апр. 29 2014

След обилните валежи, само в Дерманци водата е негодна за пиене

Прочетено1165пъти

voda409131Във връзка с продължилите обилни дъждове през последните седмици беше осъществена координация с двете В и К дружества на територията на област Ловеч, съобщават от РЗИ Ловеч. До момента не са установени заливания на водоснабдителни съоръжения, замътване на водата за питейни цели или други здравно – хигиенни проблеми, с изключение на с.Дерманци, където проблемът се явява винаги при подобни случаи на обилни валежи.

При извършена проверка на 28.04.2014г. в с. Дерманци се установи, че е преустановено водоподаването за селото от 19.04.2014г. и е въведен воден режим, поради замътване на водата от каптиран извор „Батовото” от обилните валежи и съществуващия риск за здравето на хората.

Осигурена е вода с две водоноски, разположени до сградите на ЦДГ и училището, която се сменя периодично. Предстои извършването на лабораторен анализ на водата от двете водоноски за установяване на съответствието с изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Населението е уведомено за въведения воден режим чрез средствата за масово уведомяване. След избистряне на водата водоподаването ще бъде възстановено, като се извърши почистване, саниране и дезинфекция на водохващателните и водовземни съоръжения, както и промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа.

РЗИ – гр. Ловеч осъществява текущ мониторинг на питейната вода, съгласно разработени мониторингови програми между В и К дружествата и РЗИ, при стриктно спазване на определените критерии в тях. Извършване на изследвания на водата извън мониторинговите програми се осъществява по жалби или при сезиране по друг начин.

През периода на обилни валежи през последните месеци, в РЗИ-Ловеч не са постъпвали жалби от граждани. В и К дружествата не са уведомявали за възникнали проблеми във водоснабдителната система на населените места в област Ловеч.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b8-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8-%d0%b2/

%d блогъра харесват това: