Спрямо април 2017 г. нощувките в област Ловеч намаляват с 15.2%

Прочетено842пъти

През май април 2017 г. в област Ловеч са функционирали 75 места за настаняване с над 10 легла, от които 43 с една и две звезди, 28 с три звезди и 4 с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 1 859, а на леглата 3 964. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) остава същия, но броят на леглата в тях се увеличава с 3.1%. Спрямо май 2016 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 2.6%, а леглата в тях намаляват – с 1.9%.

            Реализираните нощувки в област Ловеч са 18 416 като 16 958 (92.1%) от тях са от български граждани, а 1 458 (7.9%) – от чужденци. Спрямо април 2017 г. нощувките намаляват с 15.2%. В сравнение със същия период на предходната година през май 2017 г. реализираните нощувки намаляват с 0.9%.

Приходите от нощувки през май 2017 г. са 687 276 лв., като от български граждани са 626 587 лв., а от чуждите – 60 689 лева. Спрямо предходния месец общите приходи от нощувки намаляват с 18.3% , приходите от нощувки на българи намаляват  с 18.7%, а тези от чужденци – с 14.7%. Спрямо май 2016 г., през май 2017 г. общите приходи от нощувки се увеличават с 9.4%, като приходите от нощувки на български граждани се увеличават с 6.1%, а приходите от нощувки на чужденци – с 62.8%.

 

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.                     В наблюдението се включват категоризирани хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния период.

Повече информация и данни за местата за наставане могат да бъдат намерени в рубрика Статистически данни или в информационна система Инфостат на интернет страницата на НСИ.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bc%d0%be-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb-2017-%d0%b3-%d0%bd%d0%be%d1%89%d1%83%d0%b2%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%bb%d0%be%d0%b2/