февр. 02 2015

Социалната услуга „Личен асистент” продължава до 31 март

Прочетено1646пъти

lovechobshtina103121От Община Ловеч съобщават на заинтересованите, че с Постановление № 4 на Министерския съвет от 15 януари т. г. са одобрени допълнителни средства от централния бюджет за общините за предоставяне на услугата „Личен асистент“. От тях ще могат да се възползват лицата, на които е била извършена социална оценка в рамките на проект „Подкрепа за достоен живот”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човещките ресурси” 2007–2013 г. Не се предвижда приемането на нови потребители.

     Новото споразумение, което бе сключено между кмета на Община Ловеч и Агенцията за социално подпомагане, за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ е със срок до 31 март 2015 г. Средствата, необходими за транспортни разходи на личните асистенти, ще бъдат за сметка на бюджета на общината.

     На 29 януари Община Ловеч сключи трудови договори със 73 лични асистенти, които ще предоставят почасови услуги в домашна среда на 93 лица, в т.ч. деца с трайни увреждания и хора с невъзможност за самообслужване от гр. Ловеч и 16 малки населени места на територията на общината.

     Целта е да бъде обезпечено финансирането на социалната услуга до стартиране на новите схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., по които ще се предоставят услуги в домашна среда.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82/

%d блогъра харесват това: