ян. 26 2016

След намесата на Дирекция „Инспекция по труда” Ловеч, са изплатени трудови възнаграждения на обща стойност 232 358,00 лв

Прочетено8502пъти

inspekciqtrud312121Дейността на Дирекция „Инспекция по труда” Ловеч през месец декември 2015 г. е ориентирана към осъществяване на ефективен контрол относно спазване на законодателството в областта на труда, заетостта и държавната служба. Това съобщи Мирослава Ангелова, Директор на Дирекция „Инспекция по труда” Ловеч.

През периода инспекторите в Д ИТ –Ловеч са извършили общо 117 проверки в 114 предприятия, като 10 предприятия са проверени за първи път от Инспекция по труда. Най-голям дял имат малките, средни и микропредприятия -107. От общия брой на извършените проверки 64 са за осъществяване на последващ контрол по изпълнение на задължителни предписания, дадени от Д ИТ –Ловеч, а 18 проверки са за проучване на искания и сигнали за нарушения на трудовото законодателство. Четири от проверките през периода са извършени съвместно с представители на други контроли органи – една с представители на Министерство на вътрешните работи, една с представители на Агенция по заетостта и две проверки с представител на Регионална дирекция по горите. При пет от извършените проверки са присъствали представители на синдикалните организации в предприятията.

В резултат на извършените проверки са констатирани 394 нарушения, от които 270 са свързани с неизпълнение на задължения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 124 са по осъществяване на трудовите правоотношения. Установено е неизпълнението на 7 задължителни предписания.

През месец декември са установени 15 нарушения по възникване на трудовите правоотношения, като са констатирани два случая, в които трудовият договор е регистриран след извършването на проверка от Д ИТ –Ловеч. През месеца няма установени случаи на приемане на работа на лица без сключен писмен трудов договор.

 

Във връзка с изпълнение задължението на работодателите да изплащат в уговорените срокове трудовите възнаграждения на своите работници и служители, е констатирано 1 нарушение. Установено е неизплащане на едно трудово възнаграждение на един работник, в размер на 289,00 лв.

През периода е установено, че след намесата на Д ИТ –Ловеч, са изплатени трудови възнаграждения на обща стойност 232 358,00 лв.

Относно спазване изискванията на трудовото законодателство по отношение на работното време, през месец декември Д ИТ – Ловеч е установила 13 нарушения, като няма установено полагане на извънреден труд.

В областта на здравословните и безопасни условия на труд най-голям брой нарушения са установени във връзка с организацията на дейността по осигуряването им – 145 нарушения, като най-голям дял имат нарушенията, свързани с осигуряване провеждането на инструктаж по безопасност и здраве при работа (60 нар.) и нарушенията при изготвяне на оценка на рисковете по здраве и безопасност при работа (25 нар.).

Относно безопасността на работното оборудване през месец декември 2015 г. са констатирани 90 нарушения. Преобладаващия брой нарушения (31 бр.) касаят осигуряването на защита от директен и индиректен допир до електрически ток, като са установени и 12 нарушения на изискването за наличие на измервания, които да доказват ефективността на защитните мероприятия срещу поражения от ел. ток.

За установените през месец декември нарушения инспекторите в Д ИТ – Ловеч са приложили 384 принудителни административни мерки, като преобладаващата част от тях са задължителни предписания – 381, а от тях 263 са за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 118 са във връзка с осъществяване на трудовите правоотношения.

През месец декември инспекторите от Д ИТ –Ловеч са съставили 10 акта за установяване на нарушения на трудовото законодателство, като всичките са за нарушения по осъществяване на трудовите правоотношения. Съставени са 7 акта за неизпълнение на задължителни предписания, дадени от ДИТ –Ловеч. Издадени са 8 наказателни постановления.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/

Коментари

  1. А кога ще започнат да работят адекватно, относно реалната продължителност на работния ден и пидписания трудов договор на служителя?

  2. Напишете и фирмите кои са!

  3. heros каза:

    А сигнали за това, което пишете??? Йок, нали? То анонимни им се иска на всички да са сигналите към държавната администрация, щото кога става въпрос за реални нарушения, всички сме шуробаджанаци в тоя град!

%d блогъра харесват това: