Стартира инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“

Прочетено946пъти

ou1701141За пръв път тази година правителството на Република България създаде инвестиционната програма  „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. По нея със средства от държавния бюджет ще бъдат финансирани проекти в секторите околна среда, транспорт, социална и културна инфраструктура, както и проекти, подкрепящи социално-икономическото развитие на регионите. 

Областният управител на Ловеч Милко Недялков пое инициативата, като на 17 януари проведе работна среща с кметовете на общините от всички политически сили. На нея бяха разяснени условията за кандидатстване и критериите за подбор на проекти. Всяка една община ще представя и дейности, с които да надгради проектите, изпълнявани по Европейските програми и да бъдат разрешени значими за местната общност  социални, екологични и други проблеми. За тази цел идеите на общините трябва да са във висока проектна готовност. 

Проектните предложения, с които общините ще кандидатстват, не трябва да са с друго финансиране и да са съобразени с цялостната стратегия на правителството. В кратък срок проектите ще бъдат представени в Областна администрация – Ловеч, след което ще бъдат разгледани на Междуведомствен съвет, който ги класира и одобрява. Той се ръководи от министъра на финансите и негови членове са министрите на икономиката и енергетиката, на регионалното развитие, инвестиционното проектиране, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на околната среда и водите и председателя на Управителния съвет на Националното сдружение на общините. Одобряването на проектите/програмите се извършва от Министерския съвет.

ou1701142С предимство се разглеждат проекти с регионално или национално значение, които не могат да бъдат финансирани със средства от европейски и международни средства. Проектите могат да бъдат изпълнявани в две фази(2014-2015 г.), като втората трябва да бъде приключена в края на 2015-та година.

Областният управител Милко Недялков апелира представителите на общините за разумност в проектните предложения както в тяхната стойност, така и в степента на важност. Процесът по избор на проекти и програми, както и изразходването на средствата по публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ ще бъдат изцяло прозрачни. Кои проекти са представили общините от Ловешко за финансиране от програмата ще бъде оповестено на медиите в края на следващата седмица. С вече прието постановление на Министерски съвет, е възложено на областните управители да следят за изпълнението на одобрените от Министерски съвет проекти, и да докладват тримесечно на Междуведомствената комисия за тяхното управление. 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0/

%d блогъра харесват това: