Според зам. кмета Младенов, отпадъците валят под формата на сняг! Отново пълна бъркотия с план сметката!

Прочетено2343пъти

Павлин Иванов

И тази година, както и през миналата, предложената план-сметка от градската администрация е пълна бъркотия. Липса на достатъчно информация, „технически“ грешки, липса на каквато и да била идея за определяне на по-справедлива такса битови отпадъци…  Това са само малка част от нещата, които могат да бъдат казани по темата. Радващото все пак е, че по няколко съветника от постоянните комисии на Общински съвет са в час и се опитват да защитят интереса на гражданите и кметското предложение не минава навсякъде, както това се случваше преди години.

За тези от вас, които не следят темата за ТБО, ще припомня, че на предстоящата сесия, евентуално ще бъде одобрена план-сметката за 2013 г, на чиято база, на следващо заседание, ще се определи каква такса ще плаща всяко едно домакинство и фирма за чистотата в града, за събирането и извозването на отпадъците и работата на новото депо за отпадъци.

План-сметката представлява планираните разходи по различните дейности за чистота и затова е толкова важна. Колкото по-голяма е план-сметката, толкова повече пари ще трябва да отделите от семейният или фирменият бюджет за ТБО. Предполагам, че това, което всички искаме е простичко: да получим възможно най-добрите услуги за най-малко пари.

Не сме склонни да плащаме за сбъркани експерименти или начесване на нечие его, нали?

Администрацията пък, явно се чувства задължена по неясно какъв закон, всяка година да прави къде успешни, къде не, опити да подхлъзне както общинските съветници, така и жителите на общината. Първите с надеждата да проспят тази точка, но най-вече разчитайки на нулевото желание за подготовка по темата на болшинството съветници, а гражданите и фирмите, те пък, като платят малко повече няма да се гътнат я.

Малко факти и цифри

Изключително важно е да отбележим, че разходите за чистота за последните няколко години, по причини, които няма да засягам сега, не са се променили драстично, има няма по 10-на процента. След като веднъж отхвърлиха план-сметката за 2012 г., от вторият път, през месец февруари 2012 г., съветниците одобриха план-сметка в размер на 2 621 731 лв.

За 2013 предложението на администрацията е на стойност 2 948 198 лева или с близо 320 000 лв. повече.  Т.е. по-голяма сметка, означава повече пари от вашите семейства и фирми за данъци.

Много интересен факт е, че за първи път администрацията си позволява по абсолютно неясна причина да включи в разходите 200 000 лв. за снегопочистване! Днес, в икономическата комисия зам. кмета Младен Младенов заявя нещо изключително, което надали ще мога да цитирам точно, но е от вида: Пролетта чистим едни неща, зимата чистим други неща (разбирайте – сняг!).

Е, явно за зам. кмета Младенов, снегът спокойно може да мине за отпадък или някаква мръсотия по улиците, която фирма „ЕКО“ спокойно може да си чисти зимата. Това удоволствие, още повече, че е включено абсолютно неоснователно в план-сметката струва само 200 000 лв.! Дето се вика „на промоция“ е! А щом от небето падат боклуци, някой трябва да ги чисти, нали така?

Творческата екологична мисъл в Община Ловеч предлага и друго иновативно решение, естествено за сметка на жителите. Тъй като в селата хората изхвърлят в контейнерите трева, клони и органични отпадъци, администрацията предлага да се закупят за 18 000 лв. 180 бр. компостери за 34-те села в общината. Според това хрумване на село Александрово ще бъдат дадени 23 компостера, за с. Баховица -13, Йоглав -4, Сливек -2, Слатина -11 бр и т.н.

На този етап няма яснота какъв е обема на един компостер, колко време в него ще гният тези отпадъци и на кой ще трябва да миреше всеки божи ден този „аромат“ на разлагащото се, особено при 45 градусова жега през лятото! Това естествено не е проблем за вносителя на предложението, той все пак няма да си сложи гнилоч до къщата. Не, че не иска, просто няма свободно компостери и ще се жертва в името на екологията в полза на жителите на селата.

Не е далеко от мисълта, че поставянето на компосери на публични места е предпоставка за епидемии, за това си има ред за изграждане на компостиращи инсталации, но това едва ли има значение за администрацията.

Безспорен факт обаче е, че в селата изхвърляните отпадъци са много по-различни от градските. Често контейнерите са пълни с клонки и треви. Но това ли е решението на проблема? Явно, само до тук стига творческото иновативно мислене на Еко Община Ловеч!

Друг интересен момент в план-сметката е намерението на Община Ловеч да намали отпадъците стигащи до депото с 15%. Много похвално дори. Само две малки подробности остават неясни:

–      При 15% по-малко отпадъци, защо план-сметката е с близо 13% по-голяма?

–      Как стигат до небитието тези 15 % по-малко отпадъци, при условие, че Програмата за управление на отпадъци е само лист хартия и дори по признание на служители в общината тя не работи?

 Като сложим, че дума не се обелва официално за общинско предприятие, което да върши повечето от дейностите по чистота, като добавим и че се организират и едни полуанонимни срещи между съветници и администрация, картинката се заформя като пъстра и миришеща.

Но разбира се, това са дребни философски закачки, писани от лайк.

 

Няма да ви отегчавам повече нито с цифри, нито с разсъждения. Това, което искам единствено да разберете е, че за пореден път администрацията се готви да сложи граждани и фирми на пързалката.

За никой, който дори мъничко е запознат с темата не е тайна, че:

  1. Най-ощетени с несправедливо висока такса битови отпадъци са малките и средни фирми в града
  2. Следващите са жителите на град Ловеч
  3. Добре се справят в намирането на решение за ТБО големите фирми
  4. Всички гореспоменати плащат от своите джобове за сметосъбирането на хората живеещи в селата.

 Е, това ако се доближава до философията на закона за управление на отпадъците – който замърсява плаща, здраве му кажете! Но тъй като винаги става въпрос за пари, много и обществени (наши) пари, няма невъзможни неща! Да не говорим, че всяка година, само поради факта, че нямаме сепарираща инсталация в депото плащаме все повече и повече като отчисления по силата на чл.71 А и Е на Закона за управление за отпадъците, които тази година достигнаха съответно до 15 лв/тон и 1.76лв/тон, но това е друга тема.

Ще си позволя и един въпрос към собствениците на фирми:

–      Знаете ли какъв е редът, даващ ви възможност да плащате на контейнер за 2013 г? Прочетохте ли някъде какви са условията, още повече, че остават само 10 дни до крайният срок?

 

Очаквайте продължение!

Ето и самото предложение на администрацията за план-сметката за 2013, след одобряването на която, ще бъде определена Такса битови отпадъци за 2013:

 

Одобряване  на план-сметка за разходите през 2013 год. необходими  за предоставяне на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на депа за отпадъци и чистота на обществени площи в 34-те населени места в Община Ловеч и гр.Ловеч.

 

ДО

председателя на

общински съвет-Ловеч

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Минчо Стойков Казанджиев

Кмет на Община Ловеч

 

Относно: Одобряване на план-сметка за разходите през 2013 год., необходими за предоставяне на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на депа за отпадъци и чистота на обществени площи в 34-те населени места в Община Ловеч и гр. Ловеч

 

Уважаема Г-жо Председател,

 

В съответствие с изискванията на чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси Общинска администрация-Ловеч разработи проект на план-сметка на необходимите разходи за комунална дейност за град Ловеч и 34-те села на общината, в които е въведено организирано сметосъбиране сметоизвозване на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин.

При разработването на план-сметката са спазени следните принципи:

-предвидените средства да гарантират необходимите разходи за осъществяване на дейностите свързани с управление на битовите отпадъци, в т.ч. и за разходите по отчисления за рекултивация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения за третиране на битови отпадъци, съгласно чл.71а и чл.71е от Закона за управление на отпадъците;

-осигуряване на средства за почистване на нерегламентирани сметища и изхвърляне на строителни отпадъци около контейнерите за ТБО;

-подобряване качеството на живот на хората чрез поддържане на по-чиста жизнена среда;

-достигане на по-висока степен на събираемост на определената такса за ТБО;

-подкрепа на бизнеса за оцеляване в тежката икономическа ситуация.

В тази връзка предоставяме за обсъждане на Вашето внимание проекта на план-сметката за необходимите разходи за осъществяване на дейностите посочени в чл.66, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.4 от ЗМДТ за Община Ловеч в размер на 2 948 198 лева (приложение № 1, колона 8, ред „ОБЩО ЗА ОБЩИНАТА”), съответно за:

-град Ловеч в размер на 2 507 630 лева (приложение № 1, колона 8, ред І);

-кметства и кметски наместничества в размер на 440 568 лева (приложение № 1, колона 8, ред ІІ).

В Приложения №1, №1-1, №1-2, №1-3 и №1-4 са отразени стойностните измерения за:

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и др. – Приложение №1-1;

В приложение № 1-1, колона 3 са предвидени 100 броя съда за ТБО тип „Бобър” с обем 1100 литра и 180 броя компостери в размер на 78 000 лева (приложение № 1-1, колона 5, ред ІІ)

Контейнерите са необходими във връзка с подадени молби за съдове от предприятия в 34-те населени места, като и при необходимост от евентуална подмяна на амортизирани и повредени такива.

Чрез компостерите Община Ловеч си поставя за цел въвеждане на разделно събиране на биоразградимите отпадъци в 34-те населени места, като по този начин ще се преустанови изхвърлянето на растителни отпадъци в контейнерите за ТБО, както и намаляване на количеството на депонираните отпадъци на Регионално депо-Ловеч.

2. Събиране на битови отпадъци и транспортиране до депа за ТБО за обезвреждане – Приложение №1-2;

Планираните средства в размер на 1 113 941 лева за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци от Община Ловеч са съответно за обезпечаването на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от град Ловеч и 34-те населени места в (приложение № 1-1, колона 5, ред „ОБЩО ЗА ОБЩИНАТА”):

-град Ловеч: Предоставяне на концесия за дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци” в размер на 937 385 лева с ДДС (приложение № 1-2, колона 5, ред І). Концесионното възнаграждение по договора се увеличава с 28 800 лева, въпреки исканото от концесионера увеличение в размер на 187 405 лв., съгласно писмо вх. № Р-7000-819/25.10.2012 год.;

-34-те насени места в общината: Организирано събиране и извозване на ТБО на територията на 34 села в община Ловеч в размер на 176 556 лева с ДДС (приложение № 1-2, колона 5, ред ІІ).

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци на територията на Община Ловеч – Приложение №1-3;

Планираните средства в размер на 778 721 лева за дейностите, свързани с проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци са съответно за град Ловеч и 34-те населени места, съгласно (приложение № 1-1, колона 6, ред „ОБЩО ЗА ОБЩИНАТА”):

-град Ловеч – 592 709 лева (приложение № 1-3, колона 8, ред І):

-35 000 лева – проучване и проектиране на компостираща инсталация и доклад за съответствие на сепарираща инсталация (приложение № 1-3, колона 3, ред І);

-205 186 лева за отчисления по чл.71е на ЗУО, определени по реда на ПМС 207/16.09.2010 год. за предвидените 13 679 тона битови отпадъци при размер на отчисленията 15 лв./тон, съгласно чл.3, ал.1, т.1, т.”б” (приложение № 1-3, колона 4, ред І);

-24 075 лева за отчисления по чл.71а на ЗУО, изчислени съгласно методиката на Наредба № 14/15.11.2010 год. на МОСВ на МФ за предвидените 13 679 тона битови отпадъци при размер на отчисленията 1,76 лв./тон (приложение № 1-3, колона 5, ред І);

-318 448 лева за поддръжка и експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин за предвидените 13 679 тона битови отпадъци при единична цена 23,28 лв./тон с ДДС, съгласно Договор за „Оператор/изпълнител на дейности по комплексно разрешително № 282-НО/2008/ на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин” (ДВ-157/01.04.2011 год.), (приложение 1-3, колона 6, ред І);

-10 000 лева за закриване на нерегламентирани сметища на територията на град Ловеч (приложение № 1-3, колона 7, ред І);

-34-те населени места в общината – 186 012 лева (приложение № 1-3, колона 8, ред ІІ):

-15 000 лева-проучване и проектиране на компостираща инсталация и доклад за съответствие на сепарираща инсталация (приложение № 1-3, колона 3, ред ІІ);

-58 446 лева за отчисления по чл.71е на ЗУО, определени по реда на ПМС 207/16.09.2010 год. за предвидените 3 896 тона битови отпадъци при размер на отчисленията 15 лв./тон, съгласно чл.3, ал.1, т.1, т.”б” (приложение № 1-3, колона 4, ред ІІ);

