авг. 22 2014

СПИСЪК на ДОПУСНАТИТЕ до тест кандидати по конкурсна процедура за длъжност Управител в Областен информационен център (ОИЦ)–гр. Ловеч

Прочетено3180пъти

oic_lovechСПИСЪК на ДОПУСНАТИТЕ до тест кандидати по конкурсна процедура за длъжност Управител в Областен информационен център (ОИЦ)–гр. Ловеч, определени с решение на Комисия, назначена със Заповед No 993/13.08.2014г. на Кмета на Община Ловеч:

1. Росица Милкова Денчева

Тестът ще се проведе на 02.09.2014г., 10.00 часа, сграда „Барокови къщи“, ул. „Търговска“ No 29. Участниците в теста следва да се явят за регистрация в 09.45 часа и да представят лична карта.

СПИСЪК на НЕДОПУСНАТИТЕ до тест кандидати по конкурсна процедура за длъжност Управител в Областен информационен център (ОИЦ)–гр. Ловеч, определени с решение на Комисия, назначена със Заповед No 993/13.08.2014 г. на Кмета на Община Ловеч

 

 1. Слави Славов Йорданов

Няма представени документи доказващи изискването за професионален опит – минимум 1 година на управленска позиция в изискуемите сфери на дейност.

2. Таня Тихомирова Генова

Няма представени документи доказващи изискването за професионален опит – минимум 1 година на управленска позиция в изискуемите сфери на дейност

3.Борислав Георгиев Гуцев

Няма представени документи доказващи изискването за професионален опит – минимум 1 година на управленска позиция в изискуемите сфери на дейност

4.Силвия Мирославова Цивнева

Няма представени документи доказващи изискването за професионален опит – минимум 1 година на управленска позиция в изискуемите сфери на дейност.

5. Лилия Дониславова Пелова

Няма представени документи доказващи изискването за професионален опит – минимум 1 година на управленска позиция в изискуемите сфери на дейност

6. Ценка Василева Дюлгярова

Няма представени документи доказващи изискването за професионален опит – минимум 1 година на управленска позиция в изискуемите сфери на дейност

7. Крум Василев Цветков

Няма представени документи доказващи изискването за професионален опит – минимум 1 година на управленска позиция в изискуемите сфери на дейност

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0-2/

Коментари

 1. kesten каза:

  ЕДИН ЕДИНСТВЕН ДОПУСНАТ да бе да!

  Като в ОД Земеделие – за позицията гл.секретар – който си работи на тази длъжноствече почти 1 година – Мария Димитрова … >>> Ето и сами протокол за „единствената“

  Извлечение от Протокол № 1

  за допуснатите и недопуснатите кандидати
  за длъжността “Главен секретар” в Областна дирекция “Земеделие” гр.Ловеч

  Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

  а) Допуска до конкурс следните кандидати:
  Мария Николова Димитрова
  Посоченият кандидат трябва да се яви на защита на писмената концепция за стратегическо управление на тема „Организация и контрол върху дейността на администрацията в Областна дирекция „Земеделие“.

  б) Концепцията да се представи в срок до 12.00 ч. на 25.07.2014 г. в деловодството на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Ловеч
  Писмената концепция трябва да бъде в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, в обем до 10 (десет) страници – формат А4 и собственоръчно положен подпис на всяка страница.
  Комисията определи следните критерии за оценка на концепцията:
  Критерии за оценка на писмената концепция:
  – Всеобхватност и пълнота на разсъжденията по поставената тема;
  – Логичност, последователност, аргументираност и стил на изложението;
  – Познаване функциите на административното звено и длъжността, за която се кандидатства, конкретни задължения и отговорности;
  – Структура на съдържанието и езикова култура на писменото изложение.
  Оценката се извършва по 5-степенна скала, като минималната оценка за допускане до защита на концепцията е 4.00:
  5 – напълно отговаря на критериите за оценка на писмената концепция;
  4 – в голяма степен отговаря на критериите за оценка на писмената концепция;
  3 – в средна степен отговаря на критериите за оценка на писмената концепция;
  2 – в малка степен отговаря на критериите за оценка на писмената концепция;
  1- не отговаря на критериите за оценка на писмената концепция.

  Минималната оценка от защитата на концепцията за стратегическо управление трябва да бъде 4.00, като защитата се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността. Защитата на концепцията ще се проведе на 28.07.2014 г. от 13.00 ч. в сградата на Министерство на земеделието и храните, гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, стая 241.
  в) До интервю се допуска кандидатът, който е получил оценка минимум 8.00, която се определя като сбор от оценките на концепцията и защитата на концепцията. Тегловният коефициент е 4.

  ИНТЕРЕСНО ЗАщО КОМИСИЯТА НЕ Е ПОСОЧИЛА В ПРОТОКОЛА ДАЛИ ИМА ДР..ЯВИЛИ СЕ И ПО КАКВИ ПРИЧИНИ ТЕ СА ОТПАДНАЛИ

  ИЛИ ….. /МОЯТА ВЕРСИЯ СЕ ПОТВЪРЖДАВА/ … НЕ ГО Е НАПРАВИЛА , ЗАщОТО НЯМА ТАКИВА

  ОРАТОРИЯ ЗА ОЛИГОФРЕНИ ИЗПЪЛНЕНА ОТ СЕЛСКИЯ ДУХОВ ОРКЕСТЪР

  БРАВО ЛОВЕЧ !!!! НАПРЕД С КАЧЕСТВЕНАТА СИ АДМИНИСТРАЦИЯ !!

%d блогъра харесват това: