СТАРТИРА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ДОМАКИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ В НОВИ ДОМАКИНСТВА

Прочетено1133пъти

От началото на април 2018 г. Националният статистически институт чрез своите поделения, намиращи се в областните центрове, започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.

Изследването е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2018 година. В него ще вземат участие 72 домакинства от Ловешка област , избрани на случаен принцип,  които са разделени в три подизвадки от по 24 домакинства в следните населени места: гр. Ловеч, гр.Троян, гр.Тетевен, гр. Луковит с. Добродан, с.Златна Панега, с. Владиня, с. Бабинци.

В периода април – юни 2018 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.

По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването. Попълнените дневници се предават на служители от отдел“Статистически изследвания-Ловеч“, които посещават домакинствата лично и се лигитимират със служебни карти.

Наблюдението на домакинските бюджети е най – старото извадкова наблюдениена българската статистика и е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната, която е необходима за разработване на различни политики и мерки в социалната сфера. Подобни изследвания се провеждат във всички страни от Европейския съюз и в редица страни по света и представляват неделима част от дейността на статистическите институции.

Повече информация за методологията на наблюдението, както и резултати от предходни изследвания, могат да се намерят в рубриката „Доходи, разходи и потребление на домакинствата“: http://www.nsi.bg/bg/node/3168.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8/

%d блогъра харесват това: