Дек. 05 2012

Стартира изпълнението на проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“ на Областна администрация Ловеч

Прочетено1210пъти

Проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата му стойност е 558 529,21 лв, а периодът на изпълнение 18 месеца.

“Проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“ на Областна администрация Ловеч е от особена важност за нашата област. Партньори по проекта са общините Ловеч, Тетевен и Троян, а останалите общини от област Ловеч са целеви групи. С една дума – проектът на областна администрация обединява всички общини в областта», подчерта инж. Ваня Събчева, областен управител на Ловеч.

Ръководител на проекта е г-н Венцислав Гатев, главен секретар на Областна администрация. В екипа влизат още г-жа Светла Маринова, директор на Дирекция АПОФУС и г-жа Севдалина Пеева, главен експерт в дирекция АКРРДС, г-жа Румяна Георгиева от община Ловеч, координатор за общините Ловеч, Летница и Угърчин; г-жа Верка Добрева-Съботинова от община Троян – координатор за общините Троян и Априлци и г-н Мариян Алексиев от община Тетевен – координатор за общините Тетевен, Луковит и Ябланица.

Основната цел на проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“ е да бъде постигнат интегриран и осезаем ефект от прилагането на политики на областно и общинско ниво. Тя е съобразена със стратегическата цел на ОПАК да се подобри работата на държавната администрация, включително общинската, за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.

Проектът е насочен към и търси трайно въздействие върху следните целеви групи:

–   органите на териториално и местно управление, в лицето на областния управител, кметовете на общините и общинските съвети;

–   областната и осемте общински администрации (Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин и Ябланица) в лицето на експерти, отговарящи ресорно за планирането и провеждането на политики на областно и общинско ниво;

–    социалните партньори и представители на браншови и граждански организации.

 

Проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“ на Областна администрация Ловеч и партньори общините Ловеч, Тетевен и Троян се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Договор № А10-13-50/20.02.2012 г.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%be/

%d блогъра харесват това: