Справка за компенсиране на жилищно-спестовни вложители

Прочетено1023пъти

Според справка за компенсиране на жилищно-спестовни вложители в Община Ловеч остават за компенсиране до 31 декември 2019 г. едва 69 души, като необходимата сума е 323 560 лева. Това показва един сравнително бърз ход на процеса, като се има предвид колко е болен този въпрос в обществото. Проблемът е известен като изплащане на  „лихвоточките“, събрани в периода преди 1990 г. Ето как се е движел процесът през последните  три години.

През 2015 г. броят на картотекираните ЖСВ в окончателния списък на Община Ловеч е 2400, компенсирани са 36 души, сумата е 171 180 лв.

През 2016 г. броят на картотекираните ЖСВ в окончателния списък се запазва на  2400, компенсираните са 64 души, а изплатената сума е 203 340 лв.

През 2017 г. броят на картотекираните ЖСВ в се запазва, компенсираните обаче са 246 души, а сумата на изплатената компенсация през годината  е 1 183 300 лева. За 2018 година остават да се компенсират едва 69 души.

Съгласно Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, средствата във фонда се набират от ежегодно определяни субсидии от държавния бюджет, постъпления от дарения и помощи и 50% от постъпленията от продажба на жилищни и вилни имоти, отнети в полза на държавата със съдебен акт.  Средствата се изразходват за финансово компенсиране на притежателите на лихвоточки чрез левова компенсация на определените към 31 декември 1990 г. спестовни числа по тях, като се взема предвид действащият левов индекс.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%bf/