Строителните фирми с подчертан интерес към проекта за рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част на Ловеч

Прочетено943пъти

Подчертан интерес проявяват строителните фирми към проекта „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на площад „Тодор Кирков“ кв. „Вароша“, гр. Ловеч“.

До момента 16 фирми са подали оферти за участие по обявената обществена поръчка. Проектът е по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Договорът№ BG16RFOP001-1.020-0001-C01/21.11.2016 г. е с продължителност 28 месеци (21.11.2016 г. – 21.03.2019 г.), като общата стойност е 6 943 866.12 лева. Безвъзмездната финансова помощ е 6 883 421.25 лева, като съфинансирането е 60 444.87 лева.

Проектът цели повишаване качеството на живот, социално включване и подобряването на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда в град Ловеч. Осигурява устойчив и динамичен градски център с подобрени качества на живот и нова социална среда чрез нови пространствени решения.

По точно обектите са пешеходната част от ул. „Търговска“ (от Покрит мост до ул. „Ал. Стамболийски“), градска градина и пл. „Екзарх Йосиф І“, 2. пл. „Г.М.Димитров” и комплекс „Космос”, 3. пл. „Т.Кирков”.

В рамките на изпълнението на проекта ще се извърши цялостна подмяна на настилките; изграждане на 3 фонтана на пл. “Екзарх Йосиф І”, пл.“Т.Кирков“ и пред Драматичен театър; рампи за осигуряване на достъпна среда; ново решение на алейната мрежа в градската градина; ремонт скулптурната композиция пред съдебната палата;ремонт настилките на пл. “Т. Кирков”, озеленяване и оформяне на пространството около паметника и други.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b8-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%87%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80/

%d блогъра харесват това: