Служителите на отдел „Контрол и сигурност“ в Община Ловеч в периода от 01.01.2018 г. до 15.10.2018 г. са издали 18 бр. предписания за преместване на излязло от употреба МПС

Прочетено562пъти

Служителите на отдел „Контрол и сигурност“ в Община Ловеч в периода от 01.01.2018 г. до 15.10.2018 г. са издали 18 бр. предписания за преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. Това става по приложение №1 към чл. 401 ал.4, т. 3 и чл. 42, ал 1. от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ, СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, СОРТИРАНЕ, ПРЕТОВАРВАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ, СТРОИТЕЛНИ, БИОРАЗГРАДИМИ, ОПАСНИ И МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ..

Седем броя МПС са премахнати, а останалите 11 броя са в указания на предписания срок, който е 14 дни.

Извършени са 19 броя проверки, от които след разговор със собственика на МПС, автомобилите доброволно са премахнати без необходимост от изписване на предписания.

Миналата година за периода от април до септември бяха издадени 27 бр. предписания, като собствениците са изпълнили предписанията. Припомняме, че дейността по премахване на изоставените МПС стартира със специална комисия през април 2017 г., след като бе издадена Заповед № 492/04.04.2017 г.на Кмета на Община Ловеч.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb-%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80/