май 21 2013

Стана ясна точната сума на глобата за община Ловеч по големият проект – 788 509,24 лв.

Прочетено2598пъти

bulevard1903121Павлин Иванов

Както вече „Ловеч днес“ ви информира, има наложена санкция за нарушения по голяма обществена поръчка по проект  ”Подобряване на физическата и жизнена градска среда в Община Ловеч”, който градската администрация изпълни.

Вече е ясна точната сума на глобата (финансова корекция), която Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ наложи на община Ловеч и тя е точно 788 509,24 лв.

В информацията относно регистрирани нередности пише, че „Управляващият орган е установил нередности по т.23 от Приложение 2 от  Насоките на ЕК COCOF/07/0037/03-BG, респективно нередности  по т.3 от Приложение No 3 приета с ПМС No 134/2010 г. – прилагане на неправомерни критерии за подбор и възлагане.Външен източник. Нарушение на чл.89 от Регламент (ЕО)1605/2002 на Съвета, респ. чл.25, ал.5 във връзка с чл.25, ал.6 във връзка с чл.2, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП.

Нередността е с финансови последици.“                         

Ще цитирам и отговора, който „Ловеч днес“ получи от Управляващият орган и по който все още цари пълно мълчание от страна на кмета Казанджиев, неговата администрация, групите съветници в Общински съвет, самият Общински съвет и гражданите. Единствената информация даде преди седмици Минчо Казанджиев и тя беше за това, че акта се оспорва.

 

„Уважаеми г-н Иванов,

В отговор на поставен от Вас въпрос Ви информирам, че:

По посочения договор за БФП е наложена финансова корекция относно „Открита процедура” по реда на ЗОП с предмет „Определяне на изпълнител на СМР и СРР по проект “Подобряване на физическата и жизнена градска среда в Община Ловеч”

Нарушена разпоредба: чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 25, ал. 6 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП – В обявлението и документацията на обществената поръчка са включени дискриминационни условия/изисквания, които са завишени, несъобразени със законовите разпоредби и несъответстващи на сложността и обема на обществената поръчка.

В нарушение на чл. 3, ал. 3 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) е изискано всеки член на обединение да е регистриран за минимум трета категория строежи в ЦПРС.

В резултат на констатираните нарушение, УО на ОПРР е наложил финансова корекция в размер на 10 % от стойността на реално верифицираните разходи по Договор за СМР № BG161РО001/1.4-02/2008/010-S-14 от 30.07.2010 г., сключен между община Ловеч (възложител) и изпълнителя.

 Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“

Министерство на регионалното развитие и благоустройството“

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%be/

Коментари

 1. Стоян каза:

  На мен не ми се е случвало общината да ми плаща глобата на пътя,тоест когато аз сбъркам нещо си плащам,следователно защо трябва и аз да плащам нечии други грешки???Ако може някой да ми обясни.

 2. Законодателството разрешава отговор по Европейски бре не се шашкай. Казвам му по Европейски понеже АПК е написан 2005-та година и одобрен от маса Европейски бюрократи като демо-кратичен. Справка в чл. 58 е па може да ти се отговори мълчаливо. Виж друго пише в Закона за предложенията, жалбите и молбите правен по Съветско време.

 3. by the way каза:

  … Стояне, няма кой да ти обясни, ще плащаш, както и аз и всички ще плащаме грешките на другите, но най-вече защото ние сами сме си виновни, че избираме грешните хора с много грешки…сега ще плащаме да ни дойде ума в главата…ако дойде…

 4. Данчо Заверджиев каза:

  http://www.lovechtoday.eu/wp-content/uploads/wppa/160.jpg

  Глобиха кмета 788 509,24 лв., а не общината, защото Кмета е нарушил закона , а не общината!

 5. Детелин Владимиров Недялков каза:

  Надявам се изпълнителите на проекта първо да ремонтират не добре направените участъци от бул."България"-много голяма част от булеварда е с бабуни.А в крайна сметка Община Ловеч не е само около центъра на Ловеч-много хора живеят и в "Червен бряг","Младост","Здравец","Дикисана"-там кога ще се оправят улиците.Пред нашия блок има дупки дълбоки по 20 cm.,а снегорин не съм виждал да влиза там с изключение на багера на съседа.

%d блогъра харесват това: