Според Комисията за защита на конкуренцията, картел при горивата няма

Прочетено2628пъти

Със свое решение № АКТ-318-28.03.2017, Комисията за защита на конкуренцията опвести резултатите от разследването за картел при фирмите за горивата. Предлагам на вашето внимание пълният текст на решението, а илюстративната снимка с цената на дизела е от верига, която продава в Ловеч (както и всички останали бензиностанции в града) на цени, чувствително по-различни от ловешките.

Пълният текст ТУК

……………………..

С оглед на горното и на основание чл. 75, ал. 2 във връзка с чл. 77, ал. 1, т. 3 от ЗЗК и чл. 60, ал. 1, т. 5 и т. 8 от ЗЗК Комисия за защита на конкуренцията

РЕШИ

1. ОДОБРЯВА предложените от „Лукойл България” ЕООД, „Еко България“ ЕАД, „Шел България“ ЕАД, „ОМВ България“ ООД, „НИС Петрол“ ЕООД и „Петрол“ АД задължения, според които същите се ангажират да приемат мерки под формата на вътрешни процедури, които гарантират:

– забрана на контакти и обмен на информация с дружества – конкуренти и техните служители;

– забрана на контакти между служителите на собствените и конкурентните бензиностанции;

– забрана на обсъждане, получаване или предоставяне на търговска информация в рамките на работата в Сдружение „Българска петролна и газова асоциация“;

– дисциплинарно наказание – уволнение за служители, които не спазват изискването за конфиденциалност на търговската информация.

1.1. ОПРЕДЕЛЯ СРОК от 30 (тридесет) дни от уведомяване на посочените дружества за настоящото решение, за изпълнение на поетите задължения, за което КЗК следва да бъде надлежно писмено уведомена.

1.2. ПРЕКРАТЯВА производството по преписка КЗК № 98/25.02.2016 г. по отношение на „Лукойл България” ЕООД, „Еко България“ ЕАД, „Шел България“ ЕАД, „ОМВ България“ ООД, „НИС Петрол“ ЕООД и „Петрол“ АД, доколкото вече не съществуват основания за неговото продължаване.

2. УСТАНОВЯВА, че не е извършено нарушение по чл. 15 от ЗЗК от страна на „Ромпетрол България“ ЕАД и Сдружение „Българска петролна и газова асоциация“ и че няма основание за предприемане на действия за извършено нарушение по чл. 101 от ДФЕС.

Решението може да бъде обжалвано относно неговата законосъобразност пред Върховния административен съд от страните и от всяко трето лице, което има правен интерес, в 14-дневен срок, който започва да тече от съобщаването му по реда на АПК, а за третите лица – от публикуването му в електронния регистър на Комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

……………………………………..

Юлия Ненкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

……………………………………..

Димитър Кюмюрджиев

ЧЛЕНОВЕ:

……………………………….

Анна Янева

……………………………….

Георгица Стоянова

……………………………….

Красимир Витанов

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5/

4 коментара

Skip to comment form

  1. Може би е така ? Защо в Ловеч цените са по скъпи отколкото примерно в Севлиево ?! Няма логика ! Ако може някой да обясни на простосмъртните .благодаря предварително.

  2. Цените в Ловеч са най-високите в региона! Пътувам от Ловеч до Плевен, Севлиево, Габрово, Велико Търново, Горна Оряховица, е няма такива цени ! В Ловеч зареждам в най-краен случай! Преди 2 дена заредих в Севлиево на ЕКО – 0.99лв/л газ, отделно имам и карта за отстъпки.. Ама нема картел, НЕ! Те горивата просто поскъпват стандартно с влизането в Ловеч, ама то със сигурност е оправдано и коректно!…

  3. Няма,няма…

  4. Ние сме милиинери, как?

%d блогъра харесват това: