СТАНОВИЩЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ КОЛЕКТИВ И РЪКОВОДСТВОТО НА СУ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“-ЛОВЕЧ

Прочетено4259пъти

Във връзка с публикация на господин Данаил  Георгиев –зам. председател на Движение 21  от 20.10.2017г. в електронните медии, излизаме с нашата открита позиция относно изложените  нападки към училището.

1.План-приемът в първи клас се осъществява въз основа на критерии за прием, които се гласуват и протоколират на педагогически съвет. Държим да отбележим , че сред тях не присъстват  критерии за социален статус или етническа принадлежност, което подкрепя не само държавната, но и училищна политика за равен достъп до образование на всички ученици.

2.Без да проявяваме пристрастност,  държим да отбележим, че директорът е бил винаги изключително толерантен  към деца от уязвими социални групи. В тази връзка  напомняме на обществеността на Ловеч и горепосочения господин, че СУ „Св. Кл. Охридски“ стана пилотно училище за интегриране на деца със СОП /2001г./ , и то в момент,  в който  нито една педагогическа институция нямаше опит в това отношение. Още тогавашното  ръководството и педагогическият колектив поеха не само голяма отговорност, но се и отнесоха с изключително разбиране към децата с различни потребности.

Не е случаен фактът, че точно такъв ученик се превърна в гордост на училището през 2016г , когато стана национален победител в състезанието по правопис на английски език Spelling Bee.

  1. По повод цитираната изключително полезна според нас инициатива „Лятна академия“, която се проведе в началото на м.юни,  държим да отбележим, че тя целеше единствено и само плавен преход от детската градина към училище чрез разнообразни дейности.  В тази връзка ще приложим следния факт- от 43 заявления за записване в първи клас в училището в тази инициатива участие взеха само 26 ученици, нещо повече –  тя бе насочена към всички  деца, които подлежат на обучение в първи клас , без да са подали заявление за записване в нашето училище. Т.е. по никакъв начин няма как да е използвана за разпределение на децата в двете паралелки.

4.По данни на учителките, преподаващи в двата първи класа, задължителната входяща диагностика  е обвързана с нормативната уредба и е проведена след 15 септември,  т.е. няма как предварително  те , а още по-малко директорът, да е запознат със способностите и заложбите на децата. Анализът показва, че резултатите в двата класа са абсолютно съпоставими като прагова стойност, което още веднъж доказва, че не са били определящи при формиране на  паралелките.

  1. В отговор на твърдението , че ежедневно между децата стават сбивания, по мнението на фелдшера на училището няма случаи , които да будят някаква особена тревога.

 

6.По повод обвинението, че по-големи братя и сестри изземват функциите на възпитателя в часовете по самоподготовка, държим да отбележим,  че подобно нещо не е допускано, а по –скоро това се дължи на семейни  отношения  между тях- по –големите братя и сестри прибират по-малките първокласници.

7.По думите на психолога на училището с родителите е проведена адекватна работа, както и родителски срещи,  и те са били в течение на това как се развива адаптацията на техните деца и учебно-възпитателния процес.

  1. За да бъдем още по-убедителни и да отговорим на още една очевадна и тенденциозна лъжа , че в училището не се провежда нормален учебен процес, прилагаме резултатите от проведените външни оценявания за миналата учебна година.

За учебната  2016/2017г. резултатите са следните :

По БЕЛ – оценка Мн. добър 5.10

Математика- Мн. добър 5.28

Човекът и природата- Мн. добър 5.37

Човекът и обществото- Отличен 5.74

Резултатите от ДЗИ за учебната  2016/2017г. училището от 22 училища в Ловешка област е на шесто място със среден успех Добър 4.44 /над средното за страната/ , по БЕЛ – Добър 4.48. по Биология и здравно образование- Мн. добър  5,27, по Английски език- Мн. добър 5.29, по География и икономика- Добър 4.06.

 

Тъй като  в писмото  ясно  личи , че авторът не се позовава на никакви конкретни факти и многократно се говори от името на гражданите на гр. Ловеч ,

НИЕ ПИТАМЕ:

1.Кой упълномощи господин Данаил Георгиев да говори от името на ловешката общественост и всички  онези достойни ловчалии, завършили гимназията ?

2.Познава ли фактите и защо не си е направил труда да посети училището и да получи информация от директора? Няма съмнение ,че същата щеше да му бъде предоставена.

  1. Кое му дава право да използва термина „СЕГРЕГАЦИЯ“ при наличието на явна интеграционна политика от страна на ръководството на училището, съобразена с държавната политика и новите стандарти за приобщаващо образование?

4. В крайна сметка господинът подкрепя ли държавната политика за равен достъп  до образование,  или е за разделение и недопускане на деца с различен етнос и социален статус, т.к очевидно според него те създават „ склонност към изолация, неспособност за социализация и успешна житейска реализация“?

Вместо училището да бъде посочено като добър работещ модел за осъществяване на интеграционната политика, то става обект на некоректни и преднамерени нападки от страна на  човек , който очевидно търси медийна известност.

 

И НЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО ЩЕ ПИТАМЕ КОЙ ДАВА  ПРАВО НА АВТОРА НА ПУБЛИКАЦИЯТА ДА ВЛИЯЕ ВЪРХУ ИМИДЖА  НА ЕДНО УЧИЛИЩЕ  СЪС 124-ГОДИШНА ИСТОРИЯ?????

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/

%d блогъра харесват това: