Строителните работи в Ловеч се движат в рамките на одобрените линейни календарни графици

Прочетено2639пъти

Изпълнението на строителните работи в Ловеч се движи в рамките на одобрените линейни календарни графици, съобщи кметът на общината Корнелия Маринова. Започна изграждането на спортната зала и рехабилитирането на дворното пространство и на последния обект от проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр. Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр. Ловеч“, финансиран по ОПРР 2014-2020г.  Обектът е  в ОУ „Проф. Димитър Димов“ в Ловеч, в резултат на които училището най-после ще има спортна зала и прилежащи площадки за спортуване. Създадена е организация  за приключването на строителните работи в договорения срок  от 7 месеца.

Сключеният договор е на стойност  1 142 228.84 лв. без ДДС. Рехабилитацията на двора включва подмяна на остарялата настилка от тротоарни плочки и полагане на акрилна спортна настилка. Ще бъдат преподредени съществуващите спортни игрища и подменена компрометираната асфалтова настилка с нова спортна настилка. Ще бъде поставена нова оградна мрежа. Освен това ще има нова лекоатлетическа учебна писта и амфитеатрално пространство чрез монтиране на импрегнирани дървени елементи, кътове за игра и за уроци на открито. Предвижда се и ново парково осветление. Новата спортна сграда се състои от салон и обслужващи помещения, като ще има топла връзка със съществуващата  основна сграда. Предвидена е достъпна среда за лица в неравностойно положение.

С този строеж се постигна определен синергичен ефект, той като неотдавна училището бе основно санирано. На практика това е последният от предвидените седем обекта в града в образователната  сфера, детските градини и ясли по този голям проект за реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства. Предстои ремонт и в Професионална гимназия по механоелектротехника в Ловеч.

Изпълнението на строителните работи по всички останали подобекти от образователната инфраструктура се движат в рамките на одобрените линейни календарни графици.

Със засилени темпове са работи и на обекта „Рехабилитация и нови пространствени решения на ул.“Търговска, пл.“Г.М.Димитров“, Градска градина и комплекс „Космос“ в рамките на проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на пл. „Тодор Кирков“, гр. Ловеч”.

Приключи процедурата по избора на изпълнител за реконструкцията на пл. „Тодор Кирков“ в кв. „Вароша“. Решението за определяне на изпълнител е публикувано на 5 юни 2018 г. в „Профила на купувача“ на интернет сайта на общината и тече срок за обжалване.

Община Ловеч подаде поредно проектно предложение за финансирана  по ПО1 на ОПРР 2014-2020 – „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч – етап 2”. Предстои оценка на предложението от междинното звено при Община Ловеч, в рамките до 90 дни, след което ще се извърши административна проверка от Управляващия орган и ще подпиша договор за БФП. В проектното предложение са включени 5 многофамилни жилищни сгради с адреси ул.Патриарх Евтимий“ №6, ул.“Цачо Шишков“ №39-41, ул. „Генерал Скобелев“ №6, „Генерал Скобелев“ №8 и ул.“Цачо Шишков“ №42А-50.

Работи се по подготовката на проектно предложение по ОПРР 2014-2020г., Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ – срок за подаване  30 август.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d1%81%d0%b5-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d1%82/

7 коментара

Skip to comment form

  1. ДВИЖАТ СЕ АМА НЕКАЧЕСТВЕНО

  2. Особено санирането…..е в „СУПЕР“ график

  3. А госпожата освен, че графика и е по план, качеството на извршената работа на какво ниво е?

  4. Дааа това е много добре. А нещо за качеството на ремонта да каже?

  5. Затова приличаме на град след бомбардировки. Тук-там нещо направено, но до никъде не довършено!!!

  6. строителните работи в Ловеч се движат със скороста на костенурка още повече че няма никъкво качество !?