-6 858 лева за отчисления по чл.71а на ЗУО, изчислени съгласно методиката на Наредба № 14/15.11.2010 год. на МОСВ на МФ за предвидените 3 896 тона битови отпадъци при размер на отчисленията 1,76 лв./тон (приложение № 1-3, колона 5, ред ІІ);

-90 708 лева за поддръжка и експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин за предвидените 3 896 тона битови отпадъци при единична цена 23,28 лв./тон с ДДС, съгласно Договор за „Оператор/изпълнител на дейности по комплексно разрешително № 282-НО/2008/ на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин” (ДВ-157/01.04.2011 год.), (приложение 1-3, колона 6, ред ІІ);

-15 000 лева за закриване на нерегламентирани сметища на територията на 34-те населени места в общината (приложение № 1-3, колона 7, ред ІІ);

Забележка: Количествата на отпадъците за 2013 год. са изчислени, съгласно данните от кантарните бележки за депонираните отпадъци за периода септември  2011 год. до септември 2012 год., намалени с 15%;

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии предназначени за обществено ползване – Приложение №1-4;

Планираните средства в размер на 977 536 лева са предвидени само за почистване, миене и снегопочистване на улични платна и обществени площи в град Ловеч, тъй като съгласно Заповед № 1094/30.10.2012 год. услугата не се предлага в 34-те населени места в общината.

Средствата са съответно 757 536 лева за почистване (метене) на улични платна, тротоари и обществени площи (приложени № 1-4, колона 3, ред І), 20 000 лева за миене на улична настилка и обществени площи (приложени № 1-4, колона 4, ред І) и 200 000 лева за снегопочистване на улична настилка и обществени площи (приложени № 1-4, колона 5, ред І).

Ценообразуването на дейностите са съгласно количествата и единичните цени за всяка дейност по Договор за поддържане улична мрежа и обществени площи, Община Ловеч – 2011/2012 год. – ДВ-58/03.02.2011 год.

Границите на районите, в които Община Ловеч е организирала дейности по почистване, видът на предлаганите услуги и честотата на извършването им са определени със Заповед № 1094/30.10.2012 год. на Кмета на Община Ловеч.

Същата е обявена публично на населението в Община Ловеч и е публикувана в сайта на Общината.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.7 от ЗМСМА, чл.66 от ЗМДТ и чл.14, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, предлагам Общински съвет-Ловеч да вземе следното:

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

  1. 1.     Одобрява план-сметката за необходимите разходи за услугите по чл.66 от ЗМДТ в 34-те населени места на общината и гр. Ловеч за 2013 год. в размер на 2 507 630 лева, съгласно Приложение №1.

В план-сметката са включени средствата за:

1.1 Осигуряване на съдове за съхраняване и специализирана техника за транспортиране на битови отпадъци в размер на 78 000 лева, съгласно Приложение №1-1;

1.2. Събиране на битови отпадъци и транспортиране до депа за обезвреждане в размер на 1 113 941 лева, съгласно Приложение №1-2;

1.3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци на територията на Община Ловеч в размер на 778 721 лева, съгласно Приложение №1-3;

1.4 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии предназначени за обществено ползване в размер на 977 536 лева, съгласно Приложение №1-4;

 

Приложения №1, №1-1, №1-2, №1-3, №1-4 са неделима част от настоящото предложение.

Препис от решението да се връчи на Кмета на Община Ловеч за сведение и изпълнение.

МИНЧО КАЗАНДЖИЕВ

Кмет на Община Ловеч

 

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%b7%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d1%8a%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5/

1 коментар

1 споменаване

  1. „Друг интересен момент в план-сметката е намерението на Община Ловеч да намали отпадъците стигащи до депото с 15%…. Как стигат до небитието тези 15 % по-малко отпадъци…“

    Много лесно. Когато населението намалее с няколко пункта, спре още някоя и друга фирма, то ще намалеят и отпадъците. Нали сградите ща си стоят празни, но за тях ще се плащат данъци и такси.

  2. Далаверата с отпадъците е аналогична с тази в здравеопазването, където колкото повече болни – толкова повече пари и колкото повече пари – толкова повече болни.

%d блогъра харесват това: