Съветниците актуализираха капиталовите разходи на Община Ловеч за 2017 година

Прочетено851пъти

Актуализацията на капиталовите разходи на Община Ловеч за 2017 година бе приета  със 17 гласа „За“, 10 гласа „Против“ и два гласа „Въздържал се“ на днешното заседание на Общинския съвет в Ловеч. Актуализацията е съгласно член 124 от Закона за публичните финанси, според който Общинският съвет може да извърши промени по общинския бюджет.

Преразпределянето на средствата по обекти е необходимо предвид изтичащата бюджетна година и с цел усвояване на целевата субсидия за капиталови разходи. След проведени процедури по ЗОП и сключени договори предварително заложената стойност на част от обектите е намалена. За обектите, свързани с проекто-проучвателна дейност до края на 2017 година, няма да бъдат сключени договори и съответно заложените за тях средства също трябва да бъдат преразпределени.

От особено значение е изработването на общ устройствен план на община Ловеч.  Съгласно сключеното споразумение между Община Ловеч и МРРБ частта за финансиране на общината е в размер на 125 700 лв. С цел обезпечаване на договора от страна на общината, се предлага част от сумата от икономисаните средства  в размер на  85 700 лева да бъде пренасочена към обекта.

Предвид неотложните разходи, възникващи в края на бюджетната година, се предлага собствените бюджетни средства, предвидени за „Ремонт подпорна стена с. Казачево“, да бъдат върнати във функция „Резерв“ д. 998, § 9700- Резерв за непредвидени и неотложни разходи. Обектът ще се финансира от средства с източник целева субсидия за капиталови разходи.

За укрепителните и отводнителни мероприятия на подпорната стена на ул. „Мадара“ в Ловеч са осигурени средства в размер на 22 481лв. собствени бюджетни средства. С цел усвояването на целевата субсидия се предлага част от финансирането, в размер на 6 306лв., да бъде изпълнено със  средства от субсидията, а освободените средства също да бъдат върнати във  функция „Резерв“ д. 998, § 9700 – Резерв за непредвидени и неотложни разходи.

Тези и други промени са отразени в актуализацията на капиталовата програма, които са представени в Приложение 1, което е неразделна част от предложението.

 

Общински съвет Ловеч, пресцентър

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2/

%d блогъра харесват това: