Дек. 18 2012

Стартира трета фаза на проект „Студентски стипендии”

Прочетено552пъти

LV-newОт 17 декември 2012 стартира трета фаза на проект „Студентски стипендии”. Тази фаза надгражда успешната практика на процедурите „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати” (2008-2010) и „Студентски стипендии и награди (2010-2012). Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съответства на специфичната цел на програмата за увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование. Бенефициент по проекта е Министерството на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Висше образование“. Общата сума на проекта е 65 000 000 лв.

Стипендии могат да получават студенти в редовна форма на обучение във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Студентите трябва да са положили успешно всички изпити по учебен план до момента на кандидатстване за стипендия, а средният успех от предходните два семестъра (за първокурсниците – от първия семестър) да е не по-нисък от добър 4.00. Специални стипендии могат да получават само студенти, които са положили успешно всички изпити по учебен план до момента на кандидатстване за специална стипендия, чийто среден успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00 и които имат участие в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности. Студентите в първи курс на обучение за образователно-квалификационни степени бакалавър и магистър могат да получават стипендии от втория семестър на своето обучение. Заявления за кампанията за кандидатстване за зимния семестър на академичната 2012/2013 година ще се подават до 27 януари 2013 г. Класирането ще бъде публикувано на 19 февруари 2013 г. Кандидатстването по проекта се извършва чрез специално разработена за целта система за онлайн подаване и обработка на формуляри: http://eurostipendii.mon.bg/.

Допълнителна информация се предоставя на място в Областен информационен център – Ловеч, ул. „Търговска” 29, Барокови къщи, по телефона 068/604297 или по електронна поща: oic_lovetch@gmail.com .

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%b0%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd/

%d блогъра харесват това: