СТАНОВИЩЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ СУ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“-ЛОВЕЧ

Прочетено2285пъти

Обвиненията, отправени към директора на СУ „Св. Кл.Охридски“- гр. Ловеч от зам. председателя на  Движение 21, че в училището  разпределението на учениците  по класове  се осъществява на базата на социален статус и етнически произход, са напълно неоснователни,  неподплатени с факти  и не отговарят на истината.

В статията, която Данаил Георгиев си е позволил да публикува  и коментира в  електронните медии, се говори за преценка и разпределение  по  социален  статус и етнически произход,  а това е недопустимо, тъй като разпределението на учениците отговаря  на нормативните изисквания,  като и на двата класа са осигурени   отлични педагогически кадри,  за да имат възможност всички ученици да получат качествено образование и възпитание.

В статията също се говори за „ задълбочаване на проблемите с дефицит на знания и свързаните с тях компетентности“, произтичащи от лошия учебен и възпитателен процес, а разнопосочните извънкласни дейности, резултатите  от външно оценяване, различни състезания на национално ниво, в които учениците са участвали,  и техните медали и резултати на практика показват, че моделът, който се използва до момента, е успешен.

Училищното ръководство е подсигурило психолог,  който съвестно осъществява подкрепа във възпитанието на децата и учениците,  а дейността му отговаря  на изискванията на МОН  за противодействие на агресията в училище.

Не може да се говори  за „неспособност за  социализация, житейска и професионална реализация“,  след като е факт успешната такава, доказана с годините.

Господин Данаил Георгиев визира „недостатъчен  брой ученици, които да послужат за положителен пример и въвеждане на модел за поведение и общуване“, но в политиката за  образователната интеграция на МОН никъде не е посочено изискване за точния брой интегрирани ученици, клас или група, т.е. за нарушение на нормативните изисквания в случая не може  да се говори.

Всички посочени дотук факти, с които зам. председателят на Движение 21 не е достатъчно запознат,  отговарят на въпроса  дали директорът на училището коректно прилага нормативната уредба в областта на началното образование по отношение на интеграцията и  приобщаването на деца и ученици.

Не на последно място, Общественият съвет призовава да не се политизира и изказва лично отношение с подобни статии в електронните медии, тъй като се създава предпоставка  за конфликт на интереси и се накърнява училищния имидж, изграждан и утвърждаван с години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветослава Павлова Дякова

ЧЛЕНОВЕ: Мария Станчева Димитрова

Теменужка Петрова Брязова

Нели Борисова Чикова

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%81%d1%83/