвет.

     Пак днес група общински съветници отправи искане до кмета и председателя на общинския съвет за провеждане на среща с фирмите, извършващи транспорт на пътници. Те молят за спешна среща заради зачестилите оплаквания на граждани от неспазването на конкурсните условия от фирмите, спечелили конкурса за извършване на превоз на пътници по транспортната схема на общината. И искат участие в срещата да вземат кметове и кметски наместници на селата, както и структурите на местната и държавната власт, имащи отношение към дейността на фирмите превозвачи и извършващи контрола върху нея.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%81%d0%bf-%d0%bf%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d1%82/

Коментари

 1. Данчо Заверджиев каза:

  http://www.lovech.bg/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLby9PS09LYwODUEdzA09vQw_30BBzQ_8gY6B8JE559yBzArrDQfbhVmFohF8-EL882H6QvAEO4Gig7-eRn5uqH6kfZY4wxd3PE2iKs6Ozob-5u6GFm6F-ZE5qemJypX5BboRBpqeuGwBk966n/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfOEtKSTlJOTMwMFVBNzBJSzFIR1VUNzFPUTI!/

  П О К А Н А
  На основание чл. 72, ал. 3, предложение първо, във връзка с ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011 – 2015 г., по искане на 1/3 от общинските съветници с вх. № ОС-25 /14.01.2015 г. за свикване на извънредно заседание и решението на Председателския съвет от 15.01.2015 г. за определяне на дата за провеждане на заседанието, с в и к в а м извънредно, петдесет и трето заседание на Общински съвет-Ловеч на 26.02.2015 г. от 13:00 ч. в заседателната зала на Общинския съвет със следния

  ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД :

  1. Информация от прокуриста на МБАЛ „Проф. д-р П.Стоянов” АД, гр.Ловеч д-р Донка Минкова за:
  1.1. Конфигурацията на капитала, капиталовото участие на всеки един акционер, извършените инвестиции от всеки един акционер за периода от 01.07.2009 г.до 31.03.2013 г.; от 31.05.2013 г. до 31.07.2014 г. и от 01.10.2014 г. до 31.12.2014 г.;
  1.2. Състоянието на задлъжнялостта на дружеството и конфигурация на задълженията му по кредитори (включително акционери-кредитори) за периода от 01.07.2009 г. до 31.03.2013 г.; от 31.05.2013 г. до 31.07.2014 г. и от 01.10.2014 г. до 31.12.2014 г.;
  1.3. Състоянието на задлъжнялостта и конфигурация на задълженията по кредитори (включително акционери-кредитори) и просрочени задължения към 20.01.2015 г.;
  1.4. Уведомявани ли са: кои акционери, кога и от кого са уведомени за задлъжнялостта на дружеството и какви действия са предприели уведомените след уведомяването им;
  1.5. След получената информация от доставчика на природен газ за предстоящото спиране на доставките за болницата на 23.12.2014 г. правени ли са опити за отопляване с друг вид гориво, закупено ли е било такова и какви са разходите за покупката.

  Тихол Тихолов /п/

  Председател на Общински съвет – Ловеч

  ========

  П О К А Н А
  На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам петдесет и първото заседание на Общински съвет-Ловеч, на 29 януари 2015 г. (четвъртък) от 13,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч при следния

 2. Данчо Заверджиев каза:

  Само няколко часа след като публикувах горните две покани те вече са изтрити от официалния интернет сайт на общински съвет Ловеч. Ако някой гражданин или служебно лице се интересува кога са провеждани заседания на съвета, какъв им е бил дневния ред няма никаква възможност да се информира от сайта. Непрозрачност и задкулисие е определението за работата на Общински съвет Ловеч с председател Тихол Тихолов.
  Няма да давам примери с по-големи общини от нашата, а предлагам на Вашето внимание информацията за останалите общини в Област Ловеч :
  Община Троян http://obs.troyan.bg
  Община Тетевен http://teteven.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=152&Itemid=398&lang=bg
  Община Априлци http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-503-zasedaniya.html
  Община Луковит http://lukovit.bg/images/2015/%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_28.01.2015.pdf
  Община Летница http://www.letnitsa.bg/page.php?c=67
  Община Угърчин http://www.ugarchin.com/Read.php?id=81
  Община Ловеч http://www.lovech.bg/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLby9PS09LYwODUEdzA09vQw_30BBzQ38_A6B8JE559yBzArrDQfbh1w-SN8ABHA3w6vcPNNL388jPTdWP1I8yR6hy9_MEqnJ2dDb0N3c39Lcw1Y_MSU1PTK7UL8iNMMgMyAgEAHKRKe0!/dl3/d3/L0lJSklna21BL0lKakFBTXlBQkVSQ0pBISEvNEZHZ3NvMFZ2emE5SUFnIS83XzhLSkk5STkzMEdOSTcwSUNBQzFPN0cxTzg1L1VzeGhGNzA1MDAwOTY!/?WCM_PORTLET=PC_7_8KJI9I930GNI70ICAC1O7G1O85029582_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/lovechmunicipality/municipalcouncil/sessions/37zasedanie
  Последната информацията за Ловеч е за 37-то заседание на Общински съвет, насрочено за 19.12.2013 година

  Всеки сам може да си състави мнение за откритата и прозрачна работа на общински съвет Ловеч?

 3. Данчо Заверджиев каза:

  http://www.lovech.bg/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLby9PS09LYwODUEdzA09vQw_30BBzQ38nQ6B8JE559yBzArrDQfbh1w-SN8ABHA3w6vcPNNL388jPTdUvyI0wyAxIVwQA-gkxew!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfOEtKSTlJOTMwMFVBNzBJSzFIR1VUNzFPUTI!/

  На сайта на общински съвет четем уведомление направено днес:

  „Постоянната комисия по
  общинска собственост

  Заседание на постоянната комисия на 3 февруари 2015 г. от 15,30 ч. в заседателната зала при следния

  п р о е к т о- д н е в е н р е д:
  1. Проект на бюджет 2015 на Община Ловеч.
  2. Отчет за дейността на отдел „СКОРС” за периода 01.01.2014-31.12.2014 година.
  3. Даване на предварително съгласие за определяне на трасе на подземен линеен обект на техническата инфраструктура-електропроводно отклонение за захранване на обект”Регионална система за третиране на неопасни битови, строителни и растителни отпадъци”.
  4.Приемане на отчет за дейността по приватизация и следприватизационен контрол в Община Ловеч през 2014 година.
  5.Приемане на годишен план за работа на Общински фонд за приватизация, инвестиции и следприватизационен контрол в Община Ловеч за 2015 година.
  6.Информация относно състоянието на пътно-транспортната обстановка /ПТО/ и административно-наказателната дейност /АНД/ осъществявана от сектор „Пътна полиция”-ОДМВР-Ловеч.
  7.Приемане на отчет на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Ловеч през 2014 година.

  ВЕНЦИСЛАВ ХАДЖИЕВ:/п/
  Председател на постоянната комисия’

  Вчера г-н Хаджиев бе избран с решение на съвета за председател на комисията, а днес вече изпълнява функциите на такъв. Ама още не е публикувано решението, не е влязло в сила за да има право той да изпълнява тази функция. В този случай спокойно можем да кажем, че зам,председателя на съвета и избран вчера за председател на комисията е над закона.

%d блогъра харесват това